Žilinský Večerník

19. júl 2024 | Dušana
| 25°C

Z regiónu

Záľubu v šití objavila úplnou náhodou. Dnes jej výrobky cestujú po celom svete

Pod svoju tvorbu sa podpisuje ako Mimi, no jej skutočné meno je Mirka Zajacová. Pochádza z Kysuckého Nového Mesta a o tom, ako vyzerala jej cesta k šitiu a kde všade sa jej práca dostala, sa dozviete v nasledujúcom rozhovore.

24.11.2017 | 11:49

Mirka je študentkou slovenského jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Popri škole ju však zamestnáva a veľmi baví práca a rozvíjanie jej vlastnej tvorby pod značkou Dostrim. Dostrim je značka ručne vyrábaných tašiek rôzneho druhu, ktoré volá Dostrimky. Patria medzi ne nákupné tašky, ktoré sú dizajnovo prispôsobené noseniu na bežné dni, batohy, veľké látkové kabelky, malé crossbody kabelky – Dostrimky cez plece, kozmetické taštičky aj peračníky.

Ako a kedy ste sa dostali k ši­tiu? Kedy sa ľudia o vás začali dozvedať?
Záľubu v šití som objavila úplnou náhodou. Nikdy by mi totiž nena­padlo, že šitie je niečo, čo môže byť pre mladého človeka zaují­mavé. Všetko sa to začalo tým, že som veľmi chcela pásikavú tašku. V tom období som však nikde ne­vedela zohnať presne takú, akú som si predstavovala. Neostávalo mi teda nič iné, len si ju ušiť. Prvá Dostrimka vznikla skôr pod ruka­mi mojej maminy, ktorej som iba pomáhala, nakoľko som dovtedy poriadne ani netušila, ako fun­guje taký šijací stroj. V júni 2015 vznikla moja obľúbená pruhovaná taška, ktorú ešte aj dnes hrdo no­sím. Bola čierno-biela, pásikavá, s predným vreckom, na ktorom bolo ružové srdiečko. Postupne som sa začala stretávať s otázka­mi: Odkiaľ máš tú tašku? Kde si ju kúpila? Aj ja chcem takú! A práve vtedy mi napadlo, že by bolo zau­jímavé vyrábať takéto tašky aj pre iných ľudí. Dlho to stálo len pri myšlienke. Až po dlhom presvied­čaní môjho priateľa som sa roz­hodla naučiť sa poriadne šiť a pridala som prvé Dostrimky aj na svoj súkromný profil na Fa­cebooku. Postupne som založila facebookovú stránku a dlho som šírila svoju tvorbu len prostred­níctvom sociálnych sietí. Dnes si celú ponuku môžete pozrieť na oficiálnej stránke www.dostrim.sk.

Prečo práve názov Dostrim? Ako vzniklo logo tejto značky?
Po tom, ako som ušila prvé Dostrimky, som si uvedomova­la, že im stále niečo chýba. Bol to práve názov. Chcela som niečo originálne, niečo vlastné, niečo, čo tu nebolo. Názov Dostrim je výsledkom mnohých myšlienko­vých úvah. Tašky, ktoré vznikli ako prvé, boli pásikavé a bodkované a práve s týmito vzormi sa spája názov. Samotné logo za dva roky prešlo menšími zmenami. Finálnu podobu majú na svedomí chlap­ci z marketingovej agentúry Seo & pixel up, ktorí mi okrem toho v súčasnosti pomáhajú aj s webo­vou stránkou.

Postupom času ste svoje portfólio rozšírili. Ako by ste charakterizo­vali vývoj svojej práce od začiatku až po súčasnosť?
Ako som už spomínala, prvá Dostrimka bola taška s pruhova­ným vzorom. Tento model mám stále v ponuke, pretože je to jed­noducho „tá prvá“. Časom som začala vyrábať batôžky, kozme­tické taštičky a peračníky. Ten­to rok pribudli do portfólia malé Dostrimky cez plece. V pláne mám ďalšie produkty, tie však potrebujú čas. Celkový dizajn Dostrimiek sa od ich vzniku stále vyvíja. Na za­čiatku som sa venovala len pruho­vaným a bodkovaným vzorom. Po­stupne som však prešla k ľudovým motívom a najnovšie sa venujeme tvorbe ručných výšiviek, ktorými Dostrimky dopĺňame. S výšivkami mi pomáha mamina, babka a dve kamarátky. Aj takýmto spôsobom sa nám podarilo oživiť záľubu vo vyšívaní a šíriť toto krásne remes­lo i medzi mladých ľudí.

Prichádzajú námety spontánne alebo sa niekde inšpirujete? Zá­kazníci či zákazníčky majú často špecifické predstavy. Stretli ste sa doposiaľ s nejakou špeciál­nou požiadavkou, s ktorou ste sa nestotožňovali?
Všetky námety, dizajny a tvary prichádzajú spontánne. Väčšinou sa mi pri pohľade na látku v hla­ve zjaví množstvo nápadov, čo z nej vytvorím. Samozrejme, sú dni, kedy nemám svoje kreatív­ne chvíľky a aj keď veľmi chcem, neviem vymyslieť nič zaujímavé. Inšpiráciu príliš nevyhľadávam. Už vôbec nie u iných výrobcov a predajcov, keďže sama viem, koľ­ko námahy dá niečo vymyslieť a vyrobiť. Ak sa už nechám nie­čím inšpirovať, tak je to príroda, jej farby alebo aktuálna móda, ktorá sa nosí. Asi najneobvyklej­šia požiadavka, ktorá ma zasko­čila a musela som ju odmietnuť, bola Dostrimka, v ktorej chcela slečna skombinovať bodky, pásiky, kvietky a zvieratká. Nemám rada prekombinované Dostrimky a aj keď som vedela, že si takto od­radím potenciálneho zákazníka, musela som jej požiadavku od­mietnuť. Som však veľmi rada, keď dokážem niekoho presvedčiť, že v jednoduchosti je krása.

Čo v súčasnosti v rámci farieb či vzorov najviac letí?
Za tým, čo práve letí, stojí množ­stvo faktorov. Je to napríklad ročné obdobie, ktoré ovplyvňuje výber farieb. Zatiaľ čo v teplých mesiacoch idú viac pastelové a vý­razné farby, tak v zime prevláda skôr čierna, červená, sivá a biela. Túto jeseň je vraj top farba hor­čicová, ale aj tmavomodrá. Takže v týchto farbách nesmú chýbať ani Dostrimky. Zo vzorov vedú najviac pásiky. Tento vzor bol, je a určite aj naďalej bude veľmi populárny. Zároveň však badať, že v súčas­nej dobe narastá záujem o folklór a ľudové prvky sa objavujú v rôz­nych odvetviach. Odráža sa to aj v mojej tvorbe. Pracujem so stuhami, ktoré bývajú súčasťou krojov. Práve folklórom sú inšpiro­vané aj niektoré naše ručne robe­né výšivky.

Pri vlastnej tvorbe je dnes nevy­hnutné realizovať sa aj v prostre­dí sociálnych sietí. Svoje výrob­ky sa snažíte propagovať najmä prostredníctvom fotografií, kde Dostrimky ladíte do outfitov. Ako vyzerá príprava takýchto fotografií?
V dnešnej dobe, keď všetci chcú, aby bolo všetko krásne a dokona­lé, je aj pre mňa dôležité, aby jed­notlivé fotografie produktov boli naozaj vydarené a vyniklo na nich všetko, čo potrebujem. Všetky fo­tografie si fotím sama alebo moje nápady musí zrealizovať mami­na či môj priateľ. Fotenie zaberie väčšinu dňa a na internet sa po­tom snažím pridávať tie najlep­šie fotky hotových výrobkov, ale aj fotky z procesu výroby, detaily výšiviek. Jednoducho všetko, čo si myslím, že by mohlo zaujať oko sledujúceho.

Vidíte v šití budúcnosť, prípad­ne chceli by ste sa mu venovať aj po ukončení vysokej školy? Plánujete svoju ponuku opäť rozšíriť?
Zatiaľ sa svojej tvorbe venujem popri škole a aj napriek tomu, že mi to zaberá celý môj voľný čas, baví ma to. Už teraz to beriem ako svoju prácu, ktorej by som sa chcela venovať aj naďalej. Mám množstvo plánov, čo všetko by som chcela pridať do ponuky, vy­tvoriť tiež zopár zaujímavých li­mitovaných edícií a nadviazať nové spolupráce. Veľa vecí je ale zatiaľ len v mojej hlave a časom sa snáď začnú realizovať.

Spomenuli ste spoluprácu. S kým ste už mali možnosť spolupracovať?
Najviac ma teší spolupráca s ka­viarňou black., ktorá bola done­dávna v Trnave. V rámci spoluprá­ce vyšla kolekcia ešte pre trnavskú prevádzku. Aktuálne sa pracuje na novej kolekcii pre ich novú prevádzku v Bratislave. Vrátane toho na rok 2018 plánujem nové a zaujímavé spolupráce, no to je všetko, čo zatiaľ môžem prezradiť. Dostrimky som mala možnosť šiť aj pre mnohé slovenské blogerky.

Na sociálnych sieťach majú vaši fanúšikovia možnosť vidieť aj fotografie spokojných zákazní­kov. Kde najďalej už Dostrimka od vás docestovala?
Samotný balíček s Dostrimka­mi som najďalej posielala do Ne­mecka. Zákazníci mi ale pravi­delne posielajú fotky, kde všade Dostrimky vyvetrali. Fotografie mi prišli z rôznych kútov sveta – z Francúzska, Anglicka, Španiel­ska, Grécka, dokonca z ďalekej Ameriky a Číny.

Foto: Archív Mirky Zajacovej

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod