Žilinský Večerník

30. máj 2024 | Ferdinand
| 9°C

Žilinský diár

Zber elektroodpadu v Žiline

  • 25.3.2017   Žilina
  • 1.4.2017   Žilina

Mesto Žilina v spolupráci so združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu – Envidom, zabezpečuje v mestských častiach zber starého elektroodpadu (chladničky, práčky, televízory, rádiá, počítače, monitory, varné kanvice a iný elektroodpad), ktorý môžu občania bezplatne priniesť v určenom čase na uvedené stojisko.

V sobotu 25. marca 2017 pre mestské časti:

  • Považský Chlmec, Bytčica, Vranie, Bánová, Brodno, Závodie, Budatín, Rosinky, Zádubnie, Trnové, Zástranie, Strážov, Mojšova Lúčka a Žilinská Lehota.   

čas

stojisko

stojisko

8.00 – 8.30

Považský Chlmec – kultúrny dom

Bytčica – námestie (obratisko autobusov)

8.40 – 9.10

Považský Chlmec – zastávka MHD Pri Kysuci (hostinec Jambor)

Bytčica – pri katolíckom cintoríne

9.20 – 9.50

Vranie – kultúrny dom

Bánová – Námestie sv. Jána Bosca

10.00 – 10.30

Vranie – pri lávke

Bánová – križovatka Mikuláša Dohnányho a Ulice osvety

10.40 – 11.10

Brodno – hostinec Moravec

Závodie – Školská ulica

11.20 – 11.50

Brodno – pri hasičskej zbrojnici

Závodie – námestie pri parčíku

12.00 – 12.30

Budatín – parkovisko pred bývalou poštou

Rosinky – Nový domov (autobusová zastávka)

12.40 – 13.10

Budatín – Cesta k vodojemu

(začiatok ulice)

Trnové – obratisko autobusov

13.20 – 13.50

Zádubnie – kultúrny dom

Trnové – vstup na futbalové ihrisko

14.00 – 14.30

Zádubnie – spojnica Prípojnej ulice a Druhej ulice

Trnové – pri urbárskom dome

14.40 – 15.10

Zástranie – kultúrny dom (Jednota)

Strážov – Priehradná ulica (konečná MHD)

15.20 – 15.50

Zástranie – začiatok obce (zastávka MHD Veterná)

Strážov – Rajčianska ulica (v strede)

16.10 – 16.40

Mojšova Lúčka – Rybné námestie

Žilinská Lehota – pri kultúrnom dome

  

V sobotu 1. apríla 2017 pre mestské časti:

  • Vlčince, Hliny, Staré mesto, Malá Praha, Celulózka, Solinky, Bôrik a Hájik.

čas

stojisko

stojisko

8.00 – 8.30

Vlčince – Ulica Eduarda Nécseya

(parkovisko)

Hliny I – Ulica Antona Bernoláka (za potravinami)

8.40 – 9.10

Vlčince – Karola Kmeťku (parkovisko)

Hliny II – Ulica Antona Bernoláka (očná optika)

9.20 – 9.50

Vlčince – Ulica sv. Svorada a Benedikta

Hliny IV – Čajakova ulica

10.00 – 10.30

Vlčince – Dobšinského ulica (lekáreň)

Staré mesto – sídlisko Pod nemocnicou

10.40 – 11.10

Vlčince – za obchodom „Pačino“

Staré mesto – Ulica Daniela Dlabača

11.20 – 11.50

Vlčince – Karpatská ulica (pri základnej škole)

Malá Praha – križovatka Daxnerovej ulice a Halašovej ulice

12.00 – 12.30

Vlčince – Martinská ulica

Malá Praha – Závodská cesta (reštaurácia Gastro)

12.40 – 13.10

Vlčince – Fatranská ulica (reštaurácia)

Hliny V – Hečkova ulica (parkovisko)

13.20 – 13.50

Vlčince – Moskovská ulica (pri obchodnom stánku)

Hliny VI – Bajzova ulica (stred)

14.00 – 14.30

Celulózka – pri bytovom dome

Hliny VII – Gabajova ulica (pri bývalej pekárni)

14.40 – 15.10

Solinky – Juh

Hliny VIII – Lichardova ulica

15.20 – 15.50

Solinky – Smreková ulica

Bôrik – križovatka Kraskovej ulice a Rudnayovej ulice

16.00 – 16.30

Solinky – Gaštanová ulica (stred)

Staré mesto – Na Šefranici (stred)

16.40 – 17.10

Solinky – Borová ulica (stred)

Hájik – Stodolova ulica (konečná MHD)

17.20 – 17.50

Solinky – Jaseňová ulica (stred)

Hájik – Petzvalova ulica (oproti materskej škole)

18.00 – 18.30

Solinky – Platanová ulica (stred)

Hájik – križovatka ulice Mateja Bela a Kempelenovej ulice

 

 

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod