Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

4. júl 2020 | Prokop
| 26°C

Šport

Žilina si musí určiť priority: Športové kluby, na dotácie zabudnite!

Súčasná kríza si nevyberá a svoju daň pocítia s veľkou istotou na vlastnej koži aj žilinskí športovci. Ako sa mesto Žilina chce vysporiadať s týmto problémom sme sa pýtali v rozsiahlom rozhovore 1. zástupcu primátora Vladimíra Randu.

30.04.2020 | 14:06

Aká bola vízia podpory športu v Žiline na tento rok pred koronavírusom?

Za rok 2019 sme prerozdelili sumu 400 tisíc na športové dotácie a v rámci športových grantov na jednotlivé podujatia 28 tisíc. Na rok 2020 sa predpokladalo so sumou 450 tisíc pre športové dotácie a pre grantový systém športu so sumou 33 tisíc plus 7 tisíc fond primátora. Okrem toho suma 60 tisíc na podporu mládežníckeho hokejového klubu, 100 tisíc podpora seniorského hokeja, 850 tisíc prevádzka zimného štadióna, 659 tisíc prevádzka mestskej plavárne a 70 tisíc športové podujatia mesta.

Aktuálne čísla sú zrejme dosť nelichotivé, je to pravda?

Mesto začalo kalendárny rok s predpokladaným rozpočtom 2020 84,43 miliónov eur. Na základe dát z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť sme spravili odhad výpadkov príjmov pre mesto v čase krízy a táto správa pôjde aj do najbližšieho mestského zastupiteľstva. Máme tri varianty a ak ideme tým stredným variantom, tak sa blížime k výpadku okolo 9 miliónov v tomto roku. To znamená, že 9 miliónov musíme niekde ušetriť. Z pohľadu mesta si musíme nastaviť priority. Bude sa brať z investícii, miezd zamestnancov, ale aj na dotáciách. Treba zachovať hlavné činnosti mesta, a to sú služby občanov, prevádzka materských a základných škôl, verejná doprava, odvoz odpadu, sociálne služby... Takéto sú aktuálne úvahy, ktoré sa budú prispôsobovať vývoju situácie.

Šport a kultúra by mali byť všade ako prví na odstrel. V kuloároch sa hovorí, že mesto dá na šport tento rok čistú 0. Môže nastať tento scenár?

Podľa mňa nie je kultúra a šport prvá na odstrel, v úsporných opatreniach máme napríklad 1 milión eur, ktorý sa má ušetriť na platoch zamestnancov. Nejdeme robiť niečo prvé, potom druhé, ale pozerať sa na to celoplošne. Konkrétne čísla pre športové dotácie vám ešte neviem povedať, pripravujeme scenáre pre rôzne výpadky príjmov mesta. Zatiaľ sme na mesta zastavili všetky plánované investície pre rok 2020, okrem havárií. Tiež sme pozastavili proces dotácií a grantov, počkáme na ďalší vývoj situácie.

Rozmenené na drobné v podobe konkrétnych čísel je to teda 0?

Aktuálne sú športové dotácie a granty pozastavené, ak by sa situácia vyvinula priaznivo, tak je možné očakávať, že sa to zmení. My musíme pracovať s odhadom vývoja rozpočtu, prvé správy z ministerstva financií boli pre mesto veľmi zlé. Neskôr sa na úrovni štátu zaviedli podporné opatrenia pre súkromný sektor, ktoré by mohli pomôcť aj mestu. Až na základe reálnych dát o výbere daní v nasledujúcich mesiacoch budeme môcť spraviť rozhodnutie, do akej úrovne úsporných opatrení pôjdeme a či sa dotknú aj športových dotácií. Zatiaľ zodpovednosť velí šetriť, najbližšie mesiace teda ukážu.

Toto boli od vás dosť politické odpovede, zaujíma ma váš osobný názor. Vy ako vnímate podporu športu v týchto neľahkých časoch?

Vnímam športové dotácie ako dobrú podporu mesta. Sám som bol roky žiadateľom grantov ako štatutár občianskeho združenia a úplne chápem pozíciu športových funkcionárov, lebo som v nej aj sám bol. Z terajšej pozície sa však musím pozerať na celé mesto komplexne a jednoznačne pomenovať priority. Je to bolestivé, ale nevyhnutné. Ak si musíme vybrať medzi zachovaním platov učiteľov a športovými dotáciami, tak vyberieme učiteľov. Ak si máme vybrať medzi zachovaním prevádzky MHD a grantami, tak vyberieme MHD. V určitom momente sa jednoducho musíme prikloniť k prioritám, čo však vôbec neznamená, že by sme nemali ochotu pomôcť aj športovým klubom.

Nebolo by potom dobré sa snažiť odpustiť klubov nájmy hál či telocviční, čo sú vždy pre nich najväčšie položky?

Zodpovednosť nám velí šetriť, to je fakt. Ak ten výpadok príjmov mesta nebude príliš veľký, tak sa môžeme vrátiť k starému systému určitej podpory. Ohľadom nepriamej podpory máme problém, že veľa klubov má podpísané nájomné zmluvy a niektoré z nich na báze dlhodobého  nájmu sú aj zaplatené. Skôr by bolo lepšie sa pozrieť na formát zmlúv a upraviť ich, aby kluby neplatili aktuálne za niečo, čo prakticky nevyužívajú. Ak nám to finančná situácia dovolí, tak by bolo možné neskôr uvažovať o dotáciách na už zaplatené režijné náklady, ktoré mali kluby aj v čase koronavírusu, teda najmä nájomné za priestory a energie.


 

Šport slúži ako ideálna zdravotná prevencia. Mládež je zdravšia, mesto bez množenia prípadov drogovej či násilnej činnosti. Takto sa môže ľahko stať, že práve mládež bude v tomto smere najzraniteľnejšia. Uvedomujete si to?

Áno a určite nám nie je jedno v akom stave nechá táto kríza nielen verejné financie, ale aj podmienky pre mládežnícky a amatérsky šport. Aj tu treba mať priority. V tých našich by malo byť jednoznačne povedané, že prvá je mládež a infraštruktúra s verejnými areálmi a potom možno profesionálny šport. Ja chcem určite podporovať mládež a našu športovú infraštruktúru, to jest verejne prístupné športoviská pri školách a na sídliskách.

Nenastal práve ideálny čas si vytipovať profilové športy v Žiline a tie podporovať? Je jasné, že každému športu sa pomôcť nedá.

Aj v tomto roku sme chceli začať rozvrstvením športov a nastaviť určitý spravodlivý kľúč. Komunikoval som s poslaneckými kolegami z nášho klubu (Spojený poslanecký klub – pozn. autora) a určite nie sme za to, aby sme cielene podporovali len štyri najtradičnejšie športy na Slovensku ako je futbal, hokej, basketbal a volejbal. Napríklad futbal v Žiline sa relatívne dokáže uživiť sám a  pre ten klub sú peniaze z mestského rozpočtu dosť nízke a pre iný klub by boli možno celoročnou podporou. Ak sa profesionálny futbal  dokáže sám uživiť, tak vôbec nie je dôvod, aby mu mesto dávalo peniaze. Ďalšia vec je súboj tradičných a moderných športov. Zoberte si taký florbal, nie je olympijský šport, no má obrovskú základňu aj v našom meste najmä u mládeže. Opäť je to o dohode, no veľmi by som zvažoval, že aké športy v Žiline zaradíme do tej množiny top športov a reflektovať aktuálne trendy.

V budúcej sezóne sa fanúšikovia môžu obávať, že na najvyššiu ligu budú chodiť len k futbalistom. Nie je toto alarmujúci fakt, že profesionálny šport v Žiline je na kolenách už dlhodobo?

S týmto súhlasím. Bola reálna snaha vyčleniť tento rok financie na profesionálny šport. Chcem veriť, že tieto opatrenia budú len dočasné a plánovanú podporu aj profesionálnemu športu v Žiline dokážeme v budúcnosti vrátiť.

Stopnú sa aj všetky športové podujatie, ktoré mesto plánovalo na rok 2020?

Pri uvoľňovaní opatrení, kde sú športové a kultúrne podujatia v poslednej fáze, nemá zmysel zrejme až do konca septembra hovoriť o týchto aktivitách. Mesto bude tieto naplánované akcie rušiť.


 

Špecifickým javom je hokej, ten má nového kupca. Ste s ním spokojný?

Všetci si prajeme ukončiť túto smutnú fázu žilinského hokeja, ktorá je plná nedôvery. Nepoznám osobne záujemcov, videl som ich prvýkrát na športovej komisii. Ten pomyselný rozvod snáď prebehne v poriadku, teda nech mesto v budúcnosti nedopláca viac ako hovoria dohodnuté podmienky, čo sa tu roky dialo. Podľa mňa najviac hokeju chýbalo, že sa nedodržiavali pravidlá. A samozrejme nefunkčný model mestského hokejového klubu, kde chýbala elementárna zodpovednosť k financiám, vo funkciách boli politickí nominanti a na konci každej sezóny bolo povestné „mesto daj“ ďalšie peniaze. Na konci musíme mať so záujemcom jednoznačnú zmluvu, pretože ako hovorí príslovie „dobré zmluvy, robia dobrých priateľov.“

V zmluve vidíme, že mesto má hokejový klub aj po predaji podporovať sumou maximálne až do 150 tisíc eur. Nie je to príliš veľká čiastka?

Predložený materiál je upravený o osobitné dojednanie, mesto Žilina má finančne pomáhať maximálne do výšky 75 tisíc eur. Podľa toho bude upravená aj zmluva. Okrem toho je navrhnuté nefinančné plnenie vo forme bezplatného užívania zimného štadióna a reklamných plôch, ako aj možnosť organizovať až 12 komerčných akcií do roka. O konečnej podobe podpory mesta súkromnému klubu však rozhodne až mestské zastupiteľstvo.

Autor: Juraj Vnuk, redaktor

Foto: archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod