Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

3. december 2023 | Oldrich
| -7°C

Spravodajstvo

Aj v Žilinskom kraji sa hľadajú výnimočné príbehy solidarity a ľudskosti

Vyše dvadsaťročná tradícia oceňovania výnimočných dobrovoľníckych skutkov a projektov prebehne aj tento rok vo všetkých krajoch Slovenska, vrátane Žilinského, a taktiež na národnej úrovni. Nominácie na ocenenie je možné zasielať do 10. novembra 2022.

07.11.2022 | 12:29

Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania, vykonávané bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár. Rovnako je aj ocenením výnimočných projektov, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu.

 

„Poslaním a zmyslom ocenenia je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu miesto na pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné. Nominácie prijíma už po siedmy raz aj naše Žilinské dobrovoľnícke centrum, ktoré je organizátorom oceňovania v Žilinskom kraji,“ uvádza Michaela Bedrichová zo Žilinského dobrovoľníckeho centra.

 

Krajské dobrovoľnícke centrá prijali v roku 2021 rekordných 315 platných nominácií, z toho 37 nominácií bolo prijatých pre Žilinský kraj. Žilinské dobrovoľnícke centrum v roku 2021 udelilo 10 ocenení,  v desiatich rôznych kategóriách.

 

Krajské oceňovanie je priamo prepojené aj s oceňovaním na celonárodnej úrovni, na ktoré postúpia tie najvýnimočnejšie príbehy z jednotlivých krajov.

 

Navrhnúť na ocenenie môže ktokoľvek na Slovensku, kto pozná výnimočnú osobu, organizáciu alebo projekt zasvätený nezištnej pomoci. Nomináciu je možné zaslať priamo Žilinskému dobrovoľníckemu centru do 10. novembra 2022 prostredníctvom oficiálneho webu oceňovania www.srdcenadlani.sk, na ktorom sú dostupné všetky informácie, podmienky nominovania a nominačné hárky.

 

Partnerom podujatí vo všetkých krajoch je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Záštitu nad oceňovaním na úrovni krajov prevzal splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Regionálnymi partnermi pre Žilinský kraj sú Sekcia pre mládež Žilinského samosprávneho kraja, Komunitná nadácia Liptov a organizácia KERIC.

 

O udelení ocenenia v Žilinskom kraji rozhoduje nezávislá hodnotiaca komisia zložená z predchádzajúcich ocenených a predstaviteľov organizácií podporujúcich dobrovoľníctvo. Komisia rovnako rozhodne o nomináciách na národnú úroveň, kde ocenenie Dobrovoľník roka 2022 organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí.

 

Srdce na dlani je projekt podporený z dotácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Autor: - r -

Foto: archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod