Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. september 2023 | Móric
| 16°C

Tlačové správy

Začal sa školský rok 2023/2024

Do základných škôl v pôsobnosti mesta Žilina dnes nastúpilo približne 6 800 žiakov. Brány škôl po prvýkrát uzrú žiaci prvého ročníka, ktorých je spolu 765. Do lavíc prvého ročníka stredných škôl dnes zasadlo 4950 žiakov. Naopak, 4257 čaká tento rok skúška dospelosti.

04.09.2023 | 15:17

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je aktuálne 8 základných škôl a 6 základných škôl s materskými školami a 20 materských škôl. Do škôlok dnes nastúpilo 810 škôlkarov. Aktuálne informácie o počte žiakov v základných a materských školách budú k dispozícii po 15. septembri 2023.

„Prajem všetkým žiakom a deťom úspešný štart do nového školského roka. Dúfam, že vás letné prázdniny posilnili na dosahovanie dobrých výsledkov a úspechov či už v škole alebo v rôznych mimoškolských aktivitách. Tento rok sme pri otváraní nového školského roka 2023/2024 sme zrealizovali niekoľko zelených opatrení na vybraných školách v Žiline. Som rád, že každoročne posúvame kvalitu vyučovacieho procesu smerom vpred, aby sme priniesli deťom zelené prvky v bezprostrednej blízkosti školy, ktoré môžu využívať,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.


 

Realizácia zelených opatrení je rozdelená do dvoch etáp. V rámci prvej etapy sa obnovujú areály v Základnej škole s materskou školou na Ul. sv. Gorazda a v Materskej škole Trnavská. Počas druhej etapy sa obnovujú vonkajšie priestory v Základnej škole Limbová, Základnej škole s materskou školou Gaštanová a v Základnej škole s materskou školou Do Stošky v Bánovej. Hlavnými užívateľmi týchto priestorov sú deti, mesto Žilina sa preto snažilo o vysokú kvalitu návrhov s dôrazom na funkčnosť, komfort a v neposlednom rade dizajn.

Dokončenie zelených opatrení v rámci dvoch etáp je naplánované na október 2023. Projekty sú spolufinancované prostredníctvom eurofondov z OP IROP. Vysúťažená cena 1. etapy je 340 135,56 EUR s DPH, cena 2. etapy je 193 470,77 eur s DPH. Za projektovú dokumentáciu samospráva zaplatila 18 820 eur.

Otvorili sa brány i brány stredných škôl

Do 1. ročníka stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK nastúpi v tomto školskom roku približne 4 950 žiakov. V 59 stredných školách budú študovať v 177 študijných a učebných odboroch.  Maturita čaká v tomto školskom roku 4 257 žiakov, záverečné skúšky pri ukončení učebného odboru a získaní výučného listu absolvuje 696 žiakov.


 

Dnes sa Erika Jurinová - predsedníčka ŽSK, zúčastnila slávnostného otvorenia školského roka 2023/2024 na dvoch školách v regióne Kysuce. Navštívila Strednú odbornú školu strojnícku a Strednú priemyselnú školu informačných technológií, obe v Kysuckom Novom Meste.  „Verím, že prázdniny boli pre vás plné zážitkov, oddychu, a máte veľa energie a chuti pustiť sa do dobrodružstva poznávania a osvojovania si zručností, ktoré vám budú tou najlepšou výbavou do vášho profesionálneho života. Milí žiaci, vám, aj pedagógom chcem zaželať predovšetkým veľa pozitívnych myšlienok, pevnej vôle, ale aj odvahy. Želám vám všetkým radosť z učenia. Pamätajte si, že to, čo sa naučíte, bude pre vás základom pre dobrý štart do profesionálneho života. Tak nepremrhajte žiadnu príležitosť každý deň sa niečo nové naučiť. To, čo nás v živote najviac brzdí, je nedôvera vo vlastné sily, vo svoje schopnosti, ale aj vlastná pohodlnosť. Dokážete viac, ako si myslíte. Stačí si veriť, mať cieľ, nehľadať ľahšie cestičky, nepodvádzať, ale poctivo každý deň urobiť maximum na ceste za vaším cieľom. To, keď sa niečo nepodarí, alebo nevyjde po dľa plánu, vás nemôže ani odradiť, ani znechutiť. Pamätajte si, že každá chyba, ktorú urobíte, slúži iba na to, aby ste pochopili, čo nerobíte správne. Písomky, diktáty, skúšky neslúžia na to, aby vám učitelia dokázali, čo neviete, ale aby ste sa na vlastných chybách naučili, čo nerobíte správne a v čom sa potrebujete zlepšiť,“ povedala vo svojom prejave. 

 

 

 

Autor: - r -

Foto: Mesto Žilina, ŽSK

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod