Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

5. jún 2020 | Laura
| 14°C

Zaujalo nás

Celoslovenská zbierka aj v uliciach Žiliny. Dobrovoľným príspevkom môžete zachrániť život

Od 2. do 6. októbra sa v uliciach Žiliny uskutoční celoslovenská zbierka Deň nezábudiek, ktorá je súčasťou kampane Ligy za duševné zdravie pod názvom Ako sa máš? Získaním modrého kvietka môžete zachrániť tých, ktorí uvažujú nad „dobrovoľným“ odchodom z tohto sveta.

01.10.2019 | 08:30

V roku 2018 na Slovensku spáchalo samovraždu 533 ľudí. Dlhodobo si častejšie dobrovoľný odchod zo sveta volia muži. Ukončiť svoj život sa rozhodli najčastejšie ľudia vo veku 50 až 59 rokov, ale aj 4 deti do 14 rokov. Vyplýva to z najnovších štatistík Národného centra zdravotníckych informácií.

Počet samovrážd na Slovensku neklesá. Práve naopak, oproti roku 2017 ich bolo za rok 2018 o 27 viac a nie je to problém len jednej generácie alebo skupiny ľudí. Dospievajúci sa k samovražde uchyľujú v dôsledku problémov s rovesníkmi, návykovými látkami alebo sexuálnym a fyzickým traumám. U dospelých najčastejšie bývajú spúšťačmi problémy v práci a manželstve alebo zvýšený stres. Aj starší dospelí sa uchyľujú k samovražde v dôsledku komorbidných ochorení alebo mentálnych a fyzických porúch. Samovražda je ľudský fenomén, ktorý sa vyskytuje vo všetkých vekových skupinách, u oboch pohlaví a týka sa aj nás a našich najbližších.

Môže sa to zdať banálne, ale aj úplne obyčajná otázka „Ako sa máš?“ môže zachrániť život. Zásadný je rozhovor. Musíme byť ochotní vstúpiť do sveta ľudí, ktorí uvažujú nad samovraždou a skutočne ich počúvať. Samovražda takmer nikdy nie je otázkou impulzívnosti. Je to proces, ľudia zvažujúci samovraždu prežívajú extrémnu psychologickú bolesť. Hovorí sa, že samovražda človeka postihne šiestich ľudí okolo neho. Toto číslo odzkadľuje najbližšiu rodinu a priateľov. Avšak dnes už vieme, že dopad samovraždy je širší. Vidíme to napríklad na následkoch samovrážd celebrít. (napr. Kurt Cobain či Amy Whitehouse). Diskusia o expozícii samovraždami a ovplyvňovaní samovraždami je dôležitá pre podporu empatie v celej spoločnosti a najmä na zvýšenie dostupnosti podpory duševného zdravia.


Súčasťou kampane bude celoslovenská zbierka Dni nezábudiek 2019. Podporiť Ligu môžete dobrovoľným príspevkom na modrý kvietok, symbol zraniteľnosti duše, od 2. do 6. októbra v mestách po celom Slovensku prostredníctvom dobrovoľníkov v uliciach. Prispejete ním aj na nepretržitý chod Linky dôvery Nezábudka.

LINKA NEZÁBUDKY

Jej opätovné spustenie po 13 rokoch sa javí ako malý zázrak. Podarilo sa to vďaka minuloročnej kampani Vyliečme nezáujem, a vďaka finančnej podpore z rezervy predsedu vlády SR a Telekomu ako výhradného telekomunikačného partnera Linky. Prvé telefonáty sa uskutočnili hneď v prvý deň jej spustenia, 1. júla 2019.

Linka Nezábudka poskytuje nepretržitú 24 hodinovú službu 7 dní v týždni. Je významným prvým kontaktom človeka s akútnym problémom, ktorý hľadá rýchlu a anonymnú pomoc. Na telefóne sú volajúcim k dispozícii vyškolení odborníci, ktorí vedia aj vo vypätých situáciách zodpovedne reagovať a poskytnúť volajúcim pomoc a oporu alebo ich presmerovať na miesta s komplexnou odbornou pomocou.


V súčasnej dobe má Linka k dispozícii 18 lekárov psychiatrov, psychológov, sociálnych pracovníkov a psychoterapeutov. Od jej spustenia ku dňu 24. septembra 2019 bolo zaznamenaných 986 relevantných hovorov. 108 z nich sa týkalo rodinnej problematiky a 98 partnerskej a manželskej problematiky. 149 rozhovorov, ktoré odborníci na Linke dôvery Nezábudka vykonali bolo na tému depresívnych stavov, 43 sa zaoberalo závislosťou a 28 sa týkalo suicidálnej problematiky. Na základe získaných údajov sa dá usudzovať, že Slovákov najviac trápia depresie a medziľudské vzťahy v súkromnom živote.

POMOC VLÁDNÝCH ORGANIZÁCIÍ JE NEVYHNUTNÁ

Napriek tomu, že Linka dôvery Nezábudka je veľkou pomocou pre ľudí v krízovej situácii, rieši len malý zlomok problému. Stigma, spojená s duševnými ochoreniami je na Slovensku stále veľká a jej riešenie je možné len národnou osvetou, s aktívnym prispením vlády a vládnych organizácií.

„Chceme, aby Ministerstvo zdravotníctva spustilo program prevencie, aby sme mali relevantný program edukácie, pri čom môže pomôcť aj Ministerstvo školstva. Zdravotné poisťovne by zas mohli umožniť lepšiu dostupnosť psychoterapií. Navyše, podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sú duševné poruchy aktuálne na vrchole zoznamu chorôb, ktoré ľudí diskvalifikujú z práce,” hovorí Martin Knut, riaditeľ Ligy za duševné zdravie.

AKO POMÔCŤ LINKE?

Linku dôvery Nezábudka sa podarilo po 13 rokoch znova spustiť. Aby však mohla fungovať aj naďalej, opäť potrebujeme pomoc verejnosti.

Nezábudka sa dá podporiť tromi spôsobmi:

-   prázdnou SMS v hodnote 2 € na číslo 833

-   dobrovoľným príspevkom počas zbierky v uliciach Dni Nezábudiek 2. až 6. 10. 2019

 vkladom do banky do 31.12.2019

Prima banka Slovensko, a.s.: SK093100 0000 0041 5004 1615

Poštová banka, a.s.: SK30 6500 0000 0000 2057 1089

Čo robiť pri hrozbe samovraždy?

Všetky varovné signály svedčiace o možnej samovražde treba brať vždy vážne.

1.  Snažte sa ohrozeného počúvať, snažte sa, aby hovoril o svojom probléme, buďte chápavý.

2.  Vyjadrite mu svoju snahu pomôcť pri riešení problému.

3.  Prediskutujte s ním iné možnosti riešenia, ako je samovražda.

4.  Pri podozrení na samovraždu sa priamo pýtajte na samovražedné myšlienky, ak sú prítomné aj na konkrétne plány na jej uskutočnenie.

5.  Z blízkosti človeka ohrozeného samovraždou odstráňte možné prostriedky na uskutočnenie samovraždy (lieky, ostré predmety, zbrane).

6.  Snažte sa získať čas. Nenechávajte ohrozeného osamote, ostaňte s ním až do príchodu pomoci. Ak je kríza akútna, volajte lekársku záchrannú službu 155 alebo Linku dôvery 800 800 566!

7.  Nenechajte sa odhovoriť od pomoci - depresívne človek často svoj stav nedokáže posúdiť, alebo sa snaží možnosť samovraždy pred inými zaprieť.


A čo nerobiť?

1.  Neignorujte situáciu.

2.  Nesnažte sa ohrozenému samovraždu vyhovoriť a zľahčovať problém.

3.  Nehovorte mu, že všetko bude zasa v poriadku.

4.  Nehovorte mu, že situáciu musí prekonať.

5.  Nehovorte mu vety typu: „Máš predsa prečo žiť, spravil by si zle svojej rodine.”

6.  Nesľubujte mu, že zachováte tajomstvo o jeho samovražedných úmysloch.

 

A hlavne sa neobávajte, že nie ste odborník. Vyjadrite mu záujem, počúvajte ho a nesúďte ho.


O Lige za duševné zdravie

Liga za duševné zdravie na Slovensku už 18 rokov mení postoje slovenskej verejnosti k zdraviu a svojimi aktivitami znižuje stigmatizáciu ľudí s duševnými poruchami. Staré predsudky nás obmedzujú a môžu spôsobovať diskrimináciu. Ten najhorší stav je nezáujem. Nezáujem verejnosti, ale aj inštitúcií o duševné zdravie, o ľudí, ktorí trpia duševnými problémami. Súčasťou kampane je Zbierka DNI NEZÁBUDIEK, aby sa získané financie mohli rozdeliť do slovenských regiónov na projekty, ktoré pomáhajú ľuďom s duševnými chorobami. Prevencia je vždy lacnejšia ako liečba.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.dusevnezdravie.sk a www.vyliecmenezaujem.sk

Autor: - r -

Zdroj: Liga za duševné zdravie

Foto: Liga za duševné zdravie

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod