Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

23. január 2021 | Miloš
| 7°C

Spravodajstvo

Ako ďalej s halou na Karpatskej? Okamžité riešenia sú stále v nedohľadne

Mesto sa zatiaľ nevie výrazne pohnúť v otázke výstavby športovísk, po ktorej volajú mnohé žilinské kluby. Bez možnosti tréningu i vytvorenia zázemia stále čakajú na riešenie. Dostavba haly na Karpatskej v réžii podnikateľa Georgea Trabelssieho je po mnohých rokoch aktuálnou otázkou a politicky nesmierne diskutovanou témou. Žilinská verejnosť sa pýta ako ďalej? To sme zisťovali u oslovených poslaneckých klubov, mesta i samotného podnikateľa.

27.11.2020 | 12:38

PATOVÁ SITUÁCIA

Dlhoročný spor ako ďalej s projektom na Karpatskej má mať podľa Miriam Šutekovej jasný koniec. „Nemôžeme súhlasiť s plánom dostavby haly, ktorý sa opätovne v týchto dňoch objavil na verejnosti. Dávno vieme, ako v tejto veci postupovať. Máme stále platné uznesenie 117/2016, ktoré podpísali mnohí súčasní poslanci. Hovorí o tom, že sa máme snažiť vyjednať takú dohodu, ktorá ukončí zmluvu s pánom Trabelssiem a máme získať pozemok opäť do svojho majetku a pod svoju správu. Ďalšie uznesenie 177/2015 je rovnako stále platné a tiež zaň hlasovali mnohí členovia aktuálneho zastupiteľstva. Hovorí, že mesto nemá jednať s dlžníkmi. George Trabelssie však dlžníkom mesta je, i preto vznikla verejná výzva nášho klubu a priaznivcov adresovaná tomuto podnikateľovi na zaplatenie všetkých dlhov. Taktiež nie sme si istí, či by pán Trabelssie halu dostaval, keďže tak mohol urobiť v roku 2009 a nestalo sa. Uvedomujeme si potrebu výstavby veľkej haly v Žiline, krajské mesto by malo mať naozaj funkčný priestor na šport. Avšak pokiaľ sú vzťahy také komplikované, je jednoduchšie ísť cestou malých projektov, malých športových hál.“  S odlišnou predstavou prišlo politické zoskupenie v mestskom zastupiteľstve Iná Žilina. „Našou snahou je dohoda. A to taká, ktorá bude prospešná pre mesto a jeho obyvateľov. Nevieme zmeniť minulosť, ale stále máme možnosť nastaviť víziu do budúcnosti. Nejdeme Trabelssiemu „po ruke“, len sa chceme pokúsiť o zmier, ktorý prinesie Žilinčanom novú športovú halu za podmienok hospodárneho nakladania s verejnými zdrojmi. O tom bola a je naša výzva,“ hovorí predseda tohto poslaneckého klubu Jozef Juriš. „Najdrahší projekt je ten, ktorý sa napokon nezrealizuje. Nechceme, aby na konci tohto, doposiaľ nešťastného príbehu zostali Žilinčanom oči pre plač. Treba totiž rátať aj s alternatívou, že premrháme veľký balík mestských peňazí v súdnych sporoch, nebodaj o pozemok prídeme a nebudeme mať ani žiadny športový stánok,“ dodal.

 

RIEŠENÍM SÚ MALÉ ŠPORTOVISKÁ

Poslanci z klubu zaZA sú presvedčení, že možnosti riešenia existujú a sú veľmi konkrétne. „Opacha železnej konštrukcie žerie nervy sídlisku Vlčince, na ktorú sa musia ľudia každý deň pozerať. Nehovoriac o tom, že ZŠ Karpatská prišla pre projekt o atletický ovál a výučby telesnej výchovy v exteriéri,“ uviedla pre Žilinský večerník predsedníčka klubu Miriam Šuteková. „Pozemok na Karpatskej je mestský, teda mesto sa nemôže vzdať vlastného pozemku pod železnou konštrukciou len preto, že je pod tlakom vlastných potrieb, ktorými sú športovci. Pozemok chceme naspäť a budeme ho brániť, pričom potrebu výstavby športovísk vieme vyriešiť aj iným spôsobom,“ pokračovala. Klub zaZA chce ísť cestou výstavby menších športových hál. „Ak si mesto stanoví prioritu výstavby športovej haly, vieme pre tieto potreby zmeniť i územný plán, funkciu plochy v spolupráci s hlavným architektom s ohľadom na ostatnú okolitú architektúru,“ hovoril poslanec Dušan Maňák s dôvetkom Miriam Šutekovej. „Vytypovali sme niekoľko pozemkov vo vlastníctve mesta, treba sa o ne len začať zaujímať. Ak by existovala koncepcia nakladania s majetkom, po ktorej voláme viac než rok, tak jediným kliknutím si vieme takéto plochy pozrieť a vyhľadať.“

 

NEKONEČNÁ KAMPAŇ ZVIDITEĽNIŤ SA

Naše otázky sme smerovali aj podnikateľovi Georgovi Trabelssiemu. Za jeho spoločnosť SIRS, a. s., ktorá predmetný projekt haly na Karpatskej zastrešuje, sa vyjadrila hovorkyňa Ivana Strelcová. Zisťovali sme, aký by bol podľa spoločnosti SIRS najlepší variant na dokončenie haly. „Prvou alternatívou je dostavba podľa pôvodných plánov s ohľadom na úpravy pre dnešné potreby športových klubov. Tou druhou, že mesto odkúpi od súčasného majiteľa celý objekt s pozemkom tak, že pozemok za korunu plus konštrukcia a všetky náklady, ktoré sme dokázateľne investovali. Mestu sme tieto náklady vyčíslili.“ Zaujímala nás aj reakcia na apel určitej skupiny mestských poslancov, ktorí žiadajú uhradenie dlhov podnikateľa voči mestu. „Nebudeme komentovať nekonečnú kampaň na vlastné zviditeľnenie sa niektorých ľudí bez akéhokoľvek prínosu pre naše mesto. Ale pýtame sa prečo, ak majú poslanci dojem, že mesto má opodstatnený nárok voči nám, nepodniknú právne kroky na ich splnenie? Nekonečné vymýšľanie nárokov, ktoré sú klamstvom, nemajú základ. Túžby a sny skupiny poslancov pre nás nie sú záväzné,“ dodala Ivana Strelcová.

 

MESTO POČKÁ NA VHODNÚ DOBU

Samotné mesto Žilina chce postupovať pri doriešení športového areálu na Karpatskej obozretnejšie. „Vnímam, že v mestskom zastupiteľstve momentálne nie je zhodná politická vôľa ďalej riešiť otázky športového areálu na Karpatskej alebo akéhokoľvek iného mimosúdneho vysporiadania so súkromnými spoločnosťami podnikateľa Georgea Trabelssieho. Časť poslancov takéto riešenia odmieta a podmieňuje ich očakávaniami, ktoré protistrana odmietla akceptovať, čiže z tohto pohľadu sme v patovej situácii. Preto naďalej pracujeme na alternatíve, avšak vzhľadom na predošlé skúsenosti otvorenej komunikácie v tejto téme, ktorá je skôr využívaná na zviditeľnenie niektorých poslancov ako na riešenie dlhodobých záujmov mesta, ju budeme prezentovať vo vhodnej dobe,“ vyjadril sa pre náš týždenník primátor Peter Fiabáne.

Na zámer skupiny poslancov vyrovnať dlhy podnikateľa voči mestu má primátor rozdielny názor. „Vedenie mesta od začiatku považuje formu mimosúdneho vysporiadania so súkromnými spoločnosťami podnikateľa Georgea Trabelssieho za efektívnejšiu a hlavne rýchlejšiu pre mesto ako cestu súdnych sporov. Medzi podmienkami poslancov sú viaceré legitímne, naopak, sú tam aj požiadavky, o ktorých bolo vopred jasné, že ich protistrana neprijme, keďže spochybňuje ich oprávnenosť. Akékoľvek rokovanie o mimosúdnom riešení je zablokované, minimálne pokým 16 poslancov mestského zastupiteľstva trvá na svojom postoji. Rešpektujem ich názor, no zároveň si myslím, že dohoda o mimosúdnom vysporiadaní z decembra 2019 by spravila za spormi z minulosti hrubú čiaru a dnes by sme sa už rok aktívne hýbali v otázkach športovej infraštruktúry a parkovania vpred.“

 

 

 

 

 

Autor: Juraj Vnuk, redaktor

Foto: archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod