Žilinský Večerník

24. júl 2024 | Vladimír
| 12°C

Rozhovory

Zázraky z nemocničnej lekárne. Šikovní farmaceuti vyrobia takmer všetko, poradiť si dokážu aj s výpadkami liekov

Nemocničná lekáreň. Miesto, o ktorom verejnosť zrejme veľa nevie, a nie je ani bežne prístupné. Slúži všetkým oddeleniam a hlavným poslaním je zabezpečiť lieky a špeciálny zdravotnícky materiál pre hospitalizovaných pacientov a všetky operačné výkony. Tím zamestnancov zvláda nákup, skladovanie a distribúciu podľa potrieb a požiadaviek jednotlivých oddelení.

11.11.2023 | 09:14

Vďaka šikovným rukám farmaceutov a farmaceutických laborantov pod jednou strechou denne vzniknú desiatky dôležitých liekov. Neraz si poradia aj s výpadkami liekov, ktoré na Slovensku dlhodobo máme. Ako sa taký liek vyrába, ktoré druhy sú najžiadanejšie a majú mladí študenti o takúto prácu stále záujem? Do chodu nemocničnej lekárne vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina nás zasvätila vedúca farmaceutka PharmDr. Eva Rybárová.

Antibiotiká, masti či detské sirupy. Nemocničná lekáreň dokáže na vyžiadanie pripraviť prakticky všetko. Jej úlohou je zabezpečiť lieky, liečivé prípravky, zdravotnícke pomôcky, diagnostické zdravotnícke pomôcky či špeciálny zdravotnícky materiál pre celú žilinskú nemocnicu. V praxi to funguje nasledovne. Od jednotlivých oddelení dostane lekáreň požiadavku, takzvanú  žiadanku na zabezpečenie liekov, ktoré budú pre pacientov potrebovať. Distribuujú ich na základe pravidelného týždenného harmonogramu výdaja liekov a zdravotníckeho materiálu pre oddelenia. V prípade urgentnosti a potreby zabezpečiť liek akútnemu stavu pacienta rieši lekáreň dodanie lieku ihneď, v čo najkratšom možnom čase.

Suroviny a pracovné podmienky

Vedúca farmaceutka vysvetľuje, že najdôležitejšie je mať k dispozícii suroviny a vyhovujúce pracovné podmienky, vďaka ktorým dokážu individuálne pripravované liečivá vyrobiť. Osobitne v tomto období, keď sa nielen slovenský trh naďalej borí s výpadkami hromadne vyrábaných liekov. „Hoci stále pretrváva problém s nedostatkom liekov, robíme všetko preto, aby sme ich zabezpečili. Veľmi výrazne nám pomáha to, že si lieky dokážeme vyrobiť v lekárni sami. Dokážeme poskytnúť a prispôsobiť zdravotnú starostlivosť špeciálnym potrebám pacientov. Spektrum nami vyrobených liekov sa rozširuje aj preto, že výpadky liekov sú časté a dlhodobé. Zdravotnú starostlivosť však dokážeme vždy plnohodnotne zabezpečiť a pacienti žiadne komplikácie v tomto smere nepociťujú,“ hovorí vedúca farmaceutka Eva Rybárová.

V nemocničnej lekárni vrátane bežných liekov zabezpečujú aj finančne náročné lieky pre onkologických pacientov, pacientov s autoimunitnými ochoreniami a tiež pre detských pacientov so zriedkavým vrodeným ochorením. „Touto liečbou sa u detí nahrádza dôležitý enzým, ktorý si telo samo nevie vytvoriť, a tým sa predchádza poškodeniu vnútorných orgánov. Niektoré z týchto liekov zabezpečujeme formou centrálnych nákupov poisťovní, čo je proces, ktorý nemocnici šetrí nemalé finančné prostriedky a je veľmi náročný na evidenciu,“ dopĺňa Eva Rybárová. Lekáreň zároveň poskytuje aj informačnú a konzultačnú činnosť o zložení, uchovávaní a dávkovaní liekov oddeleniam nemocnice. Vykonáva tiež ďalšie odborné činnosti v rámci poskytovania lekárenskej starostlivosti.

Príprava liekov

Príkladom sú perorálne prášky – kapsuly s obsahom antibiotika Vankomycínu. Liečivo sa podáva pri liečbe závažnej formy črevnej infekcie, ktorú spôsobuje baktéria Clostridium difficile. Na trhu v požadovanej liekovej forme liek dostupný nie je. Na žiadosť ošetrujúcich lekárov ho v lekárni dokážu vyrobiť individuálne pre každého pacienta. Jedna z farmaceutiek, ktorá pracuje v lekárni, nám vysvetľuje postup. „Prázdne kapsuly naplníme v špeciálnej plničke presne naváženým množstvom liečiva zmiešaného s presne naváženým množstvom plniva. Plnivo slúži ako pomocná látka, ktorá je potrebná na doplnenie kapsuly, aby sme dosiahli potrebný objem a hmotnosť,“ vysvetľuje farmaceutka. Keď sa kapsuly naplnia, uzatvoria sa a liek pre pacienta je hotový. Vykonajú sa skúšky na kvalitu aj hodnotenie lieku a lekáreň liek vydá na oddelenie.

Ďalším príkladom vyrobeného lieku sú čapíky s obsahom paracetamolu pre deti. Paracetamol ako účinná látka je analgetikum na tlmenie bolesti a antipyretikum na zníženie horúčky. „Na prípravu čapíkov používame čapíkovú formu. Účinnú látku rozdrobíme v porcelánovej roztieračke a navážime požadované množstvo. Na vodnom kúpeli alebo pod infračervenou lampou rozpustíme tuhý tuk do olejovitej konzistencie. K paracetamolu počas stáleho miešania pridávame natavený tuhý tuk. Takto pripravená čapíkovina, respektíve čapíková zmes sa nalieva do čapíkovej formy. Čapíky necháme stuhnúť v chladničke aspoň 30 minút. Po vybratí z chladničky necháme formu uvoľniť pri izbovej teplote. Následne hotové čapíky jednotlivo zabalíme do fólie, označíme a vydávame na oddelenie.“

Skrytá miestnosť

Nemocničná lekáreň dokáže takto za rok vyprodukovať kilogramy a hektolitre medikamentov. V praxi zvláda pripraviť množstvo nedostupných liekov, napríklad aj pre detských pacientov, ktoré v pediatrických dávkach na trhu chýbajú. Farmaceutom a farmaceutickým laborantom výrobu liekov v dnešnej dobe značne uľahčuje modernejšie prístrojové vybavenie. Manuálnu prípravu nahrádza príprava strojom pod odborným dohľadom farmaceuta.

Lekáreň má aj ďalšie „skryté“ miestnosti. Jednou z nich je tá, v ktorej skladujú zdravotnícky materiál. Náplasti, obväzy, ihly, striekačky, chirurgické rukavice, katétre či materiál potrebný na operačné zákroky. Nájdete tam snáď všetko. Špeciálni pracovníci sa na tomto mieste starajú o to, aby v nemocnici v rámci zdravotníckeho materiálu nič nechýbalo.

Práca klinického farmaceuta

V nemocničnej lekárni žilinskej nemocnice pracuje aj klinická farmaceutka. Kým v západných krajinách je táto pozícia štandardom, na Slovensku je zatiaľ iba v niektorých nemocniciach. Klinický farmaceut je v intenzívnom kontakte s lekármi a zdravotnými sestrami na jednotlivých oddeleniach. „Venujem sa optimalizácii farmakoterapie. Predovšetkým napríklad pri antibiotikách, ktorých účinok nezávisí od dávky, ale od hladiny, ktorá sa dosiahne v krvi počas liečby. Táto hladina by sa mala udržiavať v určitom rozmedzí, aby liečba bola účinná a bezpečná. Uvediem príklad – u pacientov, ktorí majú zníženú funkciu obličiek, sa predlžuje vylučovanie niektorých antibiotík podávaných v nemocnici pri závažných infekciách. Prispôsobením dávky sa predíde hromadeniu lieku v organizme a vzniku nežiaducich účinkov,“ rozpráva klinická farmaceutka Mgr. Lenka Lašová.

Mladí farmaceuti

Nemocničná lekáreň vo fakultnej nemocnici je aj výučbovým miestom pre vysokoškolských študentov farmácie a študentov stredných zdravotníckych škôl v odbore farmaceutický laborant. Po skúsenosti a dôležité poznatky si prichádzajú dokonca i budúci farmaceuti, ktorí študujú v Čechách. „Ročne príde na prax zhruba päť až šesť študentov. Niektorí z nich sa u nás po skončení štúdia zamestnajú ako farmaceuti. Páči sa im práca a ich hlavnou motiváciou je odborné nemocničné prostredie. Záujem o tento odbor teda u nás určite je,“ dodáva vedúca farmaceutka Eva Rybárová.

 

Nemocničná lekáreň vo FNsP Žilina má tieto oddelenia:

• oddelenie klinickej farmácie,

• oddelenie prípravy humánnych liekov, 

• oddelenie kontroly humánnych liekov,

• oddelenie zdravotníckych pomôcok,

• oddelenie výdaja pre verejnosť Poliklinika FNsP Žilina,

• oddelenie výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok.

Lekáreň spolupracuje s ostatnými nemocničnými lekárňami fakultných nemocníc. Podieľa sa na výučbovej činnosti v rámci odbornej praxe študentov zdravotníckej školy, ako aj študentov farmaceutických fakúlt v rámci lekárenskej praxe. V roku 2020 došlo k rozsiahlej rekonštrukcii celej nemocničnej lekárne z dôvodu zmodernizovania a automatizácie liekovej logistiky nemocnice.

Autor: - r -

Foto: archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod