Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. jún 2021 | Paulína
| 20°C

Knižná

Autori si radi prikrášľujú rôzne veci a fakty

Adriana Macháčová je presvedčená, že lži sa dajú milovať. Hlavne tie milosrdné. A práve okolo tejto témy sa točí aj dej jej najnovšieho románu Milujem tvoje lži.

01.06.2018 | 12:14

Vaša novinka nesie názov Milujem tvoje lži. Priblíž­te nám, prosím, o čom rozpráva príbeh.
Mladá Katarína nájde po smrti starej mamy v zapráše­nom kufri list od otca. Nikdy ho nepoznala, a tak sa roz­hodne, že ho vypátra a od zá­kladov zmení svoj dovtedajší život. Verí, že stretnutie s ot­com konečne zlomí jej nera­dostný osud. Vášnivo túži po šťastí, čo ako dcéra alkoholič­ky dosiaľ nepoznala. Boris Klen pozve svoju nájdenú dcéru na večierok, kde ju chce predstaviť snob­skej rodine a niektorým vy­braným spolupracovníkom. Všetko však dopadne inak, ako si Katarína vysnívala. Pre otcovu manželku Klau­diu bola votrelkyňou ešte skôr, ako sa narodila. Rov­nako tak aj Borisova dcéra Lujza odmieta prijať o de­sať rokov mladšie dievča za sestru. Zosnujú zúfalý plán. Nechcenými svedka­mi prudkého spádu udalos­tí je manželský pár Milan a Paula Cabajovci. Ich vzťah ničí nedostatok úcty a poro­zumenia. Súboj hodnoty ži­vota na výslní s úprimnou láskou. Nedobrovoľne za­tiahnutí do sérií nečakaných zvratov sa snažia vymotať z vlastných problémov.

Dajú sa lži milovať?
Isteže. Najmä tie milosrdné. Pravda sa v niektorých prípa­doch veľmi zle počúva, hlav­ne vtedy, ak si ju nechceme pripustiť. Napríklad na otáz­ku – Som tučná? – nechce­te počuť, že áno. Podobných možností nájdeme mnoho.

Aký máte vy osobne postoj ku klamstvám?
Každé šokujúce klamstvo raz vypláva na povrch, nech ho akokoľvek strážime. Ve­rím však varovným zname­niam, a preto sa bojím kla­mať. Radšej mlčím alebo sa uchýlim k milosrdnej lži.

Hlavná hrdinka v knihe nájde v starom kufri list. Aký máte vzťah k listom? Písavali ste sama niekedy listy? Popr. píšete ešte listy alebo už iba e-maily?
Patrím ku generácii, pre ktorú listy znamenali veľ­mi veľa. Dôverné, ľúbost­né, priateľské. Písavala som svojej mamičke či ba­bičke zo zahraničia, s pria­teľkami sa delila o smútok za domovinou. Dnes je to, samozrejme, inak. Kedykoľ­vek a hlavne kdekoľvek na svete sa môžeme okamžite spojiť a dokonca aj vidieť. Niekedy je to pre mňa až neuveriteľné.

Myslíte si, že vždy platí po­rekadlo: Minulosť ťa do­behne? Aj vás už niekedy v niečom dobehla?
Pred minulosťou neujdeme. Samozrejme, ani ja som jej neunikla a pripomína sa mi v dobrom aj v zlom. Každé klamstvo človeka raz do­behne a jedine, ak sa mu postaví čestne zoči-voči a prijme dôsledky, má šancu sa očistiť. Je to tak. Minulosť nezmeníme, ale budúcnosť sa odvíja od toho, čo urobí­me práve tu a teraz.

Kniha nie je delená na ka­pitoly. Dej oddeľuje vždy dátum a čas. Prečo ste si vybrali práve tento spôsob? Má to skrytý význam ale­bo to súvisí s dejom, popr. s niečím iným?
Dátum a čas je malým kľúči­kom pre čitateľa. Nemá to žiaden skrytý význam. Prí­beh vás totiž nevedie tak, ako sa skutočne stal, ale ako ho zo svojho pohľadu pre­žívala hlavná hrdinka Kata­rína. Jej rozprávanie je re­trospektívne popretkávané celým dejom. Vznikla tak zmes neutrálneho rozprá­vača s pohľadom dievčaťa. Túto formu som zvolila pre­to, aby boli otázky a odpo­vede intímnejšie.

V anotácii ku knihe je uvedené, že: „Autorka vo svojej najnovšej knihe majstrovsky zobrazuje dra­matické vzťahy viacerých navonok harmonických rodín a nevtieravo upozor­ňuje, že podobné situácie nebývajú vždy iba fikciou.“ Znamená to, že váš príbeh vychádza z reality? Ak áno, nakoľko?
Príbeh Milujem tvoje lži je citová dráma, v ktorej nazerám až na dno ľud­ských charakterov prota­gonistov. Bezohľadnosť ich ženie k nevypočítateľným skutkom. Mnohí sa v po­dobných situáciách nero­mánovo ocitáme alebo ich aj prežívame. Takže v prí­behu je mnoho skutočné­ho. Autori si však radi pri­krášľujú, prifarbujú rôzne veci a fakty, aby boli zaují­mavejšie. Nikto nechce čí­tať o bežnom živote a bana­litách. Čitateľa zaujímajú dramatické či mysterióz­ne skutočnosti, nečakané zvraty a okorenené, pikant­né odhalenia. Čitateľ chce aspoň na chvíľu uniknúť zo svojho každodenného sveta, možno sa aj vžiť do osudov hlavných hrdinov. V mnohých prípadoch je náš život nudný, každý rok sa stanú tie isté veci a ro­mán nás zavedie niekam inam. Dodnes sa vedú dis­kusie, či je Motýľ od Hen­riho Charriera pravdivý a hlavne nakoľko pravdivý, či ide naozaj o biografiu au­tora alebo o syntézu mno­hých príbehov. V každom prípade nám porozprával úžasný príbeh a jeho Motýľ je bezpochyby jedna z naj­predávanejších kníh sveta.

Foto: Archív spisovateľky

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod