Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

17. január 2021 | Nataša
| -8°C

Spravodajstvo

Žilina odovzdala prihlášku do súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry

Budúci kultúrny a umelecký program spolu s náčrtom dlhodobej kultúrnej stratégie mesta či plánovaných investícií do kultúrnej infraštruktúry popisuje prihláška Žiliny za Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) pre rok 2026. Žilinská samospráva ju odovzdala na Ministerstve kultúry SR, čím sa stala oficiálnym kandidátskym mestom na prestížny titul Európske hlavné mesto kultúry.

22.12.2020 | 19:06

V prihláške sa vyzdvihuje úloha kultúry ako hnacieho motora pozitívnej zmeny, ako aj nástroja, prostredníctvom ktorého je možné pozrieť sa na výzvy pre mesto v iných oblastiach, napr. vo verejnom priestore, v doprave, v dopadoch klimatickej krízy či v prechode na kreatívnu a zelenú lokálnu ekonomiku. Prihláška zdôrazňuje príbeh a potenciál Žiliny zakotvený v kráse okolitej prírody, silnej priemyselnej tradícii a jedinečnosti príbehov definujúcich spoločnú identitu. Tieto oblasti tvoria hlavné programové piliere, okolo ktorých je vystavaných viac ako 130 zaujímavých kultúrno-umeleckých projektov. Súčasťou 60-stranového dokumentu, ktorý tvorí prihlášku, sú taktiež viaceré investičné zámery mesta a zapojeného regiónu s cieľom skvalitniť verejný priestor a prispieť
k udržateľnosti zmeny, ktorú EHMK bude znamenať.

„Kandidatúra Žiliny je zosobnením ambície rozvíjať mesto cez podporu kultúrneho a kreatívneho ekosystému, ako aj ambície prehĺbiť strategické partnerstvá v regióne s cezhraničnými mestami či v rámci celej Európy. Zároveň s prípravným procesom kandidatúry začalo mesto Žilina pracovať aj na svojej novej kultúrnej stratégii Kreatívna Žilina 2035, čím strategické projekty v rámci samotného EHMK presahujú aj za rok 2026,“ informoval primátor mesta Peter Fiabáne.

Podľa jeho slov bol veľký dôraz v rámci prípravy projektu kladený na to, aby koncept prihlášky nebol vytvorený za zatvorenými dverami v úzkom kruhu niekoľkých osôb, ale aby skutočne vychádzal z potrieb obyvateľov a kultúrnych inštitúcií v meste. „Zapojené boli kľúčové štátne, regionálne, mestské a nezávislé kultúrne inštitúcie, umelci, kultúrni pracovníci, ale aj obyvatelia, ktorí prispeli nápadmi na budúce projekty,“ doplnil primátor.

„Projektový tím úzko spolupracoval so zástupcami Žilinského samosprávneho kraja. Podieľal sa na pripravovanej SMART stratégii kultúry v ŽSK, ako aj zahrnutím spoločných investičných zámerov do projektu EHMK. Verím, že aj vďaka spolupráci v kľúčových oblastiach má naše krajské mesto šancu uspieť a získať titul, ktorý naštartuje kultúrny, spoločenský aj ekonomický rozvoj nielen mesta, ale i celého žilinského regiónu,“ povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

V týchto dňoch sa projektový tím pripravuje na prezentáciu prihlášky pred medzinárodnou porotou, ktorá sa uskutoční začiatkom februára. Všetky slovenské kandidátske mestá budú mať príležitosť predstaviť svoj koncept porote zloženej z 12 expertov z rôznych krajín EÚ. Následne budú vyhlásené mestá, ktoré postúpia do 2. kola súťaže.

Autor: - r -

Foto: mesto Žilina

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod