Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

13. júl 2020 | Margita
| 12°C

Hudobná

Album Snenie je plný textov súčasných básnikov

Pavol „Cabo“ Cabadaj, známy gitarista kapely Arzén, prichádza so svojím druhým samostatným hudobným albumom. Desať nových piesní charakterizuje rozmanitá hudobno-žánrová, výrazová, ale aj hlasová škála.

16.06.2017 | 10:40

Snenie. Tak sa volá roc­kový album, ktorého au­torom je Pavol „Cabo“ Cabadaj. A ako tvrdí Pe­ter Cabadaj, jeho brat, spisovateľ a literárny historik: „Album sa volá Snenie, ale ani náhodou nejde o pretlak lacného nostalgického snívania, vyvolá­vania starých duchov či preslade­ných romantických výlevov. Názov albumu vnímam skôr ako metafo­ru istej formy „zasnívania“, ktorá vďaka autorskému prežitému času umožňuje reflektovať prirodzené ľudské city, pocity a túžby zo šir­šej perspektívy. Pripomína to stav mysle, keď si už človek presne ne­pamätá udalosť, ale iba tieň, ktorý na neho vrhla, emóciu, ktorou ho intenzívne poznačila. Niečo po­dobné možno zažiť aj pri počúvaní tohto CD.“

DRUHÉ „DIEŤA“

V Cabovej produkcii ide už o druhý sólový album. Do jeho prvotiny Bijú hodiny použil tex­ty básnikov slovenskej katolíckej moderny a exilových básnikov. Na album Snenie pridal gitarista svoje texty a oslovil aj súčasných mladých textárov, ktorými sú Dominika Marunová, Eva Laco­vá, Martin Dikoš, Milan Nemček, Peter Cingel a Roman Pechanec. „Niektoré texty som mal napí­sané už dávnejšie a teraz prišla vhodná chvíľa a čas na ich rea­lizáciu,“ povedal Pavol „Cabo“ Cabadaj.

DVORNÁ SPEVÁČKA MÁRIA

Oproti spomínanému debutu na­stala aj ďalšia zmena. S výnimkou Márie Papánkovej a Ľuboša To­maščíka sa kompletne vymenili muzikanti a speváci. „Spoločne vystupujem so speváčkou Máriou Papánkovou a klávesistom Ľubo­šom Tomaščíkom. Môžem pove­dať, že sú to moji stáli a najbližší spolupracovníci. Márii som chcel dať aj väčší spevácky priestor, aby sme mohli viac koncertovať,“ vy­slovil Pavol „Cabo“ Cabadaj.

Keďže projekt Cabo nemá sta­bilných členov, o to viac sa gita­rista teší z toho, že si môže za­hrať so zaujímavými a výbornými hudobníkmi. „Každý jeden hráč, interpret je osobnosť, a preto je to aj veľký prínos pre hudbu. Každý tam zanechal kus seba, svoj rukopis, čo si veľmi vážim,“ prezradil.

NEJEDEN HUDOBNÝ ŽÁNER

A Cabo išiel ešte ďalej. „CD obsa­huje viac hudobných žánrov,“ po­vedal. Nesie v sebe i trochu folku. Niet sa čo čudovať, Pavol ho má v sebe hlboko zakódovaný. Na al­bum pozval hráčov ovládajúcich nástroje, ako sú saxofón, gajdy, akordeón, klarinet a podobne. „Fascinujúca bola práca naprí­klad s Marekom Pastirikom, ktorý hrá na nástrojoch, pre mňa dosť atypických, lebo ich málo použí­vam vo svojej tvorbe. Rozšírilo mi to obzory. Marek hráva v skupine Balkansambel a mne na CD nahrá­val saxofón, gajdy, kaval a klari­net,“ prezradil Pavol „Cabo“ Caba­daj. Ďalší zaujímavý hosť bol Alojz Mucha, ktorý hral v skladbe Po­chod na heligónke. „Alojz Mucha je známy huslista z legendárnej terchovskej ľudovej hudby bratov Muchovcov,“ priblížil ho.

Na albume spolupracoval aj gi­tarista Juro Jaroščiak, do dvoch skladieb nahral sóla a jednu celú. Ako nám Pavol prezradil, Juro je frontmanom skupiny Seven Ate. Na bicie hral vo všetkých sklad­bách Rudo Maják, ktorý je domáci hráč v Nebeskej muzike, basgitaru v štyroch skladbách nahral Adrián Simonides zo skupiny Darkness Positive. Na klávesy hral už spomínaný Ľuboš Tomaščík, na akordeóne Andrej Dostál a na vio­lončele v skladbe Dobrú noc Terka Rusiňáková.

ZNÁME HLASY

Okrem Márie Papánkovej počuť spievať aj Roba Šimka, speváka skupiny Massriot, verejnosti zná­meho najmä zo súťaže Slovensko hľadá Superstar, Borisa Lettri­cha z kapely AYA, Jána „Freedom“ Svobodu z Kalijuge! a Martina Di­koša z Nebeskej muziky.

„Album som nahrával v Žiline a hudobnú réžiu a zvuk mal na starosti môj kamarát a dlhoročný spolupracovník Jožko Štefanat­ný,“ povedal Pavol. Obálku na CD mu kreslila mladá a talen­tovaná výtvarníčka Barbora Mičiaňová.

Album Snenie by mal ulahodiť nielen uchu rockera, ale aj človeku mimo tejto scény.

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: archív Pavla Cabadaja

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod