Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. marec 2019 | Emanuel

Hudobná

Cabo sa spojil s Nebeskou muzikou a vznikol vianočný album

Gitarista skupiny Arzén Pavol Cabadaj sa spojil s Nebeskou muzikou a vznikol vianočný album Kyrie. Okrem Nebeskej muziky na albume poslucháči objavia aj niekoľko zaujímavých hudobných, speváckych a recitátorských hostí.

27.12.2018 | 15:16

Generácie pred­kov vkladali ob­sah univerzálneho vianočného posol­stva do pôsobivej umelec­kej reflexie – kolied, piesní a vinšov. Takto autenticky sa potom zmysel a význam narodenia Pána premietol aj do života a vzťahov me­dzi ľuďmi. V prúdení času sa vianočné koledy prená­šali z pokolenia na poko­lenie ako jedinečné bohat­stvo a unikátne kultúrne dedičstvo, vlastné a blízke každému civilizovanému spoločenstvu.

KYRIE

Práve vianočnú temati­ku si pre svoj najnovší al­bum zvolil aj gitarista sku­piny Arzén Pavol Cabadaj. Spojil sa s Nebeskou mu­zikou a dali dokopy via­nočný album Kyrie. I keď, ako upresnil Peter Cabadaj, spisovateľ i literárny kritik: „Označiť album Kyrie za typický vianočný hudobný projekt by nebolo ani vý­stižné, ani presné. Dielo totiž treba vnímať v širších významových súvislos­tiach, a to najmä so zrete­ľom na osobnosť jeho ne­zameniteľného tvorcu.“

ŠPECIÁLNY RUKOPIS

Pavol Cabadaj, o ktorom je reč, si svojím tretím só­lovým albumom (Hodi­ny bijú a Snenie) pripravil štýlový darček k blížiacim sa abrahámovinám. „Nej­de o hocijaký darček, pre­tože táto platňa dotvára a umocňuje Paľovu dote­rajšiu umeleckú cestu, kto­rú absolvoval ako hudobný skladateľ, textár, gitarista, spracovateľ poézie a ter­chovského folklóru,“ dodal jeho brat Peter Cabadaj. Jednotlivé vianočné skladby ponúka vo svo­jom klasickom aranžmáne so špecifickým rukopisom, ktorý dôverne poznáme z jeho tvorby pre kapelu Arzén. Tentoraz si k spolu­práci zavolal Nebeskú mu­ziku, s ktorou kooperuje od jej začiatkov, a niekoľko zaujímavých hudobných, speváckych a recitátor­ských hostí (detských vin­šovníkov) – z prevažnej časti všetko Terchovčanov. „Som veľmi rád, že som práve s nimi mohol koneč­ne zrealizovať tento dlhšie zamýšľaný album,“ prezra­dil samotný autor albumu.

PESTROSŤ V DUŠI ROCKERA

Na rozdiel od známych al­bumov kolied, pri tomto cí­tite, že vychádza zo srdca. „Nie je to rockový, ale ani folklórny album, tak ako sa nedá určiť, či je Cabo rocker s dušou folkloristu ale­bo folklorista s dušou roc­kera,“ prezradil Rudo Za­jac, promotér. „Piesne sú neuveriteľne pestré, plné krásnych melódií a zvukov. Pestrosť dotvára aj značné množstvo hostí a kvalitný zvuk. Na albume je, samo­zrejme, cítiť terchovský pô­vod a dovolím si tvrdiť, že keby sa Ježiško narodil na Slovensku, Betlehemom by bola práve Terchová,“ do­dal na záver.

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: archív Caba

|
<
Marec 2019
>
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NED
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Utorok    26. Marec 2019
21.3. 17:00 - 5.5.2019 17:00 | Pripomienky
7.3. 16:00 - 29.3.2019 15:00 | Myšlienky (len v pracovné dni)
6.3. 12:28 - 29.3.2019 19:00 | Ján Rau: Krajina a zvieratá v nej
Horúce kreslo
DNES ZAJTRA ŠTVRTOK
4 °C
2 °C
6 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod