Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

2. február 2023 | Erika, Erik
| -1°C

Kultúra

10 výletov za najkrajšími ľudovými pamiatkami na Slovensku

Časť leta je ešte pred nami a ak ste uprednostnili dovolenku doma, máme pre vás pár skvelých tipov na nenáročné výlety. Desiatka zastávok po celom Slovensku bude pre vás príjemným zážitkom.

19.08.2019 | 14:27

Nielen v Žilinskom kraji, ale aj za jeho hranicami nachádzame neuveriteľnú rozmanitosť a krásu ľudovej architektúry. Vznikala po stáročia v lone našich dolín a hôr popri tokoch riek i cestách rozlohou malého, no členitého územia Slovenska.  Naši predkovia pri stavbe svojich príbytkov využívali materiály nenáročné na dopravu, ktoré nachádzali vo svojej blízkosti. V hornatých oblastiach to bolo najmä drevo, v nížinatých bola základným stavebným materiálom hlina. Oba dopĺňal kameň,  na rovine používaný na stavbu nižšej a vo svahoch niekedy veľmi vysokej podmurovky domu.  Ľudová architektúra bola veľmi úzko spätá s prostredím, bola jeho súčasťou, k čomu prispievali práve miestne, ľahko dostupné materiály.

Na území Slovenska sa zachovala desiatka komplexov, ktoré poznáme pod označením Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry.  Ak si chcete rozšíriť obzory o tom, ako žili ľudia v rôznych kútoch našej krajiny v minulosti, tak výletná šnúra po týchto pamiatkach je prijemným spôsobom, ako sa oboznámiť s regionálnymi odlišnosťami a špecifikami. O pamiatkových rezerváciách ľudovej architektúry hovoríme preto, že sú umiestnené vo svojom pôvodnom prostredí, kde ich naši predkovia postavili a doteraz sa v nich žije. Sú teda tým najlepším príkladom splynutia materiálu s okolím. V niektorom z najbližších čísel Žilinského večerníka si napíšeme aj o skanzenoch, ktoré vznikli presunutím stavieb prevažne zo zátopových oblastí pri výstavbách vodných diel. Tiež predstavujú autentické prostredie slovenského vidieka, no stavby už nestoja v prostredí, kde pôvodne vznikli.

Pomaľované Čičmany

Svoju cestu po komplexe pamiatkových rezervácií môžete začať v blízkych Čičmanoch. Za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry bola vyhlásená v roku 1977. Je v nej 110 objektov, z toho 36 národných kultúrnych pamiatok. Čičmany sú najvyššie položenou obcou Žilinského okresu, ležia vo výške 655 m.n.m.

Obec je zaujímavá nielen zrubovými drevenicami, ale aj ich ornamentálnou geometrickou výzdobou a zachovaným archaickým ľudovým odevom s bohatou výšivkou zvanou aj „žilinské šitie“. V obci nájdete národopisnú expozíciu Považského múzea, ktorá sa nachádza v Radenovom dome a v Dome č. 42 zvanom aj Mlynárce, kaštieľ a kostol. V rámci turistického ruchu je v prevádzke viacero reštauračných zariadení, z obce vedú turistické trasy do Strážovských vrchov. V obci celoročne žije okolo 130 obyvateľov.

Liptovský unikát

Miestna časť Ružomberka, Vlkolínec, je pamiatkovou rezerváciou od roku 1977 a nachádza sa v ňom 75 pamiatkov chránených objektov. V roku 1993 bol zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Vlkolínec je ojedinelý tým, že zástavba zrubových domov v obci nebola narušená modernou zástavbou. Návšteva tohto miesta predstavuje pre milovníkov tradičnej architektúry nostalgický návrat v čase. Klorit obce dotvárajú pásiky polí a pasienkov v svahu, kde je sústredených 45 usadlostí tvorených drevenými obytnými domami a hospodárskymi budovami. Okrem toho stredom obce preteká potok, ktorý pramení pod neďalekým vrchom Sidorov (1099 m.n.m.). V obci môžete vidieť aj dedinskú zvonicu z roku 1770, Rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie z roku 1875, studňu či školu. V obci môžete navštíviť dve expozície Liptovského múzea v Ružomberku - Roľnícky dom a Sýpka, občerstviť sa môžete v reštaurácii. V prípade, že by ste chceli stráviť v tejto malebnej dedinke noc, môžete si vopred rezervovať privátne ubytovanie. V celej obci platí prísny zákaz fajčenia. Vo Vlkolínci žije celoročne okolo 25 obyvateľov v šiestich domoch.

Oravský skvost

Podbiel je jedna z najväčších obcí so zachovanou zrubovou architektúrou. Leží v severnej časti Oravskej vrchoviny v údolí rieky Orava, na sútoku so Studeným potokom. Časť obce – Bobrova raľa – bola zaradená v roku 1977 medzi pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry, zachovanej tradičnej ulicovej zástavbe hospodárskych dvorov.

Podbiel je dôležitý aj svojou polohou, leží totiž na starej obchodnej ceste, známej aj ako jantárová cesta. V obci sa nachádza Malé etnografické múzeum, za obcou, smerom na Roháče sa zachoval zvyšok železiarne, tzv. Františkova huta. V okolí je veľa možností na turistiku či zber lesných plodov, liečivých rastlín a húb. V Podbieli žije okolo 1 300 obyvateľov a zrubové domy v pamiatkovej rezervácii sa využívajú prevažne na rekreáciu.

Banícka drsnosť i jemnosť čipky

Plná protikladov, rázovitá a nádherná. Taká je Špania dolina. Leží na juhovýchodných svahoch Nízkych Tatier severne od Banskej Bystrice. Jej vznik, rozvoj i úpadok súvisia s náleziskami drahých kovov. Najväčší rozmach ťažby medenej a striebornej rudy sa spája s obdobím existencie thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti na prelome 15. a 16. stor. Popri baníctve sa obyvateľstvo zaoberalo aj výrobou cínového riadu a paličkovanej čipky.

Pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry je od roku 1979 s komplexom domov, z ktorých väčšina je z 19. storočia a 86 z nich je zapísaných v Registri nehnuteľných Národných kultúrnych pamiatok.

Nepravidelnej zástavbe obce, prispôsobenej náročnému terénu dominuje Kostol Premenenia Pána z 13. stor., sprístupnený z námestia krytým schodiskom. Popri murovaných objektoch, súvisiacich s činnosťou banskej správy tvoria podstatnú časť zástavby prízemné a poschodové banícke ľudové domy, budované zväčša zo zrubových konštrukcií na kamennej podmurovke. V objekte klopačky je malá expozícia z histórie tejto jedinečnej lokality. V obci trvale žije okolo 213 obyvateľov.

Do Sebechlieb za vínom

Stará Hora – Sebechleby sú situované v modrokamenskej vinohradníckej oblasti na úpätí Štiavnických vrchov, južne od okresného mesta Krupina. Súbor vinohradníckych pivníc sa nachádza v osade nazývanej Stará Hora.  Najstaršiu formu týchto predstavujú vinohradnícke pivnice jednoducho hĺbené do svahu. Mladšiu reprezentujú podpivničené kamenné hlinou omazané a vápnom obielené vinohradnícke domčeky, ktorých prízemie sa využívalo na prípravu a výrobu vína. Dominantu zástavby tvorí kaplnka patróna vinohradníkov, sv. Urbana z roku 1732. Nachádza sa tu 89 objektov vyhlásených za národné kultúrne pamiatky. Pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry je od roku 1981.

V obci nájdete Národopisné múzeum, cyklotrasu spájajúcu 9 lokalít a je určená pre náročnejších cykloturistov. V obci je možné využiť aj ponuku privátneho ubytovania. V Sebechleboch sa aj tento rok koncom septembra uskutoční vinohradnícke podujatie Oberačka po sebechlebsky. V obci žije 1213 obyvateľov.

Pastiersky kraj pod Tatrami

Belianske Tatry sú kolískou malebnej rázovitej obce Ždiar v okrese Poprad. Jej pôvodní obyvatelia sa živili prevažne pastierstvom, horským poľnohospodárstvom a drevorubačstvom.

Zachovaná ľudová architektúra v časti obce Antošovský vrch a Blaščatská dolina, originálne kroje charakteristické svojou ornamentálnosťou využívajú motívy rastlín a živočíchov z prostredia Belianskych Tatier a okolia obce Ždiar. Pôvodný farebný kolorit zástavby dokresľoval svetlomodrý náter machom a hlinou špárovaných výplní medzi brvnami v obytnej časti a červené okenné rámy dopĺňa jednoduchý ornament. Za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry bola vyhlásená v roku 1977.

Každoročne sa v obci konajú Goralské folklórne slávnosti, na ktorých slovenské aj poľské tanečné súbory prezentujú tance, piesne a zvyklosti Goralov. V okolí môžete navštíviť Bachledovu dolinu, Monkovu dolinu, Kopské sedlo a v ponuke je aj množstvo ubytovacích kapacít.

V súčasnosti je v obci 183 národných kultúrnych pamiatok. V obci žije približne 1370 obyvateľov, väčšina z nich hovorí po goralsky.

Prechádzka po Plaveckom Petri

Plavecký Peter leží na západných úpätiach Malých Karpát v Záhorskej nížine, v okrese Senica. Vznikla v pohraničnom území Uhorska pravdepodobne v 11. – 12. stor. ako strážna osada Plavcov na západných hraniciach Uhorského kráľovstva. Obyvatelia sa zaoberali popri roľníctve prácami pri ťažbe dreva a aj výrobou a predajom vápna, dreveného uhlia a nepálenej tehly.

Prícestnú radovú zástavbu vytvárajú jednostranne pozdĺžne do hĺbky parciel zastavané dvory. V prednej časti dvora je postavený murovaný dom s hospodárskou časťou, tvorenou komorami, maštaľami a úkolom. Parcelu uzatvárala priečne osadená stodola. Zachovaná zástavba pochádza prevažne z 2. pol. 19. stor., kedy staršie drevené objekty nahradili z nepálenej tehly murované stavby. V obci je temer 30 objektov vyhlásených za národné kultúrne pamiatky, 25 z nich sú ľudové domy. V súčasnosti žije v obci okolo 600 obyvateľov.

V kraji valachov

Ak sa vydáte do Osturne, čaká vás síce dlhšia cesta, no veľmi príjemný zážitok. Osturňa totiž leží v severnom svahu Spišskej Magury a bola založená v čase valaskej kolonizácie. Jej zástavbu tvoria jednotlivé hospodárske dvory, ležiace na jednej alebo na druhej strane cesty pri potoku. Nepravidelne od seba vzdialené dvory sa tiahnu údolím v dĺžke až 9 km. Čaká vás teda príjemná prechádzka upravenou obcou v lone prírody.

Osturňa bola vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry v roku 1979. Vtedy bola zakázaná aj výstavba v obci a aj preto sa radikálne znížil počet obyvateľov na 322 dnes v nej žijúcich. Okrem 157 pamiatkovo chránených goralských usadlostí tu nájdete aj gréckokatolícky chrám či 3 jazerá. O turistiku v okolí nie je núdza.

Na dolniaky za Habánmi

Veľké Leváre sa nachádzajú v Záhorskej nížine, v okrese Malacky. Pamiatkovú rezerváciu tvorí Habánsky dvor, ktorý založili v roku 1588 na základe zmluvy novokrstencov z Brodského s grófom Jánom z Lembachu. Pre Habánov, zaoberajúcich sa viacerými remeslami, bolo charakteristické spoločné využívanie veľkých domov. Súčasťou zástavby je kaplnka Návštevy Panny Márie. Najstaršie časti zástavby pochádzajú zo 17. stor.

Charakteristickou črtou tejto rezervácie sú neobvykle veľké domy, pôvodne kryté slamenou krytinou. Nachádza sa tu 25 objektov vyhlásených za národné kultúrne pamiatky. V obci žije vyše 3 612 obyvateľov. V Izerovom dome sa nachádza múzeum habánskych remesiel.

Obydlia v skalách

Na dolniakoch v okrese Levice leží v Ipeľskej pahorkatine obec Brhlovce v doline riečky Búr obec Brhlovce. Ak chcete vidieť niečo unikátne, tak Brhlovce sú to pravé orechové.  Zaujímavé sú unikátnymi skalnými obydliami vytesanými do tufu, spolu s pivnicami, letnými kuchyňami a maštaľami. V niektorých priestoroch sú vytesané aj studne.

Miestne podložie z ľahko opracovateľných tufov a tufitov umožnilo obyvateľom využívať tieto priestory, vďaka príjemnej klíme aj k obytným účelom. Obec je od roku 1983 pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry. V dome číslo 142 na nachádza expozícia týchto skalných obydlí.

 

Foto: -pmza-, wikipedia.org, Pozonium Aster

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod