Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

4. marec 2024 | Kazimír
| 13°C

Divadelná

Znepokojenie

23.03.2016 | 09:32

Slovenské národné divadlo sa počas volebného boja nezúčastňovalo na žiadnych politických podujatiach, nedávalo žiadne vyhlásenia, ani nepodporovalo nijaké politické strany, lebo si ctí postavenie nepolitickej kultúrnej inštitúcie. Situácia po voľbách nás však núti vyjadriť sa k niektorým procesom v našej spoločnosti. Odsudzujeme nástup extrémizmu a sme znepokojení nárastom agresívnych a antidemokratických reakcií predstaviteľov krajnej pravice. Spoločnosťou sa šíri strach a frustrácia. Tento stav je najmä dôsledkom podcenenia sociálnej situácie na Slovensku. Občan na hranici biedy je ľahko manipulovateľný a podlieha ilúziám o spásonosnosti rýchlych extrémistických riešení. Je to aj dôsledok podcenenia výchovy na školách, ktoré zlyhali vo výchove mladej generácie. Programy o zločinnej podstate fašizmu a komunizmu, o tragédii holokaustu zrejme nefungujú, lebo nemali prioritu v učebných osnovách alebo nemali takú živú a autentickú podobu, aby oslovili mladú generáciu. Za dvadsaťpäť rokov zlyhala aj výchova mladej generácie k chápaniu významu demokracie ako najzmysluplnejšieho výdobytku Novembra 1989, na čom má okrem výchovy a vzdelávania svoj podiel aj povrchnosť médií, žiaľ, aj verejnoprávnych. Táto situácia je aj dôsledkom podceňovania zmyslu umenia a kultúry vo všetkých ponovembrových vládach. Umenie vytvára jedinečný pohľad na problémy súčasného sveta. Umelci nastavajú spoločnosti zrkadlo.

 


Ich úlohou je aj provokovať a znepokojovať spoločnosť kritickým pohľadom na problémy súčasného sveta. Vyzývame všetky politické strany, ktoré budú vytvárať programové vyhlásenie vlády a budú niesť zodpovednosť za jeho naplnenie, aby okrem zdravotníctva a školstva zvýraznili a podporili aj význam umenia pre zdravie našej spoločnosti. Od budúceho ministra kultúry očakávame výraznú podporu projektov zameraných na podporu demokracie, odsúdenie fašizmu a komunizmu, projektov o tragédii holokaustu, projektov, ktoré provokujú ku kritickému mysleniu o autoritatívnych prvkoch v súčasnej spoločnosti. A, samozrejme, podporu projektov zameraných na odsúdenie xenofóbie.

 


Vyzývame všetky divadlá na Slovensku, či už zriadené ministerstvom kultúry, VUC-kami, mestami, ale aj nezávislé divadlá, nadácie, či kultúrne inštitúcie, aby sa pridali k našej výzve. Dnes ide o zachovanie slobody tvorby, slobody myslenia a o zachovanie a rozvíjanie demokracie v našom štáte. Demokraciu nestačí iba nastoliť, treba o ňu neustále bojovať, uplatňovať ju, používať, upevňovať a brániť z pozície najvyšších morálnych kritérií európskej civilizácie.

 


Činohra SND ponúka širokej diváckej obci zo svojho repertoáru päť inscenácií, ktoré hovoria o praktikách a morálnych zlyhaniach totalitných režimov: Peter Karvaš: Polnočná omša,Jonathan Littell: Láskavé bohyne, ValeriaSchulczová, Roman Olekšák: Leni, Jana Juráňová: Tichý bič, Peter Pavlac: Slovo Válkovo.

 


Marián Chudovský, generálny riaditeľ SND

Roman Polák, riaditeľ Činohry SND

Slavomír Jakubek, riaditeľ Opery SND

Jozef Dolinský, riaditeľ Baletu SND

Jaroslav Valek, riaditeľ Umelecko-dekoračných dielní SND

Daniel Rabina, riaditeľ Centra marketingu SND

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod