Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

21. apríl 2018 | Ervín

Z regiónu

Ako sa prideľujú byty?

Mesto na svojej stránke zverejnilo poradovník o pridelenie mestského nájomného bytu. Momentálne sa v ňom nachádza 208 žiadateľov. Akým tempom sa byty v Žiline udeľujú?

19.05.2017 | 08:06

Minulý rok mesto odo­vzdávalo 20 bytov v budove Les­ník. V rámci rekonštrukcie ad­ministratívnej a prevádzkovej budovy Lesník na obytný dom, ktorý sa nachádza na ulici Pri Raj­čianke, sa tu vybudovali 3 jed­noizbové byty, 14 dvojizbových a 3 trojizbové byty. Vzniklo tu aj 26 parkovacích miest. Tento byto­vý dom užíva spolu 36 ľudí.

Ide o jednu z mála výstavieb nových mestských bytov. Väčši­nou sa udeľujú už tie jestvujúce. „V roku 2016 bolo spolu pridele­ných 80 nájomných bytov. Okrem budovy Lesník išlo prevažne o síd­lisko Hájik,“ spresňuje hovorca mesta Pavol Čorba.

Mesto má ambíciu vybudovať polyfunkčný bytový dom aj na Dlabačovej ulici, na mieste sú­časného parkoviska. Avizuje to už od minulého roka. Výstavba však bude reálna najskôr v roku 2018. „V súčasnej dobe sa koná verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Pred­pokladaný termín realizácie je máj 2018. Predpokladaná čiastka vý­stavby je 2 050 000 eur bez DPH,“ uvádza Pavol Čorba. Pri finan­covaní stavby bytov si má mesto pomôcť aj dotáciami zo Štátneho fondu rozvoja bývania. V pláne je však realizácia aj ďalších nájom­ných bytov v Žiline. Naplánovaná je výstavba v lokalite za Vuralom, ktorá je v súčasnej dobe v štádiu príprav projektovej dokumentácie.

V tomto roku bolo k 12. 5. 2017 pridelených 21 nájomných mestských bytov. „V návrhu roz­počtu sa plánovalo v tomto roku prideliť 60. Počet sa presne nedá dopredu určiť, pretože je závislý od počtu uvoľnených bytov,“ uza­tvára hovorca mesta.

Autor: - v c -

Foto: Autorka

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PONDELOK
24 °C
19 °C
23 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod