Žilinský Večerník

27. máj 2024 | Iveta
| 10°C

Zdravie a životný štýl

Ani zubár nepodceňuje liečbu osteoporózy

Osteoporóza je najčastejšia choroba kostí. Ide o príznak sprevádzajúci inú poruchu v ľudskom tele. Dochádza pritom k odvápňovaniu kostí, medzi obyvateľmi známe ako rednutie kostí.

10.11.2017 | 12:22

Často vzniká u žien po prechode, pretože súvisí s produkciou ženských hormónov. Okrem toho sprevádza iné závažné choroby, pri ktorých pacient užíva rôzne lieky, napr. kortikosteroidy, cytostatiká, lieky na krv a podobne. Ľuďom sa pri liečbe tých­to príznakov predpisujú rôzne doplnky a lieky. Najčastejšie je to vita­mín D, vápnik, kalcito­nín a hlavne bisfosfonáty. Tie sú v liečbe nezastupiteľné, ale v na­šom zubnom odvetví vedia narobiť aj poriadne problémy, ak ich be­rieme na ľahkú váhu.

Prečo by mali zubára zaujímať hlavne bisfosfonáty?
Pretože je preňho veľký problém, ak ich človek, ktorému chce vytrh­núť zub, užíva. Bisfosfonáty sa síce považu­jú všeobecne za veľmi prospešné v liečbe osteoporózy, majú však jeden veľmi závažný vedľajší úči­nok, na ktorý sa často zabúda. Tým je fakt, že menia krvné záso­benie a výživu v kostiach. V praxi to znamená, že lekár, ktorý vám predpíše bisfosfonáty, by vám mal bezpodmienečne povedať, aby ste u zubára ešte skôr, ako si vypýtate injekciu, oznámili, že tieto úchvatné lieky beriete. Ale­bo že ste ich brali v posledných 10 rokoch. Je veľká škoda a smola pacientov, že na to skoro žiad­ny lekár neupozorní svojho pa­cienta, ktorému tento preparát predpisuje. Ak ide o konzervatívne ošetre­nie pacienta, nebol by to problém. Problém nastáva vtedy, ak pacient podstúpi dáky invazívny zákrok do kosti, čo je v stomatologickej ambulancii najčastejšie extrakcia. Často pred samotnou extrakciou chýba zásadná otázka lekára, či pacient berie nejaké lieky na kosti alebo ich v minulosti bral. V tomto smere platí pravidlo dvojnásob­ne, že radšej sa aj dvakrát spýtať na liekovú anamnézu pacienta, či už súčasnú alebo aj z minulosti, nakoľko skupina týchto liečiv má dlhý polčas rozpadu v tele. Takže aj keď ich už pacient nemusí brať, ich účinok v tele stále pretrváva. Klinický obraz v takejto situ­ácii zahŕňa poextrakčnú bolesti­vosť, opuch, niekedy aj teplotu, ale hlavne to, že rana sa dlhodobo nehojí! A prečo? Pretože v mieste extrakcie došlo k nekróze priľahlej časti kostného tkaniva. Je smutné, že v poslednom čase sa stretávam s pacientmi, ktorí toto absolvovali, lebo je veľmi jednoduché tomu­to predísť. Stačila by jedna správ­na otázka pred daným zákrokom a pacient by takéto ťažkosti ne­musel mať.

Ako sa týmto problémom vyhnúť?
Ak viete, že vám liečia kosti alebo vám po onkologickej liečbe na­sadili liečbu kostí kvôli metastá­zam, vždy, vždy, vždy to oznámte svojmu zubárovi! Aj keď sa ne­chystáte na trhanie zubov. Tie­to lieky totiž robia najväčšie zlo z celého tela práve v čeľustiach. Zubár alebo zubný chirurg vám pred trhaním alebo iným závaž­ným zákrokom, ktorý by mohol ohroziť vašu čeľusť, nasadí anti­biotiká a po zákroku vám ranu po­riadne vyčistí a pevne zašije. Bude si vás volať na kontroly častejšie. A uvidíte, že takto všetko dobre dopadne. Nekróza alebo odumretý kúsok kosti vzniká totiž pre spomínané zmenené krvné zásobenie a výži­vu kosti. Kosť sa tak nevie brániť proti baktériám, a preto odumiera. A tak ju musíme podporiť antibio­tikami. Ak totiž kosť odumrie, už vám nedorastie naspäť. Ak už sa to stane a nastala tzv. bisfosfonátová osteonekróza (kus odumretej kosti), ranu treba zno­va otvoriť, odstrániť odumreté lo­žiská, vyčistiť, zašiť. Samozrejme, s nasadenými antibiotikami. Toto platí, aj keď bisfosfonáty už ne­užívate. Ich účinok sa prejavuje v tele ešte veľa rokov po poslednej dávke.

Zdroj: MDDr. Marián Kasaj, zubný chirurg a implantológ spoločnosti Dentoma, s. r. o.

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod