Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

19. január 2022 | Drahomíra
| -3°C

Zaujalo nás

Žilina pomáha: Mestskí poslanci odobrili finančnú zbierku na pomoc nemocnici aj charite

Žilinskí poslanci na pondelkovom mestskom zastupiteľstve schválili dobrovoľnú finančnú zbierku Žilina pomáha. Peniaze, ktoré sa touto formou vyzbierajú, pôjdu na pomoc trom inštitúciám v Žiline.

12.05.2020 | 09:10

Pomôcť ľuďom v núdzi je zmyslom dobrovoľnej finančnej zbierky s názvom Žilina pomáha, ktorú vyhlási mesto. Na základe predloženého návrhu vedenia samosprávy ju v pondelok 11. mája schválilo mestské zastupiteľstvo počas svojho rokovania. Vyzbierané finančné prostriedky na transparentnom účte, ktorý zriadi Žilina, sa rovnakým dielom rozdelia medzi Fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Žiline, Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Žiline a Diecéznu charitu.

V dobrovoľnej finančnej zbierke budú môcť ľudia prispieť do konca tohto roka a to bezhotovostným prevodom alebo priamym vkladom na osobitné číslo transparentného účtu v Slovenskej sporiteľni, ktorý mesto oznámi po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia v najbližších dňoch na svojej internetovej stránke. Zverejňovanie údajov bude realizované v súlade s legislatívou na internetovej stránke: https://www.transparentneucty.sk. Organizácie peniaze využijú na svoju činnosť, ktorá sa sústreďuje na pomoc chorým či ľuďom v núdzi.

„Zvlášť v týchto časoch cítime potrebu viac pomáhať tým, ktorí našu pomoc potrebujú najviac. Nie všetko závisí od peňazí, no sú oblasti a inštitúcie, ktoré sú od peňazí priamo závislé. Potrebujú ich, aby mohli účinne a adresne pomáhať iným. Cieľom zbierky Žilina pomáha je, aby sa peniaze dostali do organizácií, ktoré sa denne venujú chorým či ľuďom v núdzi,“ vysvetlil primátor Peter Fiabáne.   


 

Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky bude do 30 kalendárnych dní odo dňa jej ukončenia. O výsledkoch a použití vyzbieraných peňazí bude informovať primátor Žiliny po ukončení a vyúčtovaní zbierky na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva a prostredníctvom informačných kanálov mesta. Kontrolu výsledku dobrovoľnej zbierky a použitia finančných prostriedkov vykoná hlavná kontrolórka mesta.

Kontaktná osoba za vyhlasovateľa zbierky: Ing. Pavol Vaščák, PhD., vedúci odboru ekonomického, Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, tel.: +421 41 7063 306, e-mail: [email protected]

Autor: - r -

Zdroj: mesto Žilina

Foto: Pixabay.com

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod