Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

7. júl 2020 | Oliver
| 9°C

Zdravie a životný štýl

Autoškoly po novom?

V poslednom období prenikajú na verejnosť informácie o tom, že v autoškolách sa budú diať zmeny. Čo je na tom pravdy, sme sa spýtali majiteľa prvej súkromnej a najstaršej autoškoly v našom meste a zároveň predsedu metodickej komisie Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl v Bratislave, Dušana Virdzeka.

29.02.2016 | 13:24

Čo je pravda na tom, že autoškoly by mali fungovať po novom?

Na každom šprochu pravdy trochu, ako hovorí príslovie. Začiatkom tohto roka nadobudli účinnosť legislatívne zmeny vo viacerých oblastiach nášho života. Čo sa týka motoristov a autoškôl, napríklad taký zákon o cestnej premávke bol koncom roka 2015 novelizovaný jubilejný dvadsiatykrát. Tomu by mala venovať pozornosť široká verejnosť, pretože tento zákon sa dotýka všetkých účastníkov cestnej premávky, nielen vodičov. Najdôležitejšou zmenou v činnosti autoškôl sa však stáva zákon o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave.

 

Čo to znamená pre ľudí, ktorí si chcú urobiť vodičský preukaz?

Každá aktivita žiadateľa o vodičské oprávnenie, nazvime ho žiakom autoškoly, bude elektronicky monitorovaná. Dotýka sa to vyučovania v učebni, na autotrenažéri, na autocvičisku aj vo výcvikovom vozidle.

V autoškolách sa výcviku na vodičský preukaz skupiny B zúčastňuje asi 95 % ľudí vo veku od 17 do 20 rokov. Miera zodpovednosti k takej závažnej činnosti je rôzna. Niektorí ťažko chápu, že si to vyžaduje plnenie istých povinností. Keď niektorí uchádzači zistia, že v poctivej autoškole sa učí a niekedy aj skúša, prestanú na vyučovania chodiť alebo zmenia autoškolu. Nájdu si takú, kde žiakom pustia DVD alebo si robia testy, ktorým často ani nerozumejú. Tento „folklór“ sa v tomto roku skončí, pretože uchádzač sa bude pri každej aktivite prihlasovať svojím osobným kľúčom a bude musieť byť prítomný na každej časti výcviku. Ak sa nezúčastní, bude musieť absenciu absolvovať individuálne a aj si ju doplatiť. Informácie o činnosti každej autoškoly a žiaka sa online prenášajú na pracovisko Štátneho odborného dozoru (ŠOD) nad autoškolami. A keby mala aj napriek tomu nejaká autoškola zajačie úmysly, pracovníci ŠOD by ju náležite „odmenili“.


Zmenia sa nejako poplatky za vodičský preukaz?

Vzhľadom na našu platnú legislatívu, stredoeurópsky priestor, rizikovosť, rozsah výcviku, administratívne úkony, náročnosť záverečných skúšok a materiálno-technické zabezpečenie základne autoškoly by už teraz mala byť cena za zodpovedný výcvik vrátane primeraného zisku niekde v horizonte 800 eur. Do podnikateľského priestoru v tejto oblasti sa však postupne dostali aj autoškoly, ktoré ak by mali rovnaké ceny ako tie dobré, by nemali ani jedného žiaka, a tak spustili lavínu pádu cien, rôznych pochybných výhod a, pochopiteľne, aj pádu kvality výcviku. Ľudia by si mali uvedomiť, že lacný výcvik pravdepodobne draho preplatia. Dnes je množstvo žiakov, ktorí ani na tretíkrát neurobia záverečnú skúšku a musia opäť absolvovať celý kurz vrátane poplatkov. Po novom už ani tieto kvázi autoškoly nebudú môcť vykonávať výcvik podľa svojich predstáv a ak nebudú chcieť svoje podnikanie dotovať z vlastného, budú musieť svoje ceny zreálniť. Konkurencia zostane, kvalita sa mierne zrovná a cena sa v krátkej dobe zastabilizuje niekde medzi 550 – 600 eurami. Nepôjde o neprimerané zvýšenie zisku autoškôl, ale o navýšenie sumy za zvýšenie nákladov spojené s GPS monitoringom ich činnosti a ďalších veci.

 

Sprísnia sa podmienky pri výcviku v autoškole?

Myslím si, že je načase. Autoškolstvo na Slovensku je potrebné skvalitniť. V SR je okolo 800 autoškôl a úroveň kvality sa ich postupným zvyšovaním znižovala. V Žiline sme to až takým výrazným spôsobom nezaznamenali, pretože záverečné skúšky sú tu naozaj veľmi dôsledné, ale už v priľahlých okresoch sa údajne veci „majú všelijako“. Nehovoriac o iných oblastiach Slovenska, odkiaľ prichádzajú hrôzostrašné informácie o činnosti výcvikových zariadení. Ale aj v Žiline máme autoškoly, ktoré otvárajú kurz každý týždeň a dokonca každý deň, alebo aj také, kde vás posadia do auta v deň, kedy tam prídete. Máme tu autoškolu, ktorá v rámci ceny dáva žiakom tablety či lístky do kina, ak prídu ôsmi, dostanú hromadnú zľavu, autoškolu, ktorá dáva 6 hodín jázd navyše zadarmo, takú, ktorá robí výcvik o viac ako 100 eur lacnejšie ako je minimálna možná cena atď. Ako môže takáto autoškola vyžiť pri poctivom výcviku, ostáva záhadou.

 

Čo povedať na záver?

Verím, že nová legislatíva a s ňou súvisiace zmeny prinesú nový vietor do našej činnosti a že aj tí, ktorí doteraz nechceli, zmenia postoj k svojim povinnostiam a ku klientom. Vodičský preukaz je v súčasnej dobe nevyhnutnou súčasťou rodinného, spoločenského a pracovného života.

A keďže ide najmä o študentov, dovolím si aj touto cestou apelovať na riaditeľov stredných škôl, ktorí ich nechcú uvoľňovať na dopoludňajšie jazdy, aby im to umožnili. Ak žiak príde na jazdu po 14. hodine a výcvik sa vykonáva v meste, takýto človek v podstate nejazdí, len sa posúva v kolónach. Jazda večer, za tmy je ešte horšia a nemá praktický zmysel.

Na záver už len dodám, že verím, že autoškolstvo sa v dohľadnej dobe zmení k lepšiemu a že autoškoly budú svojou činnosťou reprezentovať múdrosť a zodpovednosť, prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti cestnej premávky a k znižovaniu nehodovosti na našich cestách. K tomu všetkým držím palce.

-dv-, snímka archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod