Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

21. január 2020 | Vincent
| -4°C

Z regiónu

AYA darovala peniaze deťom s autizmom

Dobrý skutok sa podaril skupine AYA, ktorá venovala finančný dar v hodnote 420 eur deťom zo Súkromnej ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom v Bánovej.

26.02.2018 | 13:12

Chalani z kapely už dlhodobo spo­lupracujú s au­tistickými deť­mi v Bánovej. „Keď sme sa rozhodovali ísť či neísť do známej súťaže, rozhodla možnosť vyhrať peniaze, ktoré sme mohli posunúť ďalej,“ povedal Boris Let­trich, spevák žilinskej ka­pely AYA. Preto bolo lo­gické, že finančnú výhru podarovali im. „Naša po­moc je iba minimálna, deti dostávajú tú najväčšiu od svojich rodičov a učiteľov.“

V televíznej súťaži spo­lu účinkovali Boris Let­trich s dcérou Alexandrou, Mário Tománek s dcérou Líviou a neterou Violou. Všetkým piatim ako tímu sa podarilo vyhrať krásnu sumu – 420 eur. „Do sú­ťaže sme išli hlavne kvô­li tomu, aby sme podporili dobrú vec,“ prezradila Ale­xandra Šangalová, dcéra speváka kapely. „Sme radi, že sa nám podarilo aspoň jedno kolo vyhrať a niečím prispieť,“ doplnila ju Lívia Tománková.

Okrem šeku, ktorý sláv­nostne odovzdali riadi­teľke školy, AYA zahrala deťom aj dve piesne, kto­rými odštartovali každo­ročný školský karneval.

„Peniaze použijeme na skvalitnenie edukácie na­šich detí a klientov, či už zakúpením didaktických pomôcok, počítačov ale­bo tabletov. Uvidíme, ako sa rozhodneme. Budeme sa snažiť použiť ich čo naj­lepšie,“ vyslovila Beáta Ma­tušáková, riaditeľka školy.

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Autorka

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod