Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

11. december 2019 | Hilda
| -3°C

Z regiónu

Bola voda na Novom cintoríne?

Pani Emília Marcinová sa prednedávnom presťahovala zo Žiliny do Trnavy. Do svojho rodného mesta sa však pravidelne vracia, vždy aj na Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých na hroby svojich blízkych. Prednedávnom navštívila redakciu Žilinského večerníka, aby nám opísala nepríjemný zážitok, ktorý mala tento rok na Novom cintoríne.

29.11.2017 | 15:04

„Bola som na Novom cintoríne a pred Sviatkom všetkých svätých tam netiekla voda. Ľudia boli nahnevaní, museli si ju voziť na autách v kanistroch, aby umyli hroby. Ja auto nemám. Navyše lesná zver ožiera kvety a ničí cintorín. Je tam špinavo a mesto zvýšilo prednedávnom poplatky za hrobové miesta. Toto nie je normálna situácia. Čo s tým chcú kompetentní robiť?“ rozpovedala nám pani Emília Marcinová.

Žilinský večerník požiadal o reakciu mesto Žilina, ktoré už viac ako rok spravuje cintoríny v meste. Hovorca Pavol Čorba informácie poprel: „Pôvodné vodovodné potrubie, ktoré vybudovalo mesto v spolupráci s predchádzajúcim správcom pohrebísk, je nefunkčné, a to z dôvodu umiestnenia vodovodnej prípojky a meračov na súkromnom pozemku spoločnosti Funeral, s. r. o. Tá po ukončení výkonu správcu pohrebísk vodu u seba uzavrela, čím došlo k odpojeniu vody v mestskej sieti na pohrebisku. V súčasnej dobe správcovská spoločnosť ŽILBYT, s. r. o., zabezpečuje vodu na Novom cintoríne v troch samostatných tisíclitrových nádržiach umiestnených v priestore pohrebiska. Voda sa dopĺňala pravidelne (nebol problém) a v dušičkovom období viackrát do týždňa (mohlo nastať, že nádrž bola prázdna, avšak postačilo prejsť k ďalšej nádrži), nikdy sa nestalo, že by všetky nádrže boli prázdne. Momentálne je voda na pohrebisku vypustená z dôvodu zazimovania vodných nádrží. Mesto plánuje vybudovať novú vodovodnú prípojku,“ informoval.

Pavol Čorba podotkol, že vzniknutú situáciu na pohrebiskách spôsobenú divou zverou mesto eviduje. „Divá zver ničí hrobové miesta hlavne na pohrebiskách v mestskej časti Závodie a Strážov, ako aj na Novom cintoríne. Zamestnanci spoločnosti ŽILBYT, s. r. o., pravidelne kontrolujú oplotenie pohrebísk a vykonávajú opakovanú opravu oplotenia, keďže aj zver oplotenie sústavne ničí. Vykonali vystuženie spodných častí oplotenia oceľovými tyčami (betonársky roxor oceľový) + rohože zo stavebnej ocele ako dočasnú náhradu pred vykonaním obnovy oplotenia. Taktiež opakovane písomnou formou kontaktovali lesný poľovný úrad a žiadali ich o vzájomnú spoluprácu pri riešení tohto problému, aby (či už odstrelom, alebo iným spôsobom) zabránili zveri devastovať hrobové miesta.“

Podľa jeho slov poplatky za hrobové miesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Posledná zmena výšky nájomného však bola v roku 2013. Od tej doby sa poplatky za prenájom hrobových miest nemenili. Za jednohrob sa platí 5 eur na rok, za dvojhrob 10 eur na rok. Urnové miesto stojí 2 eurá na rok.

Foto: Žilina – Gallery

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod