Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. február 2024 | Etela
| 4°C

Z regiónu

Vodič autobusu otvorene o pomeroch v DPMŽ

Žilinský večerník viackrát informoval o situácii v Dopravnom podniku mesta Žilina. Obrátil sa na nás vodič, ktorý má odjazdených 25 rokov. Napísal nám o tom, ako situáciu vníma on. Prinášame vám jeho názor a aj komentár hovorcu mesta na jeho tvrdenia.

30.03.2017 | 08:02

VODIČ AUTOBUSU:

„Zazneli mnohé v yjadrenia, čí­tali sme mnohé články, ale nikto nedal priestor nám vodičom. To, načo sa každý v yhovára, je veľké množstvo PN. Bolo to aj po iné roky, ale zvládlo sa to. Aj keď niekedy s odretými ušami. Prob­lém je predovšetkým v platoch a v nedostatku vodičov skupiny D (autobus). V DPMŽ máme asi 120 vodičov. Ich počet sa ne­ustále kolíše. Z toho sú niektorí na PN a iní vo výpovediach, tak­že schopných jazdy je ok olo 115 vodičov. Potrebujeme však až okolo 145 vodičov. Tak to bolo aj po iné roky. Takže tu vidno, že nám chýba 25 v odičov. Toto číslo hovorí za všetko. Keď do toho príde 15 PN, tak tie poč ty nepustia.

Dôsledkom toho je, že vodiči jazdia na doraz. Odpracovaných majú od 180 do 200 hodín me­sačne. Dovolenka je pre nich slo­vo neznáme alebo len zriedkavé. A ešte aj počas nej sa opovážia vo­lať nás do práce. Vraj ďalší je PN, príď, pomôž.

Vedúci nemôžu podpisovať do­volenky, lebo by sa stále muselo jazdiť tak ako v sobotu a nedeľu (menej často, viaceré linky vôbec nejazdia, pozn. red.). Tak vodičom zostalo 10 – 15 dní starej dovolen­ky z minulého roka. Ide sa na do­raz a každý sa modlí, aby neprišla kontrola z inšpektorátu práce.

Prečo nemáme vodičov? Práca je celkom fajn, aj keď si málokto uvedomuje, ako veľmi je zodpo­vedná. Ide však o to, ako je ohod­notená. Vodič MHD mal 5. trie­du a zarábal 550 eur, tri mesiace bol bez prémií. Dnes túto triedu pán riaditeľ už, našťastie, zrušil. Dnes máme tri triedy: 6. trieda – 3,70 eur na hodinu, 7. trieda – 4 eurá na hodinu, 8. trieda – 4,30 eura na hodinu. Za veľký prestoj počas dňa – 2,70 eura na hodinu. Všetko, samozrejme, v hrubom. Takže nový vodič zarobí v čistom 600 eur. Všetky ostatné príplat­ky si vodič odjazdí za nočné, po­obedné, víkendy. Pán riaditeľ píše, ako dobre zarobia naši vodiči, že sme vo výške miezd druhí na Slo­vensku. Áno, ale nepíše, za akú cenu a za koľko hodín. Zarobíme 1100 v hrubom, ale za akú cenu. Za 200 hodín mesačne, takže robí­me o 4 – 5 dní viac oproti vodičom v iných podnikoch.

A ešte k systému práce. Skúste vstávať celý týždeň o 3.30 h ráno a z práce sa vráťte o 19. h. Šťastie, že je platený 4-hodinový prestoj. Pán riaditeľ navrhoval zvýšenie platov o 1 percento. To je hanba. Odbory požadovali 10 percent, pri kolektívnom vyjednávaní spustili na 6 %. Takže teraz nový vodič ne­zarobí 600, ale 630 eur.

Čo sa týka peňazí, nie je na nič. Ani na zvýšenie platov vodi­čom, ani na nákup súčiastok. Ale na nové notebooky máme. A na nové autá za 30-tisíc sa kde na­šli peniaze? A to, že sme preradili na chvíľu mechanikov na vodičov a hneď dostali 8. triedu a 250 eur k tomu, to je ako možné? Kde sú kontrolné orgány? Kde sú poslanci? Nikto nemá silu to tu kontrolovať? Takže akou cestou pôjde DPMŽ? Bude zadarmo? A kto bude občanov voziť? Akí profesionáli?“

PAVOL ČORBA, HOVORCA MESTA ŽILINA:

„Rešpektujeme názor každého za­mestnanca, ako aj vodiča DPMŽ. Je prirodzené, že aj zamestnanci majú subjektívny uhol pohľadu, nieko­mu niečo vyhovuje, niekto to vní­ma ináč. V každom prípade niko­mu nebránime, aby svoje námietky prekonzultoval so svojím nadriade­ným alebo priamo s riaditeľom. Ur­čite by to bolo charakternejšie, ako si anonymne dopisovať sprostred­kovane cez médiá a reagovať na množstvo zavádzajúcich, nepravdi­vých informácií a poloprávd.

Mesto, ako aj dopravný podnik si stoja za kompletnými informá­ciami, ktoré sme uverejnili či už v Radničných novinách mesta Ži­lina alebo sme vám ich poskytli v našich stanoviskách, pričom na rok 2017 sa mzdy vodičov zvýšili minimálne o ďalších 6 %.

Pripomíname, že dopravný pod­nik postupuje plne v súlade s plat­nou legislatívou SR a kolektívnou zmluvou, v ktorej sú dohodnuté ustanovenia nadštandardne, nad rámec Zákonníka práce v porov­naní s inými dopravcami.

Vedenie dopravného podniku si váži všetkých zamestnancov vrá­tane vodičov pracujúcich u nás len kratší čas, ako aj vodičov, ktorí majú v mestskej doprave odjaz­dených desiatky rokov. Je nám ľúto, že je takáto mimoriadna si­tuácia (ktorá je v stave vodičov u nás, ako aj v rámci SR) zneuží­vaná a opakovane využitá, okrem iného, na odradenie všetkých no­vých vodičov, ale aj súčasných zamestnancov.“

Foto: Archív DPMŽ

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod