Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

23. september 2021 | Zdenka
| 8°C

Futbal

Adrián Guľa: Neprestaňte snívať a buďte vytrvalí!

Najlepší futbalový klub na Slovensku je zo Žiliny. MŠK Žilina je známy podporou talentovanej mládeže vo svojej futbalovej akadémii. Aj preto predstavitelia klubu veľmi ochotne súhlasili, že sa stanú partnermi našej súťaže, ktorú organizuje Žilinský večerník, ObFZ Žilina a MŠK. Jednou z cien pre víťazné družstvo bude aj tréning pod vedením hlavného kormidelníka žlto-zeleného A-tímu Adriána Guľu.

17.04.2018 | 09:48

Adrián Guľa nadšene hovorí: „Tešíme sa z toho, že niečo také­to vzniklo a plne to podpo­rujeme. Treba dávať deťom vzory, treba ich motivovať, treba im dávať priestor, aby mali kde športovať, aby mali možnosť zlepšovať sa, rozvíjať sa. Pre ne sú nao­zaj chlapci z prvého muž­stva vzormi, pretože ony to nevnímajú len cez skó­re, ako to veľakrát vníma­me my. Pre nich sú vzormi, lebo hrajú najvyššiu súťaž a dávajú krásne góly. Práve takáto radosť z hry by mala byť prítomná vždy, obzvlášť u detí. A ak k tomu môže­me aj čo i len jedným per­centom prispieť, tak mu­síme a sme nápomocní. Je skvelé využiť na takéto účely hlavný štadión, hrá­čov prvého mužstva a našu mládežnícku akadémiu. Dajme deťom priestor.“

V klube v rámci aka­démie robia podobné tréningy častejšie. Hlavný kouč je však rád, že pro­stredníctvom tejto súťa­že sa otvoria aj pre ďalšie deti z regiónu. „Lebo dnes nikto nemôže povedať, že chlapec, ktorý má 6 rokov, bude alebo nebude hrať veľký futbal. Dajme deťom šancu, aby si vyskúšali tré­ning na hlavnom štadióne, nasali tú atmosféru spolu s hráčmi A-tímu, lebo oni boli takí istí chlapci, ako sú tieto deti dnes. Len obeto­vali veľmi veľa pre futbal,“ dodal tréner.

Nie je vraj ani vylúčené, že takto spoločne objavíme nejaký talent. Takéto prí­behy sú známe aj z iných, veľkých klubov. „Naprí­klad veľkú liverpoolsku hviezdu Mohameda Sala­ha našli v nejakom kempe v Rakúsku ako neznámeho egyptského hráča. Tréning bude aj pod drobnohľadom našich mládežníckych tré­nerov z akadémie, takže je šanca, že sa tu môže nie­kto zaujímavý objaviť. Po­tom to bude už len na ňom, akú chuť a radosť z futbalu a pohybu prejaví.“

Dnes sa často deba­tuje o tom, či je preto, aby sa chlapec presadil, rozhodujúci talent ale­bo odhodlanie a usilovná práca. Adrián Guľa má na to jasný pohľad. „Často sa stretávame so skautmi zo zahraničia a tí nám jed­noznačne potvrdili, že to nie je len o talente. Samo­zrejme, talent je nesporne potrebný. Či už pohybo­vý, alebo technický, zruč­nostný. Ale ten musí byť podporený nezlomnou vô­ľou, charakterom, vášňou a radosťou z futbalu. Po­tvrdzujú to napríklad Ma­rek Mintál alebo Peter Pe­karík, ktorí urobili kariéru vo veľkých kluboch. Preto ja vidím priestor aj na to, aby sa presadili pracovi­tí chlapci. Veľa príkladov z histórie totiž ukazuje, že nikoho netreba dopredu zatracovať. V šiestich ro­koch môže byť chlapec ta­lentovaný, zručný, ale pred ním je veľmi veľa nástrah, kým sa dostane do prvé­ho mužstva. Tie väčšinou zvládnu lepšie tí pracovi­tí, vytrvalí chlapci, ktorí majú futbal radi. Tí lepšie preskakujú prekážky, ľah­šie zvládajú prehry, ale aj úspech.“

Čo by na záver Adrián Guľa odkázal chlapcom, ktorí snívajú o tom, že si raz zahrajú pod jeho vede­ním v MŠK Žilina? „Nepre­staňte snívať a na svojom sne intenzívne a vytrva­lo pracujte. Bez ohľadu na to, či sa vám to dnes po­darí doviesť do víťazstva alebo nie. Buďte húževna­tí a nevzdávajte sa. Je to možno ťažko pochopiteľné, ale práve prehry vás môžu posúvať do toho, že bude­te odolní a vytrvalí a raz to dokážete. Prajem vám, aby ste boli fit, zdraví, odhodla­ní a vytrvalí. S niektorými z vás sa stretnem na ploche štadióna, veľmi sa na vás teším.“

 

Súvisiace články

Igor Krško: Na ihrisko chceme pritiahnuť čo najviac detí

Hľadáme futbalové talenty

Foto: Archív redakcie

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod