Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

25. marec 2023 | Marián
| 3°C

Spravodajstvo

Vianočné lákadlá očami súdneho exekútora Jozefa Augustína: Ľudia, majte zdravý rozum!

Vzácny unikát. Na Slovensku funguje aktuálne asi 245 exekútorských úradov, z toho je 10 z nich v Žiline. Práve pred vianočnými sviatkami, ktoré na nás striehnu plnými priehrštiami konzumu, je dobré sa nezblázniť z nákupnej horúčky, lebo riešiť rôzne starosti po sviatkoch býva niekedy doslova na nezaplatenie. Viac už v našom rozhovore so žilinským súdnym exekútorom Jozefom Augustínom (40).

22.12.2022 | 15:14

Dá sa vôbec hovoriť o exekútoroch ako o dobrých ľuďoch? Myslíte si, že máte slušné renomé v spoločnosti?

To, či som dobrý človek alebo nie, je na posúdení iných, ja sa ním snažím byť. Nás exekútorov často vnímajú niektorí ľudia negatívne, ale napríklad ani sudca nemôže byť vždy dobrý u žalobcu a u žalovaného, lebo v spore nemôže vyhovieť obom stranám a u nás je to podobné. Niektorí kolegovia exekútori nám v minulosti narobili zlé renomé napríklad tým, že nie vždy sa v exekučnom konaní primerane správali k účastníkom konania respektíve nepostupovali v súlade s exekučným poriadkom, potom sa to celé zobralo v jednom balíku, že sme všetci rovnakí, čo nie je pravda. Som presvedčený, že exekútor vie byť človek s ľudskou tvárou. Dobrý príklad je teraz pred Vianocami, keď sú niektoré mamičky (slobodné, rozvedené –pozn. autora) doslovne závislé na vymožiteľnosti výživného na ich deti. Ak sa to nepodarí, tak mnohým matkám som pomohol z vlastných peňazí, čo sa nechcem chváliť, len konštatujem, že mnohí z nášho fachu vieme byť aj dobrí ľudia a to nielen cez vianočné obdobie.

Aké sú najťažšie prípady, ktoré musíte riešiť počas celého roka?

Sú to rôzne situácie, ale medzi najhoršie pre mňa patria tzv. „rodinné exekúcie“ napríklad medzi ex-manželmi, rodičmi a deťmi, medzi súrodencami, lebo tam sa pravda hľadá veľmi ťažko a v rámci exekučných konaní si robia rôzne prieky, ťažko si takú situáciu predstaviť vo vlastnej rodine. Každé exekučné konanie začína poverením na vykonanie exekúcie vydané príslušným súdom, od apríla roku 2017 je pre exekučné konanie náhodný výber exekútorov, kde po podaní návrhu na v súčasnosti jediný exekučný súd na Slovensku, ktorým je Okresný súd Banská Bystrica, náhodným výberom poverí exekútora pre dané exekučné konanie. Do apríla 2017 si veritelia mohli vybrať exekútora sami.

Ako sa človek stane exekútorom? Zrejme to nie je jednoduchý proces po skočení práva...

Presné podmienky ustanovuje Exekučný poriadok, no poviem niektoré podmienky v krátkosti, musíte mať dvoj stupňové vzdelanie na Právnickej fakulte,  päť ročnú právnu prax z toho aspoň tri roky exekučnú prax, mať odbornú skúšku (za čo sa považuje skúška exekútorská, advokátska, notárska alebo justičná – pozn. autora) a samozrejme kandidát musí byť bezúhonný, musí absolvovať výberové konanie, ktoré vypisuje minister spravodlivosti. Orgánom samosprávy exekútorov je Slovenská komora exekútorov. Súdny exekútor je štátom splnomocnenou osobou na nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí. Pri výkone exekučnej činnosti má exekútor postavenie verejného činiteľa a vykonávanie exekučnej činnosti je výkonom verejnej moci. Exekútor v rámci exekučného konania môže zriadiť záložné právo na nehnuteľnosť, zablokovať motorové vozidlo na ODI, zablokovať účty, odobrať vodičské preukazy a iné, čo nám môže pomôcť, aby sme vymohli pohľadávku pre veriteľa.

Sú ľudia zo Žilinského kraja zodpovední alebo v pomere s ostatnými krajmi je to horšie?

Pred rokom 2017 boli počty exekúcií veľmi nepresné, ministerstvo malo odlišné údaje ako komora. Aktuálne je v Žilinskom kraji 25 exekútorských úradov, každý z nich má asi tisíc spisov ročne. Plus-mínus za posledný rok 2021 je to až 25-tisíc prípadov v rámci nášho kraja. V porovnaní s ostatnými krajmi, väčší nápor majú kraje na východe Slovenska, ale aj v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji. Oba kraje na východe sú počtom obyvateľov väčšie, možno svoje zohráva vzdelanie ľudí pričom je ťažko tieto čísla dôkladne zanalyzovať. Laicky povedané, nie je to so Žilinským krajom najhoršie. Pohľadávok každoročne ubúda, veľa z nich ubudlo po tom ako sa sprísnila legislatíva pri takzvaných nebankových subjektoch ako sú rôzne spoločnosti poskytujúce „rýchle pôžičky” a podobne.

Z akej činnosti máte najviac pohľadávok?

Sú to firmy a živnostníci, ktorí z rôznych dôvodov nezaplatia odvody do zdravotných poisťovní. Sociálna poisťovňa  si v súčasnosti vymáha pohľadávky sama, čo chceme zmeniť a to z dôvodu rovnosti účastníkov, ale toto je dnes skutkový stav. Neviem čím to je, ale platenie do zdravotnej a sociálnej poisťovne je povinný odvod, no niekto si vplyvom mentality zmyslí, že si kúpi nové auto a na zaplatenie odvodov mu už nezostane dostatok financií, čo nie je správne. Potom im po nezaplatení odvodov príde od poisťovne výzva na zaplatenie a ak nezareagujú poisťovňa nečaká a podá návrh na vykonanie exekúcie, čo následne podnikateľov stojí aj viac finančných prostriedkov o trovy exekučného konania.

Ako sa dá ľudí dostatočne vystríhať pred nástrahami úverov? Máte pre nich dobrú radu?

Televízie, rádia a iné médiá prostredníctvom ekonomických odborníkov robia skvelú prácu, lebo radia  ako si zobrať čo najvýhodnejší úver, dávajú rady občanom, aby si odkladali z výplat časť peňazí na horšie časy. Uvediem príklad. Najlepšie sa to počíta pri príjme 1000 eur, kde je nezodpovedné zobrať úver v mesačnej splátke 700 eur, lebo dnes je takmer nemožné z 300 eur na mesiac vyžiť resp. uživiť rodinu. Treba si úvery/pôžičky brať so zdravou úvahou a rozumom, nechať si poradiť od odborníkov, vždy je potrebné dobre si skontrolovať úroky a rôzne sprievodné poplatky, ak niečomu nerozumiete nedať sa nahovoriť na rýchli podpis, ale radšej si dajte zmluvy skontrolovať odborníkovi na úvery a pôžičky. Zo skúseností môžem povedať, že čím sú úroky a poplatky vyššie, tak spoločnosti jednoduchšie poskytujú pôžičky a doslova za podpis máte peniaze druhý deň na účte. Niektoré spoločnosti často ani neriešia pri poskytnutí pôžičky/úveru či ste v skúšobnej dobe, zamestnaný na dobu určitú alebo neurčitú, čo viacej láka ľudí zobrať si pôžičky. Tomuto môžeme predísť zvyšovaním finančnej gramotnosti obyvateľov, čo sa môže realizovať prakticky od útleho veku.   

Čo poradiť vianočným nešťastníkom, aby to neprepálili s nakupovaním do takej miery, že skončia napríklad aj vo vašej kancelárii?

Cez leto je exekúcii menej, viac náporov je v mesiacoch po novom roku a na jeseň, ale nie je to pravidlo. Uvidíme, ako budú vplyvom súčasnej doby rozmýšľať ľudia cez tieto Vianoce. Samozrejme, viac prípadov je pre nás viac práce, ktorá nás živí, no mňa to neteší ako si myslia niektorí ľudia. Ak vidím v spoločnosti zlú ekonomickú situáciu, tak nie je priama úmera, že exekútorom sa bude  automaticky dobre dariť. Preto by som rád ľudí upozornil, aby zvážili pri zadlžovaní sa to, na čo majú. Nevymeňte chvíľkovú radosť jeden, dva mesiace za to, aby ste neskôr nemali napr. problém splácať splátky pôžičky a neskôr sa nedostali do exekúcie. Ak už máte exekúciu, potom nečakajte kým vymáhanú sumu exekútor stiahnez účtu, ale ak máte financie, je  možnosť zaplatiť pohľadávku do 15 dní, kde sú polovičné trovy exekúcie. Ak nemáte dostatok financií dá sa dohodnúť aj na splátkach, a vtedy sa exekúcia nevykoná napríklad zrážkami z účtu, zo mzdy, predajom hnuteľných veci alebo v krajnom prípade nehnuteľnosti. Ak ste v zlej situácii, ktorá má dopad aj na Vašu rodinu, je možné podať návrh na odklad exekúcie až na tri mesiace a za istých okolností môže trvať odklad exekúcie aj dlhšie.

Ako sa dá vymáhať pohľadávka či skôr aké sú zákonné nástroje donútenia?

Ja sa snažím vždy s dlžníkmi (v exekúcii povinným – pozn. autora) dohodnúť. Aj po rokoch praxe sa niekedy dostanem do „naivity“ a to, že  uverím dlžníkom, že zaplatia v termíne, ktorý uvedú, ale nestane sa tak. Ľudia majú tendenciu odďaľovať zaplatenie dlhu. Dnes sa často využíva „inštitút oddlženia“, čo je dobré najmä pre dlžníkov (úpadcov – pozn. autora), ale nie vždy sa to dá, aj tu sú zákonné podmienky, ktoré treba splniť, no ani oddlženie nie je všeliek. Ja však osobne preferujem dohodu a postaviť sa tvárou tvár problému. Ako súdny exekútor pracujem viac ako 10 rokov a takmer vždy sa mi s dlžníkmi podarí dohodnúť. Môj pohľad je, že exekútor v exekučnom konaní okrem zákonného postupu musí byť aj ľudský. Posledný spôsob je cesta donútenia, kde je viacero spôsobov v zmysle Exekučného poriadku ako vymôcť pohľadávku pre veriteľa (napríklad prikázanie pohľadávky z účtu v banke, zrážka zo mzdy, dražba hnuteľných vecí a iné – pozn. autora).

Ako to prenášate do bežného života? Neberiete si tie prípady aj domov?

Na každé povolanie sa dá zvyknúť a ak nie idete robiť niečo iné. Za tie roky dokážem selektovať, kto príde za mnou hrať divadlo a naopak, kto má úprimnú snahu sa dohodnúť a vyriešiť veci. Samozrejme, zažil som mnohé ťažké momenty, raz som pri výkone exekúcie v jednom byte našiel pani v ťažkom zdravotnom stave, následne som vo výkone exekúcie nepokračoval a dohodol som sa s dlžníkom (povinným – pozn. autora) na ďalšom postupe, pani som poprial skoré uzdravenie a odišiel som. Pani sa uzdravila a exekučné konanie sa podarilo úspešne ukončiť, asi im vtedy Pán Boh pomohol. Do dnešného dňa mám s danou rodinou kontakt, čo je dôkazom, že kde sa chce, dajú sa veci robiť aj ľudsky.

Čo by ste odkázali ľudom do vianočných sviatkov z vašej pozície žilinského exekútora?

V prvom rade chcem všetkým úprimne popriať veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania, aby nadchádzajúce vianočné sviatky prežili v pokoji a v kruhu svojich najbližších. Okrem toho čitateľom prajem veľa zdravého rozumu, aby pre chvíľkovú radosť napríklad  zo zakúpenia drahých vecí na pôžičku, ktoré možno až tak nepotrebujú, nenarobili problémy celej rodine. Lebo sa časom môžu dostať do situácie, kde sa budú neskôr rozhodovať, či zaplatiť  splátku pôžičky alebo elektrinu, plyn, teplo, stravu. Dajte si pozor pri pôžičkách na to, čo podpisujete, aj keď chcete peniaze na svoje potreby, treba si zobrať pôžičku alebo úver a nastaviť mesačnú splátku, ktorú zvládne Váš rodinný rozpočet, aby sa nestalo, že Vám časom budú hroziť exekúcie. 

 

KTO JE JOZEF AUGUSTÍN?

Vzdelanie: Právnická fakulta BB, postgraduálne štúdium BB a LL.m. na Akadémii krízového riadenie a manažmentu v Brne.

Pracovné zastávky: Okresný a Krajský súd Žilina ako justičný čakateľ a vyšší súdny úradník, súdny exekútor od roku 2012 až do súčasnosti.

Cestovateľský sen: Singapúr.

Najobľúbenejšie jedlo: kačka na rôzne spôsoby.

Záľuby: aktívne som hrával 18 rokov hokej za Žilinu, Martin či Trenčín, čo mi vzhľadom na pracovné vyťaženie značne chýba. Aktuálne len turistika a sezónne športy ako bicykel, alebo lyžovanie.

Vzor: z hľadiska športového i súkromného je to tenista Roger Federer a potom aj pápež Ján Pavol II.

Typická vlastnosť: ústretovosť.

Na ľuďoch neznášam: pretvárku, lakomosť a intrigy. Celkovo nemám rád, keď vodu káže a víno pije.

Autor: Juraj Vnuk, redaktor

Foto: Ľubomír Rendár

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod