Žilinský Večerník

18. júl 2024 | Kamila
| 22°C

Zdravie a životný štýl

ŽILPO je tu už pätnásť rokov

V júni v roku 2002 neštátne zdravotnícke zariadenie ŽILPO, s. r. o., prevzalo polikliniku na Vlčincoch so značne amortizovaným prístrojovým vybavením a budovu so zatekajúcimi strechami, zle tesniacimi oknami, nevhodnou elektroinštaláciou, praskajúcou kanalizáciou atď.

30.06.2017 | 11:53

Polikliniku na Vlčincoch stavali v 80. rokoch asi 8 rokov. Aj dĺžka výstavby a vtedajšie použité materiály sa podpísali na celkovo zlom stave budovy. Zatekali strechy, prístrojová technika bola zastaraná, okná netesnili, výmenníková stanica bola mimo budovy polikliniky.

Od doby, kedy sme prebrali polikliniku, bola budova značne ošarpaná, na budove bolo veľa konštrukčných chýb, v zariadení zastaraná technika. V tom čase boli zdravotnícke zariadenia ponúkané predovšetkým zdravotníkom.
Najskôr bola poliklinika v prenájme od mesta a až potom, keď sme dokázali, že to s poskytovaním zdravotnej starostlivosti myslíme seriózne vážne, sme od mesta odkúpili najskôr jednu pätinu a neskôr ostatok. Mestu aj pacientom sa spoločnosť zaviazala, že bude neustále zlepšovať podmienky pre poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti a toho sa držíme dodnes.

Od prevzatia polikliniky od roku 2002 po získaní úverových zdrojov, doteraz za nepretržitej prevádzky robíme postupne opravy a rekonštrukčné práce od suterénu až po strechy. Súčasne sme začali obnovovať aj prístrojovú techniku. Od júna 2002 doteraz sme v priestoroch polikliniky preinvestovali už viac ako 5 miliónov eur nielen na zdravotnícku techniku, ale i na rôzne rekonštrukčné práce, stavebné úpravy a pod. Vznikli nové zariadenia, ktoré slúžia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako lekáreň – jediná robotizovaná lekáreň na severe Slovenska, výdajňa zdravotníckych pomôcok, očné centrum Vikom, nová budova pre magnetickú rezonanciu, rekonštrukcia priestorov rehabilitácie, očná optika.

Samostatnou kapitolou bola rekonštrukcia výťahov a výstavba operačných sál pre jednodňovú chirurgiu, na ktoré sme získali i spoluúčasť z eurofondov v hodnote 1,6 mil. eur. Jednou z posledných zmien bola nadstavba 7. poschodia, ktoré slúži administratívnym činnostiam polikliniky tak, aby všetky ostatné podlažia mohli byť využité pre zdravotnú starostlivosť.
Vybudovaním biochemického laboratória a molekulárnej biológie, rekonštrukciou RTG pracoviska, vybudovaním samostatného pracoviska magnetickej rezonancie, odborných ambulancií a pracovísk jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS) začala spoločnosť poskytovať komplexnejšiu zdravotnú starostlivosť.

Zariadenie v súčasnosti poskytuje zdravotnú starostlivosť v 56 ambulanciách všeobecných lekárov, stomatológov i špecialistov.
Je na mieste uviesť, že nie všetci lekári sú aj zamestnancami spoločnosti ŽILPO. V našom zariadení je viacero samostatne pracujúcich lekárov a zdravotných sestier, ktorí sú už neodmysliteľnou súčasťou kolektívu polikliniky. Jednodňovú zdravotnú starostlivosť poskytuje v 9 odboroch (chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, oftalmológia, pediatrická oftalmológia, otorinolaryngológia, urológia, pediatrická urológia, úrazová chirurgia a ortopédia). V budove polikliniky sú v súčasnosti tri samostatné pracoviská pre poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti s celkovo 6 operačnými alebo preväzovými sálami.

Od roku 2006 tak môžu naši pacienti naplno využívať najmodernejšie liečebné postupy, ako napríklad laparoskopické operácie žlčníka, slepého čreva, brušných prietrží, operácie kĺbov, laparoskopické gynekologické vyšetrenia v celkovej anestézii, endoskopické rozrušenie zrastov, endoskopické operácie prínosových dutín, endoskopické adenotómie a tonzilektómie.

V priestoroch polikliniky sa nachádza aj samostatné pracovisko: 1. žilinské očné centrum Vikom, s. r. o., ktoré okrem komplexného vyšetrenia očí vykonáva operácie katarakty, glaukomu, laserové operácie dioptrických chýb najmodernejšími laserovými technológiami, plastické operácie okolia oka a iné…

To, čo však môžu pacienti a návštevníci polikliniky vidieť na prvý pohľad, je aj vzhľad polikliniky, ktorý sa významne zmenil nielen z vonkajšej strany, ale najmä v interiéroch. Zrekonštruovali sme schodiská, spoločné priestory, čakárne pacientov, výťahy, vymenili sa všetky okná a dvere na poliklinike, budova bola zateplená a dostala nový imidž.

Zdroj: MUDr. Štefan Zelník, PhD.

Foto: Archív redakcie

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod