Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

30. máj 2020 | Ferdinand
| 5°C

Z regiónu

Žilina je pripravená na nový typ mestskej dopravy. Prvé bicykle budú k dispozícii po Novom roku

V Žiline bude už čoskoro všade blízko. A to vďaka mestským bicyklom, ktoré si budú môcť návštevníci aj obyvatelia mesta zapožičať zdarma. Otázne je, nakoľko si túto novinku budeme vážiť.

13.12.2018 | 09:35

Po Bratislave, ktorá bikesharing, tzv. zdieľanie bicyklov spustila do pre­vádzky na jeseň tohto roku, prichádza rad aj na Žilinu. Ako informovala hovor­kyňa mesta Barbora Zigo­vá, prvé mestské bicykle si budeme môcť zapožičať už o niekoľko týždňov. „Pro­jekt zdieľania bicyklov v Ži­line je v poslednej fáze prí­pravy. Dokovacie stanice sú nainštalované a pripravené na spustenie systému, kto­rého termín je naplánovaný začiatkom budúceho roka v závislosti od poveternost­ných podmienok,“ oznámi­la minulý týždeň.

Na území mesta je doko­py rozmiestnených 20 do­kovacích staníc, ktoré budú slúžiť na obsluhu 120 bi­cyklov. „Momentálne nás čaká ešte aktivácia softvé­rového systému a prípra­va bicyklov na dvojtýždňo­vú neverejnú testovaciu prevádzku. Následne bude systém spolu s materiál­nym vybavením odovzdaný mestu Žilina,“ uviedol Du­šan Dvořák z Nadácie Kia Motors Slovakia, ktorá pro­jekt zafinancovala sumou 320 000 eur. Nasledujú­cich 5 rokov bude spoločne s mestom spolufinancovať aj jeho prevádzku, aby oby­vatelia mesta mohli na bi­cykloch jazdiť zadarmo.

Zostáva ešte vybrať pre­vádzkovateľa, ktorý okrem spravovania systému bude zabezpečovať aj komplex­ný servis a údržbu bicyk­lov i jednotlivých staníc.

„Systém je založený na zdieľaní bicyklov, nie na ich prenajímanie na dlhú dobu. Najväčšia vzdialenosť me­dzi stanicami je 5 km, väč­šina je v rozsahu 500 met­rov. Cyklista si tak môže vybrať, kam bicykel vráti. Z rovnakého stojana si ho môže opätovne zapožičať,“ poznamenal Ľuboš Slebod­ník, vedúci oddelenia mo­bility na Mestskom úrade v Žiline.

Ako to bude vyzerať v re­áli? Ak si budete chcieť bi­cykel požičiať, musíte sa najprv cez internet zare­gistrovať do systému. Ná­sledne si stiahnuť aplikáciu do svojho mobilu, pomo­cou ktorej si bicykel zo sto­jana odomknete. „Užívatelia budú mať možnosť požičať si bicykel zdarma na jednu hodinu, a to viackrát za deň. Stačí vždy do hodiny bicykel vrátiť a požičať si ďalší, a to opäť bezplatne,“ vysvet­lil spôsob voľného užívania Dušan Dvořák z Nadácie Kia Motors Slovakia.

V hlavnom meste sa bi­kesharing stal fenoménom už po mesiaci užívania. 30-tisíc zaregistrovaných používateľov a 70-tisíc jázd, také boli čísla po prvých 4 týždňoch od spustenia projektu. Zároveň však mu­seli prevádzkovatelia čeliť technickým problémom aj vandalom. Uvidíme, ako sa nová alternatíva verejnej dopravy uchytí v Žiline.


Stanice bikesharingu nájdete na týchto miestach:
Námestie gen. M. R. Štefánika
Námestie Andreja Hlinku – pred budovou Považskej galérie
Hurbanova ulica – pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
Ulica Antona Bernoláka – za zastávkou MHD Veľká okružná a pri budove Národnej banky Slovenska
Ulica Romualda Zaymusa – pri budove Auparku
Námestie obetí komunizmu – pri Mestskom úrade v Žiline
Ulica V. Spanyola – pred hlavným vstupom do areálu nemocnice
Ulica vysokoškolákov – chodník pri plavárni
OC Atrium Dubeň
ŽILPO
Internáty Veľký Diel – pri budove telocvične
Predmestská ulica – pri vstupe na parkovisko COOP Jednota
Polomská ulica – v blízkosti predajne COOP Jednota
Hlinská ulica
Hečkova ulica – pred budovou Starej Menzy
Vodné dielo Žilina – pri zastávke MHD
Lesopark Chrasť – na parkovisku pred vstupom
Obvodová ulica – pri hlavnom vchode do ZOC MAX
Areál Žilinskej univerzity – na parkovisku pri hlavnej budove

Autor: - m s -

Foto: - zh -

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod