Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

4. marec 2024 | Kazimír
| 13°C

Spravodajstvo

Budúci rok si Žilinčania priplatia za dane. Schválenie návrhu však záleží na poslancoch

Ku koncu roka viaceré samosprávy pristupujú k nepopulárnym opatreniam ako zvyšovanie daní a poplatkov. Do najbližšieho mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 12. decembra, smeruje návrh na úpravu sadzieb daní a poplatkov pre rok 2024.

22.11.2023 | 16:30

Zvyšovaním daní a poplatkov mesto Žilina reaguje na veľké finančné straty za posledné roky spôsobené spoločenskými udalosťami ako pandémia a vojna na Ukrajine, ako aj inými negatívnymi faktormi ako nepriaznivý vývoj inflácie, zvyšovanie cien energií, daňový bonus financovaný z rozpočtov samospráv a iné legislatívne zmeny, ktoré museli samosprávy hradiť z vlastného rozpočtu. „Toto všetko nás, bohužiaľ, prinútilo pristúpiť k nepopulárnemu opatreniu, akým je návrh na zvýšenie daní z nehnuteľností,” uviedol primátor mesta Žilina Peter Fiabáne. V priemere by malo ísť o navýšenie tejto dane o 45 %, v praxi to však bude vyzerať inak. V niektorých prípadoch, napríklad pri dani za byt, to bude navýšenie až o 110 %.

Zonácia mesta

Nové sadzby by boli podľa aktuálneho návrhu rôzne, v závislosti od typu nehnuteľnosti a jej lokality. Išlo by o rozdelenie nehnuteľností do troch zón, pričom v každej z nich by bolo individuálne navýšenie dane. Najvyššie sadzby budú mať nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Zóne 1 (napríklad stavby na bývanie v katastrálnom území Žilina), naopak najnižšie sadzby sú určené pre nehnuteľnosti v Zóne 3 (napríklad stavby na bývanie v katastrálnych územiach Brodno, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Žilinská Lehota). „Zľavy z dane z nehnuteľnosti budú platiť pre seniorov nad 67 rokov, zdravotne ťažko postihnuté osoby a osoby v hmotnej núdzi. Pri rodinných domoch a bytoch budú mať tieto skupiny obyvateľov daň z nehnuteľnosti nižšiu o 50 % z výšky dane,“ dodal vedúci ekonomického odboru Pavol Vaščák.

Nejde len o nehnuteľnosti

Predkladaný návrh, ktorý nájdete v plnom znení aj na stránke mesta, počíta aj zvyšovaním daní napríklad za psa a rôznych ďalších poplatkov. V školstve to bude vyšší poplatok za obedy a družinu. Zmeny by mali nastať aj pri nájomných bytoch vo vlastníctve mesta, teda v tzv. sociálnych bytoch, kde sa poplatky neupravovali od roku 2007.

Budú sa zvyšovať aj poplatky za komunálny odpad, keďže od 1. 1. 2024 by mali samosprávy platiť za úpravu odpadu pred jeho spracovaním. „Momentálne Združenie miest a obcí Slovenska a Únia miest Slovenska tlačia na vládu, aby toto opatrenie posunula o rok. Občanov Žiliny by sa táto úprava dotkla navýšením poplatku o 7 eur. Ak vláda opatrenie posunie o rok, nárast poplatku za smeti bude navýšený o oveľa nižšiu sumu,“ vysvetľuje primátor.

Mesto bude musieť šetriť

Návrh na zvyšovanie daní a iných poplatkov predložia na najbližšom zastupiteľstve, ktoré sa koná v decembri. Ak ho poslanci neschvália, mesto sa ocitne podľa slov radnice vo veľmi zložitej situácii. Navýšenie daní a poplatkov by malo priniesť do rozpočtu v budúcom roku viac ako 7 miliónov eur. „Stále to však nepokryje výpadok príjmov, ktorý nevyhnutne potrebujeme na to, aby sme sa mohli ďalej rozvíjať. Táto suma nám umožní zachovať rozsah služieb a ich kvalitu na takej úrovni, ako je to doteraz. Toto zvýšenia nám ale stále nebude stačiť na rozvojové aktivity,“ hovorí Fiabáne.

V praxi to znamená, že základné služby, ktoré mesto poskytuje svojim obyvateľom, sa zníážia na minimum. Bude obmedzené fungovanie dopravného podniku, minimalizovaná údržba verejného priestoru, šetriť sa bude aj pri osvetlení. „Bude to znamenať aj vylúčenie akýchkoľvek dotácií z mesta. Tieto opatrenia by jednoducho ľudia pocítili dennodenne a najmä nepríjemným spôsobom,“ dodáva na záver primátor mesta.

Autor: Jana Očková, redaktorka

Foto: autorka

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod