Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. jún 2019 | Adriána

Školstvo

Základná škola na Hájiku má dažďovú záhradu

V piatok 22. apríla sa na ZŠ Námestie mladosti v Žiline konala Záverečná konferencia k projektu Dažďová záhrada – miesto pre inšpiráciu, poznanie, činy i relax, spojená so slávnostným otvorením a prehliadkou záhrady.

03.05.2016 | 15:44

V piatok 22. apríla sa na ZŠ Námestie mladosti v Žiline konala Záverečná konferencia k projektu Dažďová záhrada – miesto pre inšpiráciu, poznanie, činy i relax, spojená so slávnostným otvorením a prehliadkou záhrady.

 


Projekt vychádza z témy Prispôsobenie sa zmenám klímy – prevencia pred povodňami a suchom. Je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom FM EHP a zo štátneho rozpočtu SR. Cieľom projektu je zvýšenie povedomia a vzdelania žiakov i verejnosti v oblasti prispôsobovania sa zmenám klímy. Výsledkom projektu je realizácia dažďovej záhrady a retenčného jazierka.

 

 

Na konferencii sme privítali vzácnych hostí: metodičky Odboru školstva pri MsÚ v Žiline: Danu Královú a Vieru Popluhárovú, arch. Ondreja Šimurdu, pána Róberta Ondrášeka, predsedu OZ Hájik deťom – pána Michala Tumu, Romana Gajdošecha – ekonóma projektu a manažéra publicity, ako i riaditeľku ZŠ Janku Halečkovú.

 

 

Projekt Dažďová záhrada – miesto pre inšpiráciu, poznanie, činy i relax na konferencii predstavila Jarmila Weinzettelová. Arch. Ondrej Šimurda hovoril o funkciách dažďových záhrad i o zastúpení rastlín v tej našej. Vyučovacími hodinami odučenými v rámci projektu, ako i akciami, ktoré sa v rámci projektu uskutočnili, nás previedla Alena Lalinská. Konferenciu ozvláštnili žiacke prezentácie dvoch exkurzií. V závere Jarmila Weinzettelová poďakovala sponzorom projektu, lektorom ŠOP Varín za podnetné výukové programy o vode a mokradiach, Občianskemu združeniu Priatelia Zeme – CEPA za nezištné zapožičanie inšpiratívnej výstavy o klimatických zmenách, Občianskemu združeniu Hájik deťom, všetkým členom projektového tímu, osobitne pani riaditeľke školy Janke Halečkovej za jej osobnú angažovanosť a vklad do projektu, ako i všetkým, ktorí budú myšlienky potrebnosti dažďových záhrad šíriť ďalej. Po konferencii nasledovalo slávnostné otvorenie záhrady, spojené s jej prehliadkou. Pásku slávnostne prestrihol arch. Ondrej Šimurda.

 

 

Dažďová záhrada pri ZŠ na Hájiku je len pomyselnou „prvou lastovičkou“. Za ňou by sa mali objaviť ďalšie. Aby sme zmiernili dopady zmien klímy na naše zdravie, dažďových záhrad by malo pribúdať, mali by rásť ako „huby po daždi“. Len tak ich funkcia nasávať dažďovú vodu v čase dažďov a uvoľňovať ju do ovzdušia v čase horúčav bude pre nás všetkých citeľná.

 


Kolektív pedagógov ZŠ Nám. Mladosti, Žilina
Snímka archív školy

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PIATOK
27 °C
17 °C
16 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod