Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

14. júl 2020 | Kamil
| 20°C

Divadelná

Žilinské divadlo pripravuje štyri nové premiéry

Mestské divadlo Žilina po prázdninách otvára opäť svoje brány do novej, 27. sezóny 2018/2019. Priniesť plánuje štyri nové inscenácie.

07.09.2018 | 12:23

V septembri pravi­delne štartuje svo­ju ďalšiu sezónu Mestské divadlo Žilina.

BOHATÝ SEPTEMBER

Už 10. septembra tu vystúpi slovenská vokálna skupina Fragile. Pre veľký úspech odspievajú v Mestskom di­vadle Žilina až dva koncer­ty, a to o 17.30 a 20. h. Fra­gile je slovenská vokálna skupina zložená z populár­nych osobností. Bez pou­žitia hudobných nástrojov, teda a cappella, skupina interpretuje známe rock/ pop/džezové hity sveto­vých umelcov. Hoci sa v ich repertoári nájdu aj skladby velikánov, akými sú Bach či Chopin, ich najväčšou prednosťou sú tituly súčas­nej populárnej hudby.

Už v minulom roku FS Rozsutec úspešne odštar­toval svoj nový program pod názvom Len tak. Z dô­vodu veľkého ohlasu u di­vákov sa súbor rozho­dol opäť spojiť svoj tanec s kvalitnou hudbou v po­daní zoskupenia slobo­domyseľných muzikantov z Balkansamblu. Predsta­venie, kde si Rozsutčiari len tak zatancujú na bal­kánske rytmy, sa bude ko­nať 22. septembra o 16. h.

Do žilinského divadla za­víta i výnimočný huslista Filip Jančík so svojou strhu­júcou hudobnou šou. V ne­deľu 23. septembra odohrá dva koncerty o 17. a 20. h. Hoci si Filip Jančík prešiel už nejakú tú zahraničnú kraji­nu, Slovensku sľubuje uni­kátny a neopakovateľný zá­žitok. Okrem populárnych hitov a najznámejších hollywoodskych skladieb mie­ni priniesť aj osemčlennú medzinárodnú kapelu vy­skladanú z najlepších hu­dobníkov. V ansámbli tak nebude okrem huslí chýbať klavír, violončelo, gitara, bi­cie, perkusie, no pridá sa i fujara a cimbal.

ŠTYRI NOVÉ TITULY

Mestské divadlo Žilina na­plánovalo na nastávajúcu sezónu až štyri premiéry. Tá prvá bude už 3. no­vembra. Pôjde o hru brit­skej autorky Lucy Prebble s názvom Vedľajšie účin­ky. V Žiline ju uvidíme pod vedením režiséra Michae­la Vyskočániho. Sú city len predvídateľnou che­mickou reakciou? Pozná­me naše vlastné emócie? Provokatívna súčasná hra o ambíciách a etike medi­cíny a ľudskej odvahe bude cítiť niečo skutočné.

Druhou bude premiéra hry Žltá čiara od Juli Zech a Charlotte Roos. Pôjde o satirickú komédiu o ne­viditeľných mechanizmoch bezpečnostnej politiky. O tom, koľko slobody sme ochotní obetovať v mene bezpečia a najmä o tom, že „tam, kde sa začína slobo­da jedného, sa končí slobo­da druhého“. Réžie sa ujme Ján Luterán a uzrieť svetlo sveta by mala 19. januára 2019.

Presne 30. marca 2019 by mala mať premiéru hra v réžii Eda Kudláča s ná­zvom Deň, keď som ja už viac nebol ja od Rolanda Schimmelpfenniga. Hra je o magickej premene kaž­dodennosti a bolestivých túžbach, ktoré v nej skrý­vame. Tiež o tom, kam sme ochotní vykročiť, aby sme spoznali naše vlastné ja.

Autorom Sautero­vi a Studlarovi s ich hrou Peniaze! bude patriť ko­niec 27. divadelnej sezó­ny. Práve ich tragikomická hra o peniazoch a živote s nimi, ktorá bude mať pre­miéru 8. júna 2019 v našom divadle, ju zavŕši. V réžii Mariána Amslera uvidíme, ako sa jemné stopy ekonomickej krízy a finančných problémov, viac než v pe­ňaženkách, odzrkadľujú v našich vzťahoch a emóci­ách. Množstvo scén s citom pre komický detail a mrazi­vú pointu označila nemec­ká kritika za „panoptikum prežitia“ v súčasnom mate­riálnom svete.

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Archív MDŽ

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod