Žilinský Večerník

22. júl 2024 | Magdaléna
| 25°C

Rozhovory

Združenie priateľov Hričovského hradu prinavracia objektom ich hodnotu, nie vždy je to jednoduché

O tom, čo všetko sa stihlo počas tejto sezóny urobiť na Hričovskom hrade, ale aj na hrade Súľov, sme sa rozprávali s riaditeľom združenia Jozefom Mihálikom. Okrem starostlivosti o hrady nám prezradil, že vykonávajú výskum aj na vzácnom objekte mýtnice.

19.09.2021 | 16:54

Od Ministerstva kultúry ste získali dotáciu 14-tisíc eur. Na čo všetko budú prostriedky použité?

Ministerstvo kultúry SR nás podporilo v rámci podprogramu 1:4 za čo srdečne ďakujeme. Dotácia bude použitá prevažne na murárske práce. Murárske práce sú vykonávané na rožnej veži,  na pokračovaní konzervácie najväčšieho objektu zadného paláca a na nadmurovaní obvodovej steny stredného paláca. Ďalšia časť dotácie bude použitá na doplňujúci architektonicko-historický výskum, v rámci ktorého bude vypracovaný návrh obnovy brány v prednom paláci. Brána delí predný a stredný palác. Vrch brány je zaniknutý a značne poškodené sú aj jej špalety. Obnovu brány máme naplánované na budúci rok.

Sezónu ste začali v máji ako ju hodnotíte?

Na prelome mesiacov apríl máj sme zahasili niekoľko sudov vápna, vynosili sme množstvo piesku do hradu, nachystali sme kameň a postavili sme lešenie na nárožie rožnej veže. V mesiaci máj sme vykonali najväčší murársky zákrok sezóny, v rámci ktorého sme dokončili obnovu zaniknutého nárožia. V závere mesiaca sme umiestnili tisíclitrovú nádrž na vodu, do ktorej zbierame dažďovú vodu a osadili sme tabuľu, ktorá návštevníkom hradu  ukazuje pokračovanie náučného chodníka. Mesiac máj tak hodnotím ako najviac prínosný mesiac sezóny.


 

V tom čase bol vykonaný veľký murársky zákrok na veži. O čo išlo?

Postupnej konzervácii rožnej veže sa venujeme pravidelne už od roku 2012. Objekt bol takmer zaniknutý a zasypaný približne dvojmetrovým nánosom hliny na ktorom rástli stromy. Tento rok sa nám podarilo dokončiť obnovu nárožia, ktorej sme sa venovali už aj v minulých rokoch. Autenticitu nárožia sa nám podarilo docieliť aj vďaka historickým nárožným kameňom, ktoré nám v minulom roku podaroval jeden pán zo Súľova. V budúcnosti chceme do veže postaviť drevené schodisko, umiestniť lavice a stôl a objekt tak prispôsobiť na miesto oddychu.

Aké boli ďalšie práce, ktoré ste na hrade tento rok urobili?

Ako som už spomínal, okrem rožnej veže sme sa venovali najmä konzervácii zadného paláca. Zadný palác je svojou hmotou muriva najväčším objektom a donedávna bol aj najviac ohrozeným palácom na hrade. Aktívne sa jeho stabilizácii venujeme asi už piaty rok. Tento rok sa zameriavame najmä na konzerváciu južnej steny paláca, kde konzervujeme celú poškodenú korunu muriva a do rozpadnutého muriva v mieste niekdajšieho stropu osádzame drevené trámy, ktoré naznačujú miesto pôvodného stropu a rozpadnuté murivo opätovne murujeme. Práce vykonávame aj na západnej stene objektu, kde taktiež obnovujeme rozpadnutú líniu muriva v mieste pôvodného stropu. Taktiež aj tu budeme osádzať drevené trámy. Rozsiahle murárske práce vykonávame druhý rok aj na zaniknutej obvodovej stene stredného paláca. Okrem murárskych prác musíme do hradu neustále vynášať množstvo kameňa, piesku, vápna a vody. V areály hradu pravidelne odstraňujeme aj náletovú vegetáciu a dva razy do roka natierame drevené schodiská.

Okrem prác na hrade sa venujete aj reštaurovaniu na objekte mýtnice. O akú pamiatku ide a čo sa podarilo zachrániť?

Objekt mýtnice sa nachádza v obci Dolný Hričov a aktuálne slúži ako Kultúrny dom. Naše združenie má v bezplatnom nájme prízemné priestory, kde vykonávame pamiatkové výskumy. Jedná sa o historický objekt pravdepodobne zo 16. storočia, ktorý slúžil ako mýtnica a hostinec. Objekt mal aj jednu vežičku, ktorú žiaľ zbúrali v 50. rokoch, kedy objekt značne poškodili rozsiahlou prestavbou. Dnes na prvý pohľad budova stratila všetky pamiatkové hodnoty, no my sme sa rozhodli objekt skúmať a prinavrátiť mu zašlú historickú hodnotu. Doposiaľ sa nám podarilo objaviť pôvodné renesančné omietky, zamurovaný krb. Staršie okná a iné. Tento rok sme realizovali v interiéry a exteriéry historicky prvý archeologický výskum. Podarilo sa nám zistiť, že objekt stojí pravdepodobne na starších základoch, čo bude predmetom skúmania aj v nasledujúcich rokoch. Archeologický výskum nám vykonalo Považské múzeum pod vedením archeologičky Zuzany Stanekovej. Objekt je zaujímavý aj tým, že jeho história bola doposiaľ neznáma a nikdy neskúmaná. Aj z tohto dôvodu sme dali vypracovať archívny výskum a aktuálne sa pracuje aj na architektonicko-historickom výskume. Naším cieľom je v budúcnosti objekt využívať na kultúrne a výstavné účely.


 

Zorganizovali ste aj niekoľko dobrovoľníckych brigád. Aké boli ohlasy?

Tento rok sme sa zapojili v rámci Žilinského kraja do Roku dobrovoľníctva. Spolupracujeme so Sekciou pre mládež a zorganizovali sme spoločne na hrade viacero brigád, do ktorých sa mohli zapojiť dobrovoľníci aj z iných organizácii. Venovali sme sa úprav náučného chodníka – natierali sme tabule, vytvárali sme provizórne schody na trase chodníka, odstraňovali sme nálety v hrade a učili sme nových ľudí škárovať historické murivo. Ohlasy boli pomerne dobre a podarilo sa nám do našich radov získať aj novú členku.

Zapojili ste aj vy do nejakých iných brigád na iných hradoch a pamiatkach?

Som spoluzakladateľ Združenia na záchranu Starého hradu – Castrum Warna a náš člen Juraj tam bol tento rok viackrát murovať. Naše združenia tam murovalo aj v predošlých dvoch rokoch a pravdepodobne sa tam tento rok ešte ukážeme a niečo urobíme.

Vaše združenie sa ide zapojiť aj do prác na hrade Súľov priblížte nám to.

Hrad Súľov je maličký hrad a takmer už zanikol. Už v minulých rokoch som sa pohrával s myšlienkou jeho záchrany a chcel som dať dohromady partiu ľudí, ktorá by sa ho ujala. No žiaľ sa mi nepodarilo nájsť podobne aktívnych a odhodlaných ľudí a tak sme sa rozhodli pokúsiť sa o záchranu hradu my Združenie priateľov Hričovského hradu. Uvedomujeme si náročnosť celého projektu, no ak v najbližších rokoch nevykonáme základné konzervačné práce hrad Súľov navždy zanikne. Veľkým úspechom v tomto roku bola dohoda s miestnym lesný pozemkovým spoločenstvom, ktoré súhlasilo, aby sme vykonali prvotné konzervačné práce. Na hrade sa konalo aj stretnutie pracovníkov KPÚ Žilina so statikom. Dohodli sme si postupnosť prác, vydalo sa povolenie k prácam  a blízkej budúcnosti bude vypracovaný aj základný statický passport, ktorý určí postupnosť a rozsah prác, ktoré budeme v budúcich rokoch realizovať. Už tento rok plánujeme na hrade zorganizovať dve, možno tri brigády, počas ktorých zakonzervujeme posledné dva fragmenty valených klenieb, ktorým hrozí zánik. Naším cieľom je na hrade vykonávať len základnú údržbu a organizovať tu ročne maximálne dve – tri brigády.


 

Čo očakávate od najbližšieho obdobia?

V mesiaci september sme získali do 50 percent vlastníctva od obce Hričovské Podhradie budovu starej školy, ktorú plánujeme postupne opraviť a využívať ju na kultúrne aktivity. Naše združenie sa tak bude okrem dvoch hradov a jedného kaštieľa starať aj o ďalšiu budovu a to sa združeniu venujú aktívne len štyria ľudia.

 

Foto: Archív J.M.

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod