Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

18. jún 2018 | Vratislav

Filmová

Aparát, ktorý preskúmava oblasti filmu

Absolvent strihovej skladby na FAMU Jan Kulka je auto­rom prakinematografických aparátov, zariadení odka­zujúcich na pôvod a súčas­ný stav kinematografie – umenia artikulácie svetla v čase a priestore. V galérii Plusmínusnula sa v piatok 15. júna uskutoční projek­cia spojená s audiovizuál­nou performance s názvom Pramietačka.

13.06.2018 | 10:33

Pramietačka je špeciálny premietací aparát stvorený na to, aby prakticky testoval a preskúmaval oblasti filmu, ktoré boli doteraz technicky a možno aj mentálne nedo­stupné. Je schopná premie­tať všetky klasické filmové formáty, ale tiež široké spek­trum ďalších materiálov – obväzy, lepiacu pásku, čipky, bublinkovú fóliu, poklad­ničné pásky a pod. Pramie­tačka sa stáva autorovým manifestom samotnej kine­matografie, v ktorej sú štan­dardizované, zabudnuté či slepé vývojové línie filmu znovu artikulované skrz je­den stroj.

Na vernisáži si o 19. h bu­dete môcť pozrieť dva filmy – Predfilm a Prípravné cvi­čenia. Predfilm je abstrakt­ný film skúmajúci javy spo­jené s rýchlym striedaním svetla a tmy. Využíva ryt­mické štruktúry a frekven­cie, intenzitu, interferenciu, farebnosť a ich vzájomné kombinácie, ktoré Pramie­tačka umožňuje premietať. Prípravné cvičenia sú štú­diou vzniku a rozpadu ilú­zie pohybu a možností živej animácie filmového pásu na spôsob „kopírovacích filmov“.
Príďte sa pozrieť. Vstup je voľný.

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Archív galérie

|
<
Jún 2018
>
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NED
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Pondelok    18. Jún 2018
16.4. 08:00 - 31.8.2018 16:00 | Výstava pre celú rodinu - Fenomén Igráček
17.6. 08:00 - 3.7.2018 16:00 | SLOVENSKÁ FEDERÁCIA FOTOGRAFOV -výstava fotografií členov Slovenskej federácie fotografov
14.6. - 20.6.2018 | Program kina CINEMAX ŽILINA
Horúce kreslo
DNES ZAJTRA STREDA
22 °C
21 °C
21 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod