Žilinský Večerník

21. jún 2024 | Alojz
| 21°C

Spravodajstvo

Žilina pracuje na vybudovaní cyklotrás v meste aj v jeho okolí

Na Mestskom úrade v Žiline konalo stretnutie, kde boli predstavené plány na rozšírenie a zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v regióne. Na pretrase boli i cyklotrasy smerujúce na Kysuce, Rajeckú dolinu i rozšírenie obľúbenej trasy do Terchovej.

05.06.2024 | 14:50

Cieľom stretnutia bola vzájomná výmena informácii týkajúcich sa procesu prípravy a realizácie cyklotrás na území mesta a jeho okolia. Zúčastnili sa ho zástupcovia Žilinského samosprávneho kraja na čele s predsedníčkou Erikou Jurinovou, primátor Kysuckého Nového Mesta a predseda Združenia obcí Cyklotrasa Ochodnica-Žilina Budatín Marián Mihalda, riaditeľ Združenia obcí Rajecká cyklotrasa Miloš Martinka a projektový manažér cyklotrasy Vodné dielo Žilina-Terchová Peter Chrapčiak. Za mesto Žilina rokoval primátor Peter Fiabáne, zástupcovia z Útvaru hlavného architekta a z odboru riadenia projektov a investícií. „Náš región má veľký potenciál na budovanie kvalitných cyklotrás. Prepojenie viacerými smermi ho môže ešte viac zatraktívniť pre turistov i domácich. Teší ma, že v podobnom názore sme sa navzájom utvrdili aj na stretnutí, ktoré sa z iniciatívy mesta konalo vôbec po prvýkrát,“ uviedol primátor mesta Žilina Peter Fiabáne. Jednotliví zástupcovia odprezentovali aktuálny stav realizácie výstavby cyklotrás, ktoré sú v meste a okolí avizované už dlhšie.

Kysuckú cyklotrasu by chceli začať o 2 roky

Jedným z takýchto projektov je Vážska cyklotrasa, ktorá má prepojiť hranice Trenčianskeho kraja pri Bytči s Turcom, Oravou a Liptovom. O realizácii tejto cyklotrasy sme v Žilinskom večerníku informovali minulý týždeň.

Veľmi očakávaným je však aj prepojenie Žilina-Brodno-Kysucké Nové Mesto-Dunajov. Projekt má v tejto chvíli vydané právoplatné územné rozhodnutie. „Ďalším krokom je kompletizácia podkladov na vydanie stavebného povolenia. AK všetko pôjde podľa plánov, toto by nám mohlo byť vydané v roku 2025. Ak sa nám podarí získať peniaze na výstavbu od štátu alebo z eurofondov, najoptimistickejší termín začatia výstavby predpokladáme na rok 2026. Výstavba bude rozdelená na etapy. Budeme sa snažiť postupovať čo najrýchlejšie a stavať tak budeme od najjednoduchších úsekov po najzložitejšie,“ priblížil predseda Združenia obcí Cyklotrasa Ochodnica-Žilina Budatín a primátor Kysuckého Nového Mesta Marián Mihalda.

Čo sa projektu cyklotrasy týka, minulý rok bol v lokalitách, kadiaľ má prechádzať, nariadený archeologický prieskum. Môže ísť totiž o významné historické nálezisko. Marián Mihalda potvrdil, že sú v kontakte s Krajským pamiatkovým úradom (KPÚ), ktorý výskum nariadil. „Po dohode s nimi bude vykonaný až v čase začatia realizácie cyklotrasy. Zdržanie nepredpokladáme, ak by sa potvrdilo významné nálezisko, budeme postupovať podľa pokynov KPÚ,“ dodal.

Stretnutie na pôde žilinskej samosprávy hodnotí predseda Združenia obcí Cyklotrasa Ochodnica-Žilina Budatín ako veľmi užitočné. „Je potrebné realizovať ho pravidelne. V Kysuckom Novom Meste si myslíme, že len spoluprácou sa dá docieliť čo najrýchlejší výsledok. Na výstavbe našej cyklotrasy sa finančne podieľa aj župa a cyklotrasa by mala byť napojená na úsek, ktorý pôjde cez mesto Žilina. Zároveň aj my sme pre ostatných kolegov aktívnymi partnermi. Všetci máme spoločný cieľ – vytvoriť z regiónu cyklisticky atraktívnu oblasť v prvom rade pre miestnych obyvateľov, no cyklotrasa by mohla prilákať aj cyklistov z iných krajov či dokonca z iných štátov. Z takejto návštevnosti by profitoval celý región.“

Tému cyklotrasy sa snažia na Kysuciach komunikovať aj s obyvateľmi, preto 21. mája zorganizovali diskusiu „Ako je na tom cyklotrasa?“, na ktorej sa zúčastnili starostovia okolitých obcí ale aj občania mesta.

Rozšírenie cyklochodníka do Terchovej

Zúčastnení na stretnutí preberali aj možnosti na rozšírenie už existujúceho cyklochodníka Žilina-Terchová. Na podrobnosti sme sa opýtali projektového manažéra cyklotrasy a podpredsedu predstavenstva OOCR Malá Fatra Petra Chrapčiaka. „Rozšírením chodníka sa myslí doplnenie ďalších úsekov cyklochodníka, tak aby došlo k úplnému prepojeniu krajského mesta Žilina  s turistickou obcou Terchová, mimo hlavných ciest a pokiaľ možno aj mimo miestnych komunikácií. Zároveň sa tým výrazne zvýši bezpečnosť cyklistov aj chodcov a odľahčia sa aj miestne komunikácie,“ vysvetľuje.  Ide o úseky v katastrálnom území Terchová – Vyšné Kamence, Stráža  či Varín. Napríklad vo Varíne by sa mala riešiť obchádzka ulice Koňhorská  a pokračovanie cyklochodníka popri ceste II. triedy k už existujúcemu mostu na cyklotrase. Pri varínskom kempe by zas mal pokračovať cyklochodník popri rieke Varínka od kempu až na Vodné dielo. Takisto je témou dňa prepojenie obcí Varín  a Gbeľany mimoúrovňovým združeným chodníkom pre peších a cyklistov s mostom ponad cestu II. triedy a tým vyhnutie sa existujúcej nebezpečnej križovatke kde už došlo k niekoľkým vážnym dopravným nehodám.

Dá sa povedať, že cyklotrasa do Terchovej, ktorá bola otvorená len minulý rok, je už dnes veľmi obľúbenou lokáciou. Ako hodnotí predseda OOCR Malá Fatra jej fungovanie po prvej sezóne? „Sme príjemne prekvapení vysokou návštevnosťou a využitím tejto cyklotrasy. Jej obľúbenosť dosahuje rovnaké počty cyklistov ako cyklotrasa okolo Vodného diela (VD) Žilina. Tieto údaje nám potvrdzujú aj hodnoty z nainštalovaných cyklosčítačov. Zároveň máme informácie, že sa zvyšujú aj tržby reštaurácií a bufetov popri úseku cyklotrasy. Cyklochodník VD Žilina – Terchová je hlavnou kostrovou osou do Terchovej na ktorú sú napojené aj veľmi pekné cyklotrasy vhodné pre MTB a e-bike s jedinečnými výhľadmi na pohorie Malej Fatry a Kysuckej vrchoviny,“ hovorí Peter Chrapčiak, ktorý sám po tejto trase často jazdí.

Eviduje tiež záležitosti, ktoré chcú v dohľadnej dobe doplniť. „V obci Stráža doplníme dopravné značenie s upozornením pre cyklistov, aby si uvedomili a rešpektovali, že sa nachádzajú na miestnych komunikáciách a nie na cyklotrase. Na miestnych komunikáciách platia pre cyklistov dopravné predpisy rovnako ako pre iných účastníkov cestnej premávky a cyklista nemá automaticky právo prednosti v jazde. V obci Stráža sú úzke cesty a preto je potrebné jazdiť jednotlivo a čo najbližšie  po pravej strane cesty, tak aby nedochádzalo k obmedzovaniu dopravy v obci. Aj na základe tejto skúsenosti sa snažíme  spolupráci s SVP a ochranou prírody NP Malá Fatra nájsť technické riešenie na realizáciu nového úseku cyklochodníka popri rieke Varínka, tak aby sme sa vyhli miestnym komunikáciám v tejto obci. Výhľadovo by sme chceli realizovať aj väčšie odstavné plochy, prípadne parkoviská pre návštevníkov z iných kútov Slovenska. Pozývame všetkých milovníkov jazdy na dvoch kolesách na návštevu nášho regiónu Malej Fatry,“ dodáva.

 Predseda OOCMR Malá Fatra verím, že úvodné stretnutie samospráv a zástupcov združení na budovanie cyklotrás v regióne vyústi do ďalšej spolupráce a odovzdávaní skúseností pre realizácii cyklotrás. „Zároveň za asi najväčšiu výzvu z tohto stretnutia považujem záväzok riešiť a nájsť systém financovania opráv a údržby realizovaných projektov cyklochodníkov a cyklotrás.  Nové úseky stavieb cyklochodníkov sú realizované z EÚ fondov, avšak na údržbu zatiaľ neboli alokované dostatočné finančné prostriedky a nebol tvorený fond opráv. Čím viac nových chodníkov bude, tak tým viac bude sa budú zvyšovať náklady na ich údržbu aj na to je potrebné myslieť. Je potrebné hľadať finančné zdroje a systémové riešenia financovania opráv ale aj alokovanie finančných prostriedkov pre ďalšie plánované projekty, lebo aj príprava takýchto projektov je finančne veľmi náročná,“ uzatvára Peter Chrapčiak.

Primátor Žiliny informoval, že ďalšie stretnutie je naplánované na jeseň tohto roka. 

Autor: Veronika Cvinčeková, redaktorka

Foto: OOCR Malá Fatra

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod