Žilinský Večerník

16. jún 2024 | Blanka
| 11°C

Zdravie a životný štýl

Čáry-Máry od februára aj v centre Žiliny!

Kaviareň Čáry-Máry z Martina, zaraďovaná do rebríčkov najlepších kaviarní Slovenska, otvára nové Cafe&Bistro na rohu Mariánskeho námestia a Bottovej ulice v Žiline. O tom, na čo sa môžete tešiť, sme sa porozprávali s manažérom žilinskej prevádzky Jozefom Dérerom.

15.01.2019 | 09:37

Mnohí Žilinčania už o Čáry-Máry počuli, ale môžete priblížiť koncept kaviarne Čáry-Máry v Mar­tine pre tých, ktorí ho nepoznajú?
Myslím, že Čáry-Máry naj­lepšie vystihnem, ak po­viem, že je to miesto s ča­rovnou atmosférou, skvelou kávou, unikátnymi raňajka­mi. Miesto, kde okrem prí­vetivého pozdravu a úsmevu môžete dostať dobrý záku­sok alebo skutočnú domácu limonádu podľa vlastnej re­ceptúry. V Čáry-Máry máme starostlivo vybranú ponuku vín z celého sveta, ale aj pré­miového alkoholu, a to nielen tie komerčne známe znač­ky. Okrem zaujímavých kok­tailov sa nám v Martine darí namiešať výnimočnú kom­bináciu prostredia, zaujíma­vých a kvalitných produktov a profesionálneho, ale hlavne milého personálu. Toto sú asi dôvody, prečo nás často zara­ďujú do rebríčkov najlepších kaviarní Slovenska.

Chystáte sa toto všetko pri­niesť aj do Žiliny?
Áno, aj pre Žilinčanov pripra­vujeme, verím, že zaujímavý priestor na rohu Mariánske­ho námestia a Bottovej ulice v centre. Je to trošku iný typ priestoru, ako máme v Mar­tine, ale myslím si, že sa nám ho tiež podarí naplniť tou kúzelnou atmosférou Čáry- ‑Máry. Aj v Žiline budeme pracovať s kvalitnými suro­vinami, vlastnými produkt­mi a originálnymi receptúra­mi. Práve teraz hľadáme ľudí, ktorí majú vášeň pre kvalitnú gastronómiu, chcú vo svo­jom odbore rásť a vzdelávať sa. Hľadáme čašníčky, barma­nov/baristov a kuchárov.

Čáry-Máry v Žiline má dô­vetok Cafe&Bistro. Čo to v sebe skrýva?
Ráno budeme začínať o 7.30 h dobrou kávou a fantastickými raňajkami, počas dňa bude­me mať v ponuke výborné koláče, zákusky a naše limo­nády, večer sa kaviareň ply­nule zmení na príjemný bar, kde si môžete vychutnať po­hár alebo fľašu kvalitného vína, alebo koktail. Bistro pri­dáme časom a plánujeme stá­lu ponuku jedál, ktoré budú vychádzať z lokálnych suro­vín, sezónnosti a čerstvosti.
Vaše raňajky sú už legen­dárne. V čom spočíva ich čaro? Keď sme v Martine spúšťali ponuku raňajok, vychádzali sme z toho, že by to malo byť niečo, za čím sa oplatí prísť. Praženicu na masle alebo chlieb vo vajci zvládne každý aj doma, ale skúste doma také vajíčko Benedikt... To sme za­radili na podnet nášho kole­gu. Jeho manželka žila v New Yorku a milovala toto skve­lé raňajkové jedlo, takže keď to kolega prehnal, na druhý deň to „žehlil“ tým, že sa snažil pripraviť vajce Bene­dikt. Takže si predstavte šty­ri hrnce naraz, ustriehnuť čas na pošírované vajce, zároveň opekať slaninku, popritom šľahať holandskú omáčku na pare a liať do nej rozpuste­né maslo. Potrebujete štyri oči a šesť rúk. Alebo si to jed­noducho objednajte v Čáry- ‑Máry. V našom raňajkovom menu si vyberie každý. Sladké alebo slané, ľahké alebo sil­né raňajky a všetko v našom štýle. Napríklad aj na takom jednoduchom jedle, ako sú párky, si dávame záležať – sú to Spišské párky podľa tra­dičného receptu, bez múky, chémie, proste zo 100 % mäsa a k tomu naša vlastná hruškovo-medová horčica.

Dobrú kaviareň definu­je dobrá káva, ako ku káve pristupujete vy?
Káva je základ. Paradoxne v Martine požívame kávu zo žilinskej pražiarne Verticcio, ktorá pre nás praží vlastnú zmes. Kávu berieme naozaj vážne, prísne dbáme na kva­litu jej prípravy. Niekedy si za kávovarom pripadám ako meteorológ a počas dňa nie­koľkokrát upravujem mletie v závislosti od počasia. Káva je citlivá na zmeny teploty, vlhkosti. Celý deň sa snaží­me o dokonalé espresso, od neho závisí aj vynikajúce ca­ppuccino alebo flat white. Pracujeme aj s jednodruho­vými kávami a, samozrejme, pripravujeme kávy aj alterna­tívnymi metódami. Novinkou v Žiline bude voda filtrovaná reverznou osmózou, to zna­mená dokonale čistá voda. Z tejto vody budeme pripra­vovať aj naše limonády.

Domáce limonády a vaše vlastné produkty sú asi sa­mostatnou kapitolou.
Áno, príprave vlastných pro­duktov venujeme veľa času a pozornosti. Varíme vlast­né sirupy, infúzujeme alko­hol, pripravujeme vlastný vaječný koňak alebo zázvo­rové pivo. Používame netra­dičné suroviny a nebojíme sa odvážnych kombinácií, napríklad pomarančová šťa­va, remeselný fernet a karí a mnohé ďalšie. Minulý rok sme začali pripravovať fer­mentované limonády po­mocou Tibi kryštálov. Sú to limonády ktoré nielenže dobre chutia, ale sú osvie­žujúce a sú aj prospešné pre dobré trávenie.

V Martine máte širokú a netradičnú ponuku alko­holu a vína, čo nie je pri ka­viarni bežné. Bude podob­ná ponuka aj v Žiline?
Určite áno, aj to je súčas­ťou konceptu Čáry-Máry. Je úžasné sledovať tú zme­nu, kedy sa kaviareň zmení na príjemný bar. V Martine sa to deje denne, jednodu­cho sa zmení atmosféra, a to nemusíte meniť pod­nik alebo sťahovať náby­tok. Zrazu sa menia ob­jednávky z koláčov na koktaily a z baristu sa stá­va viac barman. Do ponuky zaraďujeme produkty, kto­ré nás zaujmú svojou kva­litou alebo jedinečnosťou, zaujímavý gin, remesel­ný fernet, dobrý koňak nie známej značky. Vínnu kar­tu zostavuje náš šéfkuchár Michal Knoško, ktorý je aj someliérom, a meníme ju dvakrát do roka. Starostlivo do nej vyberá vína zo Slo­venska, ale aj z celého sve­ta, tak aby naši hostia mali možnosť ochutnať rozma­nité chute, druhy a regióny.

Michal Knoško je majite­ľom a šéfkuchárom reštau­rácie Čáry-Máry DOBRÉ JEDLO v Martine. Patrí tiež do portfólia Čáry-Máry podnikov?
Áno. Michal je krstným otcom všetkých chuťových prepo­jení v podnikoch Čáry-Máry. Dovolím si dať do pozornosti Žilinčanom reštauráciu Čáry-Máry DOBRÉ JEDLO, ktorej šéfuje. Menu, ktoré sa mení na týždennej báze, vychádza z tradičnej rakúsko-uhorskej kuchyne (Slovensko, Česko, Maďarsko, Rakúsko) v moder­nom prevedení. Dôraz kladie na čerstvosť, lokálnosť a se­zónnosť surovín. Aj keď cesta popod Strečno nie je vždy ide­álna, táto reštaurácia a najmä večerné à la carte menu roz­hodne stojí za návštevu. Ďakujem za rozhovor a prajem vám úspešný štart kaviarne a bistra Čáry-Máry v Žiline.

Viac informácií nájdete na webe: www.cary-mary.sk alebo na FB: Čáry-Máry.

 

P-2100

 

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod