Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

25. apríl 2019 | Marek

Zaujalo nás

Vo Váhu plávali tučniaky, medvede, mrože aj pstruhy

Vodné dielo v Žiline opäť privítalo priaznivcov otužovania z celej krajiny. Tučniaky Žilina zorganizovali už jedenásty ročník stretnutia otužilcov. To, že otužovanie nie je len o športe, ale predovšetkým o životnom štýle a dobrej nálade, potvrdil aj tento ročník.

22.02.2018 | 15:39

Otužilci z celého Slo­venska sa stretli v nedeľu 11. feb­ruára na žilin­skom Vodnom diele. Ten­to rok bolo na programe zimné plávanie vo vodnom toku najdlhšej rieky Sloven­ska – Váhu, a to tesne pod priehradným múrom. Od­vážlivcov sa nazbieralo vyše 140 z rôznych kútov Sloven­ska. Nechýbali Košické tule­ne, Martinské nanuky, Belan­ské ľadové medvede, Pstruhy Slovenského raja, Jašterice zo Štiavnice či Krásňanské mrože. Tento rok organizáto­ri pripravili dynamické otu­žovanie. „Na trati sú vyzna­čené vzdialenosti od 100 do 1000 metrov. Každý plavec si sám podľa vlastných síl a skúseností môže vybrať, koľko zapláva. Netreba pre­ceňovať svoje sily a podceňo­vať aktuálny zdravotný stav. Ide o nesúťažné plávanie a víťazom je naozaj každý, kto do vody vojde,“ prezradil predseda Tučniakov Žilina Jozef Repčík.

PRE MNOHÝCH NEPREDSTAVITEĽNÉ, NO PRE OTUŽILCOV OSVIEŽUJÚCE

V nedeľu dosahovala tep­lota vody vo Váhu len nie­čo nad 2 °C a ortuť teplo­mera vzduchu sa vyšplhala na 3,1 °C. Zasvietilo však aj slnko, čo všetkých otu­žovaniachtivých potešilo. Predseda Tučniakov Žili­na úctivo privítal všetkých zúčastnených plavcov. Po technických pokynoch a hymne miestnych otu­žilcov sa už všetci pustili do ľadového kúpeľa. Hla­dinu vody postupne za­plavili pestrofarebné čiap­ky plavcov. Tento pohľad si mohli vychutnať diváci, ktorí prišli podporiť svoje rodiny a známych alebo aj náhodní okoloidúci. Keď­že sa plávalo v prúde Váhu, účastníci si mohli zvýšiť bezpečnosť plávania po­užitím bezpečnostných vakov. Na rieke sa plavil aj záchranný čln pre prí­pad potreby, ten však, na­šťastie, nikto nepotreboval.

Jedenásty ročník zim­ného plávania v Žiline bol opäť nezabudnuteľným zá­žitkom. „V Žiline je perfekt­ná atmosféra, vždy sa tu radi s naším klubom vracia­me. Minulý rok sme pláva­li menej, pretože bola niž­šia hladina vody, tento rok sme všetci zaplávali tisíc­ku. Podujatie je na dobrej úrovni, posedenie je v teple, čo po plávaní padne naozaj vhod,“ povedal nám otu­žilec z klubu Košické tulene.

Vyznávači kúpania v ľa­dovej vode nepoznajú cho­roby, akými sú chrípka či angína. Pravidelným otu­žovaním posilňujú imuni­tu, sú zdravší a odolnejší. Táto zvláštna forma adre­nalínu dokáže človeka na­štartovať, ale aj zrelaxo­vať. Klub Tučniaky Žilina medzi seba rád privíta no­vých členov. Odporúčajú začínať v apríli, keď už je dvojciferná teplota vody, alebo v septembri, keď tep­lota vody pomaly chladne. Na Vodnom diele sa stretá­vajú každý utorok, štvrtok a nedeľu, kde nováčikom ochotne poskytnú všetky potrebné informácie, no najmä priateľské zázemie a podporu.

Otužilci zo Žiliny ďaku­jú všetkým zúčastneným a sponzorom a tešia sa na ďalší úspešný ročník zim­ného plávania.

Zdroj: Ivana Kobrtková

Foto: Michaela Pavlovičová

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA SOBOTA
16 °C
17 °C
18 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod