Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. máj 2022 | Júlia, Juliána
| 13°C

Spravodajstvo

Žilinský Bulvár už roky nie je pýchou mesta

Historická časť mesta Bulvár už niekoľko rokov nie je tým, čím bývala. V mnohých prípadoch ide o priestor, ktorý patrí súkromným majiteľom.

05.01.2022 | 19:06

ŽILINA. Známy Bulvár bol mnohé roky pýchou mesta. Dnes je realita trochu iná. Neporiadok a rozpadajúce sa popísané steny vidíme na každom kroku. Problémom je fakt, že nie vždy ide o majetok mesta. Tak, ako je to aj v prípade rozpadajúcich sa múrov a opadajúcej omietky. „Je potrebné rozlišovať, či ide o mestský majetok alebo o súkromnú nehnuteľnosť. Samospráva môže problém riešiť vždy v rámci kompetencií, ktoré jej vo vzťahu k súkromnému vlastníctvu nehnuteľnosti dovoľuje legislatíva,“ povedal Vladimír Miškovčík, hovorca mesta s tým, že práva a povinnosti obyvateľov, návštevníkov, právnických a fyzických osôb podnikajúcich alebo pôsobiacich na území mesta upravuje všeobecne záväzné nariadenie mesta.

 

ZODPOVEDÁ MAJITEĽ

Za verejné priestranstvá sa podľa tohto nariadenia považujú všetky miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie a sú verejne prístupné. Sú to najmä mestské komunikácie, ulice, námestia (vrátane chodníkov), vnútroblokové priestory, podchody, nadchody, mosty, parkoviská, verejná zeleň, parky, fontány, korytá a nábrežia vodných tokov a nádrží, lesopark, detské ihriská, trhoviská.  Majiteľ alebo správca objektu je zodpovedný za udržiavanie čistoty v celom objekte, v pivničných priestoroch, v dvorových častiach, podchodoch a pod., ale aj za estetický vzhľad celého objektu, vrátane okien, pivničných okien, fasád, soklov, brán, odkvapových žľabov, striech, komínov a plotov. 


 


POKUTY SÚ VYSOKÉ

„Nehnuteľnosti a iné objekty musia byť udržiavané tak, aby svojim stavom (opadávajúca omietka, deravé odpadové žľaby a ríny, plagáty a nápisy na miestach, ktoré nie sú na to určené a pod.) nenarušili vzhľad a prostredie a neohrozovali bezpečnosť občanov. Porušenie ustanovení všeobecne záväzného nariadenia je priestupkom, alebo v prípade právnickej osoby správnym deliktom, ak nejde o priestupok, prípadne správny delikt podľa iného zákona alebo o trestný čin,“ doplnil Miškovčík.  

 

Za porušenie ustanovení nariadenia môžu príslušníci mestskej polície uložiť blokovú pokutu vo výške 33 eur, v priestupkovom konaní do výšky 66 eur. Primátor mesta môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6 638,50 eur.

Autor: Alexandra Janigová

Foto: archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod