Žilinský Večerník

20. máj 2024 | Bernard
| 17°C

Žilinský diár

Zakladáme Sad Slobody!

  • 10.11.2018 8:00  Lesopark Chrasť, Žilina

Pozývame všetkých nelenivcov, ľudí, ktorí majú energiu a chuť zapojiť sa do tejto akcie, ktorej cieľom je revitalizovať/založiť ovocný sad. Zapojiť sa môžete priamo prácou v sade, alebo nás môžete podporiť zdieľaním tejto akcie a pod.

Plánovaný sad bude orientovaný v lokalite, ktorú isto všetci, nielen Solinkári, dobre poznajú, na mieste, ktoré vždy malo svoje nedoceniteľné "Genius Loci". Konkrétne hovoríme o mestskej parcele pod pomyselnou hranicou lesoparku č. 4947 K. Ú. Žilina.

Bodom stretnutia búdu lavičky pri vstupe do Lesoparku Chrasť (orientačná tabula) v čase od 9:30 do 10:00.

Zabezpečíme: približne 60 ovocných stromov, komplet potrebný materiál, náradie, dačo pod zub, niečo na zahriatie ;)

Treba si priniesť: pracovné rukavice, pevnú obuv, teplé oblečenie a, samozrejme, dobrú náladu.

Program:

9:30 - 10:00 - sa stretávame
10:00 - 10:20 - stručný teoretický výklad o zakladaní ovocného sadu
10:30 - 14:00 - podľa skupiniek začneme pracovať
14:00 - 14:40 - bude nachystané občerstvenie
14:40 - 17:30 - pokračujeme v práci
18:00 - vyhodnotenie, poďakovanie
19:00 - všetci zúčastnení sú pozvaní na koncert, ktorý bude večer v priestoroch Hájovne

Založenie Sadu Slobody môže byť príkladom cieleného občianskeho aktivizmu, ktorý je vytvorený v spolupráci s Mestom Žilina. K 100. výročiu výsadby Stromom Slobody sa tento náš sad pričlení. https://www.stromysvobody.cz/?lang=sk-SK 

Zdroj: FB Zakladáme Sad Slobody!

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod