Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. september 2023 | Móric
| 19°C

Spravodajstvo

Viete, čo robiť, keď zaznie siréna?

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Čo znamená varovný signál v podobe sirény a čo robiť v prípade poplachu? Na to sa dopytuje náš čitateľ.

21.07.2014 | 13:52

ŽILINA. Raz do mesiaca sa spravidla rozozvučia v Žiline sirény. Ide o skúšku, ktorou sa preveruje ich funkčnosť. Stály tón sirén trvá dve minúty a býva vopred ohlásený prostredníctvom médií. „Varovací systém sa preskúšava spravidla v druhý piatok kalendárneho mesiaca o 12. h,“ spresňuje vedúci Odboru krízového riadenia Okresného úradu Žilina Ľubomír Hollý. „Termíny preskúšania a spôsob preskúšania pre jednotlivé druhy sirén stanovuje na začiatku kalendárneho roka ministerstvo vnútra - elektronické aj tichou skúškou z Koordinačného strediska integrovaného záchranného systému Okresného úradu Žilina,“ dodáva.
 

Zvuk sirény, pokiaľ nejde o vopred ohlásenú skúšku, znamená vždy nebezpečenstvo. Upozorňuje na mimoriadnu udalosť a ohrozenie života a zdravia ľudí. Podľa tónu signálu a jeho trvania zistíme, pred čím nás siréna varuje. Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva definuje všeobecné ohrozenie, ktoré je ohlasované 2-minútovým kolísavým tónom sirén a ohrozenie vodou 6-minútovým stálym tónom. Koniec ohrozenia označuje 2-minútový stály tón sirén bez opakovania.

V prípade poplachu informuje odbor krízového riadenia o dôvode poplachu médiá, preto je dôležité počúvať informácie z televízie, rádia alebo z obecného a mestského rozhlasu. „Informovať médiá je však i povinnosťou tzv. „ohrozovateľa“, ktorý prevádzkuje autonómny systém varovania a u ktorého došlo v určitých súvislostiach k spusteniu zvukového signálu,“ hovorí Ľubomír Hollý.
 

Poplach pre obyvateľov znamená, že sa majú okamžite ukryť. Ak sú vonku, vojsť do najbližšej budovy, verejnej či súkromnej. Samozrejme, v druhom prípade treba o poskytnutie úkrytu požiadať majiteľa. Zaparkujte a vyhľadajte úkryt v budove, i keď cestujete autom. Ak sú deti v škole, nesnažte sa ich vyzdvihnúť, bude o ne postarané. Ukrytie však neuskutočňujte, keď zaznie varovný signál ohrozenie vodou.

Zatvorte okná a dvere, utesnite ich páskou, tkaninami namočenými vo vode s rozpustnými saponátmi, penovou hmotou či tmelom, odstavte klimatizáciu. Sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov. Telefonujte len v súrnom prípade, aby ste nezaťažovali sieť, ktorú prednostne potrebujú záchranári.
Úkryt opustite, až keď pominú dôvody na poplach, o čom sa dozviete z médií. „Chovanie sa obyvateľstva v prípade, keď zaznie „varovný signál civilnej ochrany“, je podmienené znalosťou, ktorú v rámci prípravy na civilnú ochranu nadobudne v škole, zamestnaní, ale i vlastným záujmom o poznatky k ochrane života, zdravia a majetku v súvislosti s ohrozením,“ dodáva vedúci odboru krízového riadenia.
 

K varovaniu prostredníctvom sirény môže dôjsť napríklad pri úniku čpavku. Koncom minulého roka tak unikala látka z nákladného auta na Šibeniciach. K evakuácii obyvateľstva však na území okresu Žilina ešte nedošlo.

 

Veronika Cvinčeková
Snímka archív

 

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod