Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

19. júl 2019 | Dušana

Kultúra

Blíži sa vrcholné podujatie Žilinského kultúrneho leta

Neodmysliteľnou súčasťou Žilinského kultúrneho leta je už jedenásť rokov podujatie s názvom Stredoveký deň. Stredovek na vlastnej koži zažije Žilina už v piatok 10. augusta.

09.08.2018 | 09:14

Hromadnú bitku, vystúpenia so­koliarov, rôzne šermiarske sú­boje, ale i chuť stredovekej kuchyne, kováčov, pekárov, medovnikárov i šperkárov či prezentáciu stredove­kých remesiel zažijú Žilin­čania a návštevníci mesta na vlastnej koži už tento piatok.

OBDOBIE STREDOVEKU

Žilina sa v roku 2008 ocitla v stredoveku po prvý raz. Stalo sa tak v auguste. Mariánske námestie sa pre­menilo na stredoveký rí­nok. Odvtedy sa Stredoveký deň stal neodmysliteľnou súčasťou Žilinského kul­túrneho leta. Autorom myšlienky je Marián Mrva, ktorý vychádzal z boha­tej histórie Žiliny v období stredoveku, najmä z časo­vého úseku od 13. storočia do oficiálneho konca stre­dovekej éry v roku 1526. Hlavným cieľom akcie je pripomenúť si príťažlivou a pútavou formou vý­znamné dátumy a udalosti zo života mesta v tomto období.

TEMER 500 ÚČINKUJÚCICH

Počas všetkých ročníkov sa vystriedalo na poduja­tí takmer päťsto účinku­júcich a komparzistov. Podujatie každý rok pripravu­je mesto Žilina v spoluprá­ci s občianskym združením FACTA NON VERBA, ktoré­ho členovia pracujú formou dobrovoľníctva. Podujatie si našlo širokú odozvu medzi verejnosťou. V čase založenia podujatia podobné mestské stredove­ké akcie takmer neexistovali. Najatraktívnejšou súčas­ťou bola v každom roční­ku večerná hromadná bit­ka rytierov a bojovníkov. V podmienkach historic­kých centier slovenských miest bola táto časť jediná svojho druhu na Slovensku. Pridanou hodnotou akcie sa stali naštudované scénky zo stredovekého života, ako napr. stredoveký lekár, stre­doveký zubár, morové rany, čarodejnice a veľa ďalších.

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Archív OZ, Jana Kollárová

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
21 °C
24 °C
26 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod