Žilinský Večerník

20. apríl 2024 | Marcel
| 1°C

Žilinský diár

Žilinské blatíčko 2017

  • 23.9.2017 10:00  Lesopark Chrasť, Žilina

Prekážkový beh v Žilinskom lesoparku Chrasť, pri ktorom na vás nezostane suchá nitka. Beh pre ženy aj mužov, ktorí sa vedia smiať aj po krk v blate.

Termín: 23. septembra 2017

Miesto konania akcie: Lesopark Chrasť, Žilina

Organizátor: Preles, o.z.

Riaditeľ pretekov: Mgr. Vladimír Randa

Vek pretekárov: 15+

Prezentácia: Areál detského ihriska v lesoparku od 8:00. Odporúčame prísť na prezentáciu minimálne 1,5 hod. pred štartom vašej vlny. Pri prezentácií podpíšete reverz, účastníci mladší ako 18 rokov musia byť v sprievode zákonného zástupcu.

Dĺžka trate: 7+ km

Počet prekážok: 20+

Kategórie:

Individuálne preteky – súťažný beh jednotlivcov (muži aj ženy).
Výzva dvojíc – nesúťažný beh dvojíc (muž – muž, žena – žena, zmiešaná dvojica). Dvojici sa nemeria čas. Dvojica beží spoločne, spoločne tiež prekonáva prekážky, ktoré sú na to uspôsobené.
Súťaž tímov – pretekári, ktorí bežia individuálne preteky, sa môžu spájať do 4-členných tímov. Vyhodnocuje sa čas jednotlivca pre individuálne preteky ako aj čas celého tímu pre súťaž tímov.
Detský beh – pre deti vo veku od 0 do 14 rokov, bezplatná registrácia priamo v mieste konania pretekov, štart o 10:30.
Štart pretekov: Vo vlnách od 10:00 hod. Elitná vlna nie je. Umiestnenie vo vlne závisí od dátumu prihlásenia na závod. Čím skôr sa prihlásite, tým skôr budete štartovať. Zoznam prihlásených, ako aj číslo vašej štartovnej vlny, bude na stránkach preteku najneskôr deň vopred, t.j. 22.9.2017.

Detský beh: 

Kategória 0-7, štart o 10:30, dĺžka trate 1km, bezplatné štartovné, povinný sprievod rodiča alebo inej dospelej osoby
Kategória 8-14, štart o 11:15, dĺžka trate 1km, bezplatné štartovné, dobrovoľný sprievod rodiča alebo inej dospelej osoby
Obe kategórie bude pri behu sprevádzať organizátor. Registrácia detí je priamo v mieste konania, povinná je prítomnosť zákonného zástupcu.

Pomoc: Pomoc je rozmiestnená na väčšine úsekov trate.

Ocenenie víťazov:

Vyhlásenie víťazov po dobehnutí posledného pretekára. Vyhlasovaní budú:

* prví traja muži v absolútnom poradí,
* prvé tri ženy v absolútnom poradí,
* prvé tri najlepšie ženské a mužské tímy,
* a celkové poradie súťažiacich v kategórii individuálne preteky.
Štartovné: 15€ pre individuálne preteky,  30€ pre výzvu dvojíc, 60€ pre 4 pretekárov v súťaži tímov (z toho 1€ na obnovu lesoparku Chrasť) pri prihlásení do polnoci 17.9.2017.

Štartovné je možné vrátiť do 14 dní od prihlásenia pri jeho zrušení do 17.9.2017. Štartovné je možné previesť na inú osobu najneskôr do 17.9.2017. Pri prihlásení v deň preteku je štartovné 20€ pre individuálne preteky, 40€ pre výzvu dvojíc, 80€ pre súťaž tímov.

V cieli: Každý pretekár dostane medailu a občerstvenie.

Čo si vziať: Bežecké oblečenie podľa počasia, ľahká športová obuv, náhradné oblečenie a obuv, vrecko na mokré a špinavé veci.

Diváci: Diváci majú bezplatný vstup na celú trasu preteku.

Úschovňa: V stráženom stane.

Parkovanie: Bezplatné v areáli Žilinskej univerzity. Mapa s označením parkovacích plôch a štartu preteku.

Iné:

* Závod sa koná za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu, prípadne zrušenie súťaže.
* Pretekári súťažia na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si zdravotné a úrazové poistenie individuálne.
* Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí.
* Pretekári si musia priniesť svoju pitnú vodu. Možnosť doplniť v areáli.
* Doporučujeme lekársku prehliadku zdravotnej spôsobilosti zúčastniť sa podujatia.

Kontakty: [email protected], 0949 754 146

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod