Žilinský Večerník

24. apríl 2024 | Juraj
| 2°C

Spravodajstvo

Žilina musí vrátiť štátu 22 miliónov eur

Za peniaze z predaja vzdelávacieho strediska v Gbeľanoch mesto v roku 2011 splatilo staré faktúry. Nevedelo však, že berie zo „štátneho“a dnes na to dopláca.

08.04.2013 | 15:09

ŽILINA. Podľa informácií z dokumentu mesta má Žilina splatiť štátu medializovaných 135,2 mil. Sk (4,5 milióna eur) za výnos z predaja Obytného súboru Krasňany a doškoľovacieho strediska v Gbeľanoch. Do štátneho rozpočtu je však povinná vrátiť aj päťnásobne vyššiu čiastku - 529,4 mil. Sk (zhruba 17,5 milióna eur) za návratnú finančnú výpomoc. Tá mala slúžiť na výstavbu Obytného
súboru Krasňany, ktorý plánuje mesto ešte len predať.


Vinník sa hľadá ťažko


Dlh vo výške 4,5 milióna eur je za predpokladaný čistý výnos z predaja doškoľovacieho strediska v Gbeľanoch a Obytného súboru Krasňany. Vzdelávacie stredisko odkúpila v roku 2011 automobilka
Kia za 11 mil. eur a mesto vtedy získalo 3,1 mil. eur. O zmluve, ktorou si štát uplatnil peniaze z predaja, sa mesto dozvedelo až vtedy, keď mu ministerstvo hospodárstva oznámilo, že už mali byť splatené (v marci 2011). Dovtedy nebol údajne vedený v účtovníctve mesta. „Tých 4,5 mil. eur by nebolo dnes 4,5 mil. eur, keby sme všetky peniaze z predaja Gbelian vtedy vrátili. Keďže sme o tomto
ale nemali vedomosť, použili sme časť z nich na vyplatenie starých faktúr, ktoré sme v roku 2010 mali. Samozrejme, transparentne a logicky. Ale dnes ich musíme splácať,“ uviedol Igor Choma.

Kto je zodpovedný za to, že uvedená zmluva voči štátu nebola vedená v účtovníctve mesta? „Je to vec z roku 2005. Je naozaj dnes ťažké hľadať vinníka, resp. dôvody, prečo tento záväzok nebol evidovaný, najmä keď ide o obdobie predchádzajúceho vedenia mesta. Faktom je, že zmluva je platná a musíme sa so situáciou vysporiadať,“ informoval nás hovorca mesta Pavol Čorba. Mesto má tento dlh začať splácať prostredníctvom splátkového kalendára od roku 2014, o ktorom rokovalo s ministerstvom počas uplynulého roka a stále rokuje.
 

Kia má záujem o Krasňany

V zmysle uznesení vlády je mesto Žilina povinné vrátiť do štátneho rozpočtu dovedna 22 mil. eur. Okrem 4,5 mil. eur musí splatiť aj dlh 17,5 milióna eur za realizáciu výstavby Obytného súboru Krasňany v rámci tzv. regionálneho rozvoja v rokoch 2004 a 2005. Z nenávratnej pôžičky sa stala návratná, čo je definované uznesením vlády z roku 2005. „Bola podpísaná zmluva na základe uznesenia vlády o tom, že mesto musí tieto prostriedky vrátiť. Malo to svoju logiku aj z pohľadu vlády, keďže bolo povedané, že tieto centrá sa môžu v budúcnosti odpredať. A to sa aj stalo,“ povedal primátor mesta. Tento záväzok je riadne účtovaný a evidovaný, teda aj uznaný čo do výšky aj predmetu plnenia.

Pôvodne mala byť 17,5 miliónová čiastka vrátená na účet Štátnej pokladnice do konca júna 2009. V roku 2009 sa tento termín posunul do 31. 12. 2014. „Do tohto termínu je nutné predať Obytný súbor Krasňany a následne vrátiť finančné prostriedky v sume uvedenej v zmluve do štátneho rozpočtu,“ vysvetlil P. Čorba. Majetok však rokmi zvykne strácať hodnotu a financie z predaja nemusia vykryť tento dlh. „Čo všetko s tým bude spojené a aká bude výsledná suma, sa dnes nedá presne povedať,“ dodal hovorca mesta.

Oslovili sme spoločnosť Kia Motors Slovakia, ktorá má podľa našich informácií záujem o odkúpenie obytného súboru v Krasňanoch. „Rozhodujúce však pre nás budú podmienky odpredaja, ako aj samotná kúpna cena,“ uviedol hovorca automobilky Jozef Bačé.

Finančné toky preverí kontrola

Na čo konkrétne sa minuli peniaze z návratnej pôžičky, či boli účelne a efektívne využité, prečo sa doteraz Obytný súbor Krasňany nepredal a aká je dnes jeho cena podľa znaleckého posudku, sa pýta poslanec Peter Ničík. Bez týchto informácií vraj nemožno povedať, či bola výstavba predražená alebo či sa peniaze použili na to, na čo sa naozaj mali. V prvom polroku roku 2014 má preto všetky
tieto skutočnosti preveriť hlavný kontrolór mesta. <

Veronika Cvinčeková
Snímka Jozef Feiler

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod