Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. september 2023 | Móric
| 19°C

Súťaže

Bez volantu

Toto sa vám páčiť nebude! Budúcnosť je kockatá ako hlava premiéra jednej nemenovanej krajiny. A nechýba ani autonómna jazda, aplikácie a bozkávanie.

17.04.2018 | 10:26

RINSPEED SNAP

Chceli by ste sa bozkávať v otvorenej priehľadnej škatuli, ktorá je osvetle­ná antibakteriálnymi LED lampami a počas jazdy vám monitoruje aj tlak krvi? Možno sa vám to zdá div­né, no pre budúce generá­cie to bude niečo prirodze­né. To si myslí švajčiarsky výrobca Rinspeed, ktorý predstavil štúdie Snap. Futuristický koncept slúži na transport štyroch osôb, je vybavený veľmi bohatým multimediálnym prostredím a má poskyt­núť príjemné prostredie pre zblíženie osôb. Inými slovami, interiér je plný displejov, ktoré prekrývajú ešte väčšie displeje, pričom posledný balíček displejov nájdete na lakťových opier­kach. Upozorňujem na rozlíšenie displejov, ktoré je minimálne HD. Preskle­nie je elektrochromatické a laserové projektory môžu na jeho povrch zobraziť potrebné obrazce. V inte­riéri nájdete aj jahodové sadenice v urbánnych far­márskych kontajneroch. Kde sú tie časy, keď firma montovala strešné okná?

ZABUDNITE NA VÝHODY

Vysokorýchlostná Wi-Fi je na palube samozrejmosťou, nebude však slúžiť veľmi na zábavu, keďže Rinspe­ed sľubuje streamovanie firemných mítingov, sťa­hovanie osobných dát pro­stredníctvom skenovania sietnice. Keď z vozidla vy­stúpite, vaše osobné dáta sa vymažú. Samozrejmosťou je plná autonómna jazda piatej úrovne, t. z., že v aute nenájdete žiaden volant. Našťastie, kapacita ba­térií je 12 kilowatthodín, takže ďaleko sa nedo­stanete. Na druhej stra­ne aj napriek nízkemu výkonu 51 kilowattov sľubuje zrýchlenie z po­koja na „takmer stovku“ za menej ako šesť sekúnd a manévrovateľnosť v pre­plnenom meste zabez­pečujú natáčacie kolesá. Podvozok je odpojiteľný, vtedy kabína slúži na mo­bilný dom, kiosk s rých­lym občerstvením alebo ako ideálne miesto na mi­lostné radovánky. Kto ten interiér potom bude čis­tiť, výrobca neuvádza.

TOYOTA E-PALETTE

Japonská predstava o bu­dúcnosti je takmer nav­las rovnaká ako v prípade švajčiarskeho Rinspeedu. Ich filozofia znie: Želáte si pizzu? Dôjde k vám. Máte dlhé vlasy? Škatuľa s ho­ličom je na ceste k vám. Máte šťastný deň? Mobilný stôl Blackjackom je u vás o chvíľku. Inými slovami, okrem áut budú ulice križo­vať konfigurovateľné auto­nómne autá so škatuľovým dizajnom a postarajú sa o všetky služby, napríklad kuriérske vrátane doručo­vania nákupov budú ob­hospodarovať práve tieto autonómne škatuľky. Samozrejmosťou je elek­trický pohon a unifikova­ná platforma, na ktorú sa budú montovať jednotli­vé nadstavby podľa toho, či pôjde o transport osôb, donášku tovaru či služieb. Táto budúcnosť nie je podľa Toyoty až taká vzdialená. Tento sys­tém transportu sa ukáže na olympijských hrách v Tokiu v roku 2020. Princípy využívania zahŕňajú aj spoluprácu s technologickými firma­mi, ktoré podobný spôsob transportu už vyvíjajú. Pre­to uzavreli spoluprácu s fir­mami, ako je Amazon, Didi Chuxing či Uber, aby boli tieto dopravné prostriedky vyrobené presne podľa špe­cifikácií. Práve technologic­kú časť pohonu zabezpe­čuje Toyota, v tomto smere využíva obrovské know-how, aktuálna platforma využíva autonómnu jazdu štvrtej úrovne. V zásade tak môžu platformu od Toyo­ty využiť aj iní výrobcovia. Ako informuje Toyota, je to systém Plug and Play a je pripravená zásobovať podvozkami kohokoľvek. Stačí si len špecifikovať po­žiadavky, teda či sa bude využívať na kratšie, prí­padne dlhšie vzdialenosti, či bude slúžiť na transport ľudí alebo tovaru. Samot­ná prezentácia technológie autonómnej jazdy je už za nami, teraz nastupuje ob­dobie prezentácie nových priemyselných konceptov, ku ktorým sú už prirade­né aj konkrétne dátumy.

HONDA 3E

O príjemné prekvapenie sa postarala Honda. Namiesto autonómnych technoló­gií či gigantických elek­trodojazdov myslí táto ja­ponská automobilka aj na popularizáciu klasických milých humanoidných ro­botov. Honda tým dokazuje, že jej kompetencie siahajú ďaleko za hranicu Asima. Aj napriek tomu, že Hon­da zverejnila mená troch robotov: Erno, Erokan a El­vin, sú v podstate štyria. Prvý z nich s označením 3E-A18 je Emojibot, kto­rý dokáže zobraziť množ­stvo emócií a dokáže súcitiť s ľuďmi a vycítiť ich aktu­álne citové rozpoloženie a zareagovať. Druhý nesie kódové označenie 3E-B18 a je to mobilná stolička, ktorá bude zrejme schop­nejšia než robotická kosač­ka trávnika, hoci jej funkcie výrobca nešpecifikoval. Tre­tí koncept nesie označenie 3E-C18 a je to akási po­jazdná chladnička na pivo. Štvrtý člen partie má logicky označenie 3E-D18 a je to autonómna štvor­kolka vybavená aj umelou inteligenciou. Okrem toho predstavila Honda aj Mo­bile Power Pack World, čo je akási powerbanka, kto­rá utiahne aj zásobovanie domu elektrinou, ak by došlo k výpadku prúdu. Honda ukázala aj kon­cept vymeniteľnej batérie pre elektrické vozidlá. To však nie je nový koncept, v praxi sa neujal a jeho vy­užitie je dosť otázne. Na druhej strane to je jedno, spomínané štúdie dokazu­jú, že Honda má nielen chuť experimentovať, ale nechý­ba jej pritom ani zmysel pre humor. V ich prípade teda nebude budúcnosť kockatá!

Zdroj: Majo Bóna

Foto: Archív redakcie

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod