Žilinský Večerník

19. jún 2024 | Alfréd
| 26°C

Filmová

Úspešný Žilinčan predstavil svoje filmy na domácej pôde

V podkroví Makovického domu sa uskutočnila žilinská premiéra animovaného filmu Šarkan od rodáka Martina Smatanu.

29.04.2019 | 12:48

Žilinský rodák, ab­solvent brati­slavskej VŠMU a pražskej FAMU predstavil v Makovického dome dva filmy: Rosso Pa­pavero a Šarkan. Návštev­níci s ním taktiež nahliadli do zákulisia výroby animo­vaného filmu.

SMUTNÝ I VESELÝ

„Bolo to trošku smutné, ale hlavne dosť veselé,“ pre­zradila jedna z mladých návštevníčok po skončení premietania snímky Šar­kan. Ide o animovaný film, ktorý je o pohľade dieťaťa na starnúceho deda, na smrť, o vyrovnaní sa so stratou milovanej osoby. „Film sme vyvíjali veľmi dlho, bolo pre nás náročné, ale veľmi podstatné vložiť do filmu o smrti veselosť, perspektívu a nakoniec ná­dej,“ priblížil filmový reži­sér Martin Smatana, ktorý mal ťažkú úlohu – pred­staviť túto tému vnímaniu malého diváka. „Páči sa mi, že je to vy­robené ručne a všetko, čo je vidno vo filme, aj sku­točne existuje, dá sa chy­tiť do ruky, vidieť, z akých je to materiálov. Animácia ma veľmi zaujíma a dnešné predstavenie je pre mňa ďalšou veľkou inšpiráciou,“ povedala mladá diváčka. Šarkan je jedným zo 16 filmových diel, ktoré porota filmového festiva­lu Berlinale 2019 vybra­la z 2600 prihlásených fil­mov. Okrem toho, snímka dostala Cenu diváka na fes­tivale Febiofest a pozvanie na ďalšie známe festivaly do Annecy, Belfastu, Stutt­gartu či Jerevanu.

SNOVÉ PREDSTAVENIE

Druhý film Rosso Papave­ro je snovým predstave­ním kočovného cirkusu. Zachytáva príbeh chlap­ca, ktorého realitu trans­formuje práve jeho fantá­zia. Nie je to klasický typ príbehu s jasným posol­stvom. Dôraz kladie na jemnosť, nevinnosť, čaro zlomového okamihu. „Ne­chávam priestor pre divá­ka, aby si v diele spojil aso-ciácie zo svojho života, detské okamihy očakáva­nia, zvedavosti, slepej dô­very a schopnosti odovzdať sa svojej fantázii,“ vysvetlil režisér. Rosso Papavero sa pre­mietal na viac ako 150 sve­tových festivaloch a získal 14 medzinárodných ocene­ní.

Zdroj: -ms-, -kk-

Foto: Archív Martina Smatanu

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod