Žilinský Večerník

13. jún 2024 | Anton
| 10°C

Spravodajstvo

Výťahy v podchode stále nefungujú, kočík si musíte vyniesť

Podchod cez Kysuckú ulicu uzavreli takto pred rokom. Na stavbe sa stále pracuje, autá a peší musia používať rôzne obchádzky. Prechod podchodom popod stanicu je však pre veľa ľudí pomerne náročný. Kedy budú dostupné výťahy však zatiaľ a nie je známe.

18.11.2023 | 10:15

Uzavretý podchod súvisí s projektom dostavby zriaďovacej stanice Žilina – Teplička nad Váhom a nadväzujúcej infraštruktúry pre Železnice Slovenskej republiky. Práce realizuje Združenie pod Dubňom. Členmi združenia sú spoločnosti STRABAG s.r.o., EUROVIA CS, a.s., Subterra a.s. a AŽD Praha s.r.o..

Kysuckú ulicu smerom od centra mesta uzavreli 21. novembra 2022 s avizovaním ukončenia prác do 12 mesiacov. K ukončeniu prác však tak skoro nedôjde. „Trvanie prác na objekte podjazdu na Kysuckej ulici bolo od začiatku všetkým zainteresovaným stranám v projekte – investorovi, mestu Žilina, ako aj verejnosti, komunikované s dokončením v máji 2025. Je štandardným postupom, že pri stavbách s dlhším plánovaným trvaním uzávery sa vydáva povolenie na 12 mesiacov, pričom pred jeho uplynutím sa požiada o jeho predĺženie, čo sme ako zhotoviteľ urobili. Naďalej teda platí, že práce na tomto objekte budú ukončené v máji 2025,“ vyjadril sa Martin Červeňanský z oddelenie komunikácie SK Strabag ako zástupca združenia.

 

Železničný podchod

Pre peších teda vybudovali nový prístup na Kysuckú. Podchod popod železničnú stanicu využívajú chodci denne. „Rozumiem, že ide o veľký projekt, ktorý vyžaduje veľa času a budeme všetci z neho profitovať, ale bohužiaľ, my Žilinčania, ktorí sme ostali „odseknutí“ od mesta a sme na tej znevýhodnenej strane, musíme takmer dennodenne prechádzať touto obchádzkou a trpieť nefunkčný výťah, obrovské kaluže, nerešpekt voči starým a fyzicky hendikepovaným ľuďom a k matkám s kočíkmi, ako aj minimálny prístup k MHD,“ napísala nám pani Ivana.

Tento podchod, ktorý ústi na Uhoľnej však nie je nová stavba, ale evidujú ju ako rekonštrukciu, resp. predĺženie existujúceho podchodu. „Dôležité je aj upresnenie, že je to pochod bez úplného vylúčenia verejnosti. Je to dôležité z toho dôvodu, že s takýmto režimom podchodu nepočítala projektová dokumentácia ani pôvodný plán organizácie výstavby. Ten musel byť zmenený kvôli zmene harmonogramu výstavby podjazdu na Kysuckej a nadjazdu na ulici 1. mája. Napriek tomu však platí, že podchod je stavenisko a jeho aktuálny stav je dočasný,“ hovorí Červeňanský.

 

Výťah, ktorý nie je v prevádzke

Niektorí obyvatelia bývajúci v „odrezanej“ časti mesta využívajú tento podchod denne. Okrem toho sa na Kysuckej ulici nachádza aj budova, v ktorej sídlia lekári, teda podchodom prechádzajú častokrát aj dôchodcovia. A musia zdolať veľa schodov. V rámci projektu sú síce postavené výťahy, momentálne však nie sú v prevádzke. „Výťahy sú zo stavebného i technologického hľadiska dokončené, sú funkčné a ich sprístupnenie verejnosti záleží od preberacieho konania. K oneskoreniu preberacieho konania prichádza z dôvodu stále prebiehajúcich prác v podchode, vrátane výstavby prestrešenia, dláždenia podláh, či realizácie obkladov. Výťahy však udržiavame v prevádzkyschopnom stave, pretože veríme, že po dokončení týchto prác budú výťahy prevzaté mestom Žilina a sprístupnené verejnosti,“ dodáva.  

 

Kočík si vyneste

Funkčný výťah by uvítali aj mamičky s kočíkmi. Tie majú zatiaľ prístup len po tzv. koľajničkách, ktoré sú uložené na schodoch. Ak prichádzajú smerom do centra, čaká ich schodisko z Uhoľnej ulice. Prejdú rozostavaným podchodom a pri železničnej stanici ich čaká rampa. Problém však nastáva, keď chcú vyjsť na Národnú ulicu. V tom prípade majú dve možnosti. Buď vyjdú schodiskom na Hviezdoslavovu ulicu, kde koľajnice na schodoch sú, ale potom ich čaká obchádzka staveniska a musia  prejsť cez priechod pre chodcov cez frekventovanú cestu.

Druhou možnosťou je kočík si jednoducho vyniesť. Schody na Národnú ulicu má na starosti mesto Žilina. Pýtali sme sa, či samospráva neuvažuje o bezbariérovom prístupe. „Pokiaľ ide celkovo o podchod, tak sú vybudované výťahy v rámci rekonštrukcie železničného uzla, to bola samozrejme podmienka, aby bol bezbariérový prístup na stanicu a nástupištia. Následne až na Uhoľnú v rámci novej časti podchodu - predĺženie / prepojenie Národnej - Uhoľnej. Po dokončení potrebných prác ich spustia. Čo sa týka prístupu z Národnej ulice, tak koľajničky tam už sú,“ vyjadrila sa Katarína Gazdíková z odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou. Upozornili sme, že to tak nie je, lebo jedna koľajnička na jednej strane a druhá na opačnej strane schodiska nepomôže vytlačiť kočík hore schodmi. Z mesta nám prisľúbili, že na základe nášho podnetu koľajničku namontujú.  

 

Večný problém s dažďom

Podchod má aj iný problém. Jesenné obdobie so sebou prináša aj daždivé dni. Nejedenkrát sa však aj počas leta stalo, že sa voda dostáva do podchodu a spôsobuje komplikácie. Aj tento stav by však mal byť dočasný. „Opäť by sme radi upresnili, že podchod nezatápa priesak či spodná voda (izolácia už stavebne zrekonštruovanej časti je absolútne v poriadku), ale doň pri väčších zrážkach steká voda zo schodísk. Situácia sa vyrieši po tom, ako bude dokončené prestrešenie oboch schodísk ústiacich na Uhoľnú ulicu, ktoré je naplánované na jar 2024. Dovtedy budú naši pracovníci pomocou prenosných čerpadiel operatívne vodu odčerpávať. Vzhľadom na pokračujúce stavebné práce a zatiaľ chýbajúcu definitívnu elektroinštaláciu nie je možné osadenie trvalého čerpadla, no aj s tým projekt v neskorších fázach počíta. V kombinácii so spomínaným vybudovaním prestrešenia schodísk veríme, že pôjde o funkčné a vyhovujúce riešenie, ktoré zabráni zatečeniu,“ dodal na záver Červeňanský.  

Na túto tému nám do redakcie prišlo viacero podnetov, ktorým sa budeme venovať aj naďalej.

Autor: Jana Očková, redaktorka

Foto: autorka

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod