Žilinský Večerník

20. apríl 2024 | Marcel
| 2°C

Spravodajstvo

Zhotoviteľ zablokoval novú cyklotrasu, dôvodom majú byť neuhradené faktúry

Len pred nedávnom skolaudovali 23-kilometrovú cyklotrasu, ktorá vedie z Tepličky nad Váhom, cez Varín až do Terchovej a už ju blokuje betónový panel. Predtým bola problémom rampa, ktorú osadili nespokojní majitelia pozemkov.

13.12.2022 | 12:34

Pred mostom v Stráži panel osadila firma Hastra. Jej majiteľ chce takýmto krokom odkázať na neuhradené faktúry. Prvá na túto skutočnosť upozornila Oblastná organizácia cestovného ruchu. „Vážení návštevníci, dnes (vo štvrtok pozn. red.) v dopoludňajších hodinách spoločnosť HASTRA s.r.o. – stavebník, neodôvodnene osadil na cyklotrasu prekážky pri moste v obci Stráža a odôvodnil to neuhradením faktúr. OOCR Malá Fatra týmto vyhlasuje, že z titulu tejto stavby, nie je voči spoločnosti HASTRA v omeškaní s úhradami žiadnych faktúr. Konanie spoločnosti HASTRA považujeme za neprimeraný nátlak, získať neoprávnené finančné prostriedky nad rámec uzavretej zmluvy o dielo.  OOCR Malá Fatra sa bude brániť a obráti sa na príslušné orgány štátnej správy a polície,“ znie stanovisko organizácie.

ZVÝŠENÉ CENY

Problém podľa zhotoviteľa vznikol v dôsledku navýšených cien stavebných materiálov. K téme sa vyjadril pre TA3 Jozef Hanuliak, generálny riaditeľ spoločnosti Hastra. „Do dnešného dňa nemáme uhradené faktúry. Takže týmto dňom zatvárame celý cyklochodník až do vyriešenia situácie a do zaplatenia poslednej faktúry.“ Chladným to nenechalo ani vedenie mesta Žilina. „Na toto budeme adekvátne reagovať a obrátime sa na príslušné inštitúcie. Tie zábrany tam nemajú čo robiť,“ povedal Peter Fiabáne, primátor mesta Žilina. Reagoval aj na trestné oznámenie zo strany firmy Hastra. „Nepoznám obsah trestného oznámenia, ale odmietam tvrdenia, že ide o zosnovanie zločineckej skupiny. Dodržiavame zmluvy a odmietam tieto tvrdenia.“  

Peter Chrabčiak autor projektu OCCR Malá Fatra tiež nevidí dôvod na zaplatenie ďalších faktúr. „Nemôžeme uhrádzať faktúry navyše, ktoré si zhotoviteľ odošle. Musíme ísť v zmysle zákona.“

PODPORA Z MESTA

Pripomeňme, že väčšinu financií pre začatie projektu, štúdie a prípravu poskytlo mesto Žilina ako príspevok do OOCR Malá Fatra spolu s obcami Terchovskej doliny – Tepličkou nad Váhom, Nededzou, Gbeľanmi, Krasňanmi, Strážou a Terchovou. Žilinská samospráva, ale i obce Gbeľany a Terchová sa na financovaní podieľali napriek tomu, že sa na ich území nerealizovali žiadne stavebné časti projektu. V obci Belá je najdlhší úsek cyklochodníka, vybudovaných tu bolo najviac mostov a preinvestovalo sa na jej území viac ako 50 % všetkých finančných prostriedkov. Napriek tomu, Belá spolu s obcami Lysica a Varín projekt finančne nepodporili. Cyklomagistrálu ako významný projekt cyklodopravnej trasy v Terchovskej doline podporil aj Žilinský samosprávny kraj sumou 100-tisíc eur a 30-tisíc eur krajská organizácia cestovného ruchu v Žiline – Žilinský turistický kraj.

S prípravami na vybudovanie cyklomagistrály sa začalo už v marci 2014, a to prieskumom terénu pre návrh trasy a projektovej štúdie. Od roku 2015 do 2018 sa vypracovávali projekty pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. V rokoch 2018 – 2019 pokračovali prípravy inžinieringom a podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Európskej únie. V rokoch 2019 – 2020 sa obstarával zhotoviteľ stavby, s ktorým bola podpísaná zmluva o dielo vo februári 2020.

Foto: OOCR Malá Fatra

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod