Žilinský Večerník

15. jún 2024 | Vít
| 22°C

Zaujalo nás

Výstava, ktorá vyvolá úsmevné aj kruté spomienky

  • 24.2.2017   OC Mirage, Žilina
Na výstave socializmu sa najčastejšie ozývajú vety: „Toto sme mali!“ „Toto som pred mesiacom vyhodila!“ „Babka, čo je toto?“

10.03.2017 | 11:23

Vedeli ste, že dedo Mráz je vymyslená postava, ktorá počas so­cialistických Vianoc nosila posluš­ným deťom pod stromček darčeky a komunisti sa týmto prosovietskym spôsobom snažili od roku 1950 eli­minovať tradičné kresťanské poňa­tie sviatkov? Alebo že „mandelinka“ je ľudový názov pre pásavku zemia­kovú, chrobáka, o ktorom komunisti tvrdili, že ho na územie ČSSR zha­dzujú imperialistické lietadlá, aby zničili socialistickú úrodu?

„Pikošky“ z doby, kedy sa na uli­ci zdravilo „Česť práci!“, sa môže­te dozvedieť na najnovšej výstave v Obchodnom centre Mirage. Rov­nako si môžete prezrieť vtedajšie výdobytky techniky a umelecké skvosty z čias, kedy boli naše obý­vačky ako cez „kopirák“.

Áno, u mnohých vzbudí táto mi­moriadne navštevovaná výstava úsmev. „Starší si zaspomínajú, ako sa žilo za socializmu, spomenú si, že mnohé z vystavovaných vecí naozaj doma používali a nebolo to tak dáv­no. Mladšie ročníky výstavu vnímajú skôr ako „technický pravek“. Dnes je naozaj ťažké si predstaviť, že sa vo­lalo z telefónnych búdok, televízia sa zapínala bez ovládača a fotografie sa pozerali cez premietačku. A keď sa zaviedla v obchodoch samoobsluha, ľudia si museli čítať návody na pou­žívanie nákupného vozíka,“ hovorí autor výstavy Robo Kašša.

Výstava v obchodnom centre ob­sahuje typické artefakty tej doby. Možno si ich pamätáte z domov starých rodičov, možno ste ich sami používali. „Boli to technické novin­ky tej doby. Napríklad prvý sério­vo vyrábaný počítač MPD 85 alebo Tesla Avex – prvé video vyrábané v Československu. Nie sú to však veci, ktoré som vylovil v pivnici. Dnes sa už naozaj prácne zháňajú. Vyzýval som kamarátov a známych, zháňal som cez bazár, študoval ča­sopisy z antikvariátov, písal a doku­mentoval. Bolo to ako robiť na kni­he. Trvalo to polroka,“ hovorí.

Pre niekoho „rárohy“, pre nie­koho kus histórie. Týmto sa chce autor poďakovať bratom Pagá­čovcom, Majovi Ševčíkovi z Brod­na, Milanovi Tvrdému a mnohým ďalším, ktorí mu tieto spomienky darovali.

TREBA SI PRIPOMÍNAŤ

Babky, ktoré pred tuzexom pre­dávali bony, prvé džínsy znač­ky Rifle (názov, ktorý už týmto nohaviciam prischol, nech sú akejkoľvek značky), spartakiá­dy, zemiakové brigády či lampió­nové sprievody – aj to bola doba socializmu. „S výstavou súvisí aj veľa mojich osobných spomie­nok. Napríklad ako sme čaka­li v rade pred Mototechnou na našu prvú škodovku. V roku 1989 som bol 13-ročný, no až neskôr mi došlo, že som tú dobu chá­pal inak. Zaujímavé je, že mnoho ľudí ju dodnes vníma po svojom a o mnohých zločinoch režimu nevedia alebo nechcú vedieť. Pri príprave výstavy som veľa študo­val a dozvedel sa aj nové veci, či už o menovej reforme alebo prečo komunisti založili tuzex. Mnoho­krát sa mi tlačili slzy do očí a som presvedčený, že tieto veci si treba stále pripomínať. Budúce gene­rácie by sa mali učiť o Palachovi, o okupácii v roku 1968, o tom, ako mladí ľudia končili v uránových baniach, o násilnom vysťahovaní rodín pod názvom Akcia B. Komu­nistický režim bol zločinecký re­žim, ako každá iná diktatúra,“ do­dáva na záver Robo Kašša.
Výstavu socializmu si môžete pozrieť v Obchodnom centre Mi­rage do nedele 12. marca.

Foto: Autorka

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod