Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

14. august 2020 | Mojmír
| 18°C

Školstvo

Začínajú sa zápisy budúcich prváčikov

Máte doma budúceho školáka? Čaká vás zápis do 1. ročníka základnej školy? Vieme, čo všetko potrebujete na to, aby váš drobec mohol v septembri po prvýkrát nastúpiť do školy.

27.03.2019 | 09:38

Každé dieťa, ktoré dovŕši do 1. septembra daného roka šesť rokov, musí rodič prihlásiť do školy. Od povinnej školskej dochádzky nemožno nikoho oslobodiť. Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia.
Ak svoje dieťa neprihlásite, považuje sa to za priestupok, za ktorý vám môže byť uložená pokuta až do výšky 331,94 €.
Vo výnimočných prípadoch môžu rodičia zapísať do základnej školy dieťa mladšie ako šesť rokov, no k žiadosti musia predložiť súhlasné vyjadrenie zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné stanovisko detského lekára. Rodič môže rovnako požiadať o odklad nástupu svojho dieťaťa o jeden rok, a to na základe odporučenia pediatra alebo príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

KEDY A KAM

V súčasnosti platí, že si rodičia môžu vybrať ktorúkoľvek školu aj mimo trvalého bydliska. Vďaka tomu môžu prihlásiť budúceho prváka do školy mimo mesta či obce. Netreba pritom zabúdať na to, že ak si vyberiete školu mimo trvalého bydliska, riaditeľ školy vaše dieťa nemusí prijať – môže sa tak stať najmä vtedy, ak už má dostatočný počet žiakov.
Kedy sa na vybranej škole koná zápis, zistíte z internetovej stránky školy alebo prostredníctvom oznamu vyveseného v škole.

ČO VŠETKO POTREBUJETE NA ZÁPIS

Na zápise sa musí zúčastniť rodič spolu s dieťaťom. Potrebné je predložiť: občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa, v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí, vyplnenú prihlášku (tú si môžete stiahnuť z webovej stránky vybranej školy alebo ju vyplníte priamo na zápise).

ČO BY MAL OVLÁDAŤ BUDÚCI PRVÁK 
- mal by byť samostatný (vedieť sa sám obliecť, umyť a poznať základné hygienické návyky) 
- vedieť správne vyslovovať všetky hlásky 
- plynule sa vyjadrovať aj v zložitejších vetách 
- spočítať predmety do 5 
- poznať naspamäť básničku alebo pesničku 
- vedieť rozpoznať farby 
- poznať geometrické tvary 
- vedieť sa orientovať v priestore (vedieť čo je hore, dole, vpredu, vzadu...) 
- vedieť nakresliť postavu, ktorá je presne anatomicky usporiadaná (hlava, trup, ruky nohy...) 
- vystrihnúť jednoduchý tvar podľa nakreslenej čiary

Autor: - r -

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod