Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

19. apríl 2019 | Jela

Zaujalo nás

Žilina sa postupne vyľudňuje

Aj keď štatistiky hovoria jasne: v priebehu ôsmich rokov poklesol počet obyvateľov Žiliny o takmer dvetisíc, klesajúci trend sa každým rokom spomaľuje. Kým v roku 2009 sa znížil počet obyvateľov oproti predchádzajúcemu roku až o 564, vlani to bolo už len o 121.

12.01.2017 | 13:46

V Žiline žije čoraz me­nej ľudí. Kým k 31. 12. 2008 žilo v meste pod Dubňom 85 399 ľudí, o osem rokov neskôr, k 31. 12. 2016 ho obývalo už „len“ 83 449 ľudí. „Pokles počtu obyvateľov zazna­menávame už niekoľko posledných rokov. Jedným z dôvodov je nepo­chybne aj pokles pôrodnosti,“ uvie­dol hovorca mesta Pavol Čorba. Ako však podotýka, tento prob­lém sa netýka iba Žiliny, ale aj iných slovenských miest. Dôvodom je najmä sťahovanie sa ľudí za lep­šou prácou. Napríklad vlani sa do Žiliny prisťahovalo 1085 nových obyvateľov a vysťahovalo 1355 ľudí. V minulom roku sa v Žiline narodilo 985 detí s trvalým poby­tom na území mesta, naopak, 818 obyvateľov Žiliny zomrelo. „Aby sme ľudí motivovali stať sa Ži­linčanom, ponúkame výhody pre všetkých obyvateľov mesta a plá­nujeme i ďalšie, napr. plánovaná bezplatná MHD, možnosť požiadať o nájomný byt, pripravované zľa­vy na vstup do mestskej plavárne, kultúrnych a športových inštitúcií či na nákup tovarov a služieb v sú­kromnom sektore,“ povedal hovor­ca mesta Pavol Čorba. Najviac obývanou časťou Žiliny sú už dlhé roky Vlčince, kde žije 18 593 ľudí. Druhé v poradí sú So­linky s počtom obyvateľov 13 077. Staré mesto obýva 8970 Žilinčanov a najľudnatejšou mestskou časťou je Závodie s 2756 obyvateľmi. Naj­menšou mestskou časťou je Žilin­ská Lehota, kde žije „iba“ 325 ľudí. „Úprimne môžeme o Žiline po­vedať, že je skutočnou „perlou na Váhu“, ako ju zvyknú nazývať. Je to predsa jedno z najväčších sloven­ských miest a významná dopravná križovatka, ktorá spája Slovensko s Českom a Poľskom. Okrem toho má bohatú históriu, prežíva dy­namickú súčasnosť a je zároveň univerzitným mestom plným štu­dentov. Myslíme, že vďaka pestrým kultúrnym a športovým možnos­tiam a rušnému spoločenskému životu sa Žilinčanom v ich meste žije príjemne. Samozrejme, ako je to v každom meste vo svete, aj to naše má svoje problémy. Dôležité je však pracovať na ich odstraňo­vaní, čo sa nám vďaka komunikácii s občanmi úspešne darí,“ skonšta­toval Pavol Čorba.

Autor: Michala Stehlíková

Foto: Michala Stehlíková

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
17 °C
14 °C
12 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod