Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

11. december 2019 | Hilda
| -3°C

Spravodajstvo

Ďalšia autoumyváreň v Rajci? Nič nie je isté

Na ostatnom Mestskom zastupiteľstve v Rajci schválili mestskí poslanci prenájom pozemku investorovi, ktorý chce na vjazde do Rajca od Žiliny stavať autoumyváreň. Občianske združenie Tilia v zastúpení Evy Stankovej však vyjadrilo svoje rozhorčenie, nakoľko na pozemku je v súčasnosti zeleň. K veci sa pre Žilinský večerník vyjadril aj primátor Mesta Rajec Milan Lipka.

19.07.2019 | 09:57

RAJEC.  Pozemok o veľkosti 600 m2, ktorý sa nachádza na pravej strane za mostom cez Rajčanku pri príjazde od Žiliny, vyhlásilo Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 23. mája za prebytočný majetok mesta. Na zeleň, ktorú mesto týmto úkonom stratí, si počas diskusie nikto z poslancov ani len nespomenul. Do verejnej obchodnej súťaže pôjde na prenájom pozemok porastený drevinami a trávou. Jedna autoumyváreň už pritom na vjazde do Rajca stojí, a to len kúsok od tej plánovanej. Aká je šanca, že by na danom pozemku mohla vzniknúť ďalšia?

Poslanci odobrili zámer autoumyvárne

Investor, ktorý požiadal o prenájom pozemkov za účelom výstavby autoumyvárne, prezentoval svoj projekt aj na spomínanom zasadnutí Mestského zastupiteľstva s predpokladom, že ročne jej služby využije 40 000 – 50 000 áut, čo považuje za benefit pre životné prostredie. Poslancov dokázal presvedčiť, aby zámer schválili, pretože svoj nápad považuje za zlepšenie služieb v Rajci.

Názor ochranárky a aktivistky

„Zvláštne je, že sa o iný pohľad nepokúsili poslanci,“ podotkla Eva Stanková z OZ Tilia. To, že vnímajú pozemok ako miesto, ktoré je teraz neudržiavané, hnusné, nevyužité a hrozné, chápe v kontexte záujmu zachovania verejnej zelene v meste. Evu Stankovú prekvapil prístup poslancov, ktorí síce pripomienkovali dopravné zaťaženie v danom úseku, no vôbec nevzali do úvahy hlasovanie Komisie výstavby a životného prostredia, ktorá prenájom pozemku pod autoumyváreň neodporúčala.

„Umiestnenie autoumyvárne je v súlade s územným plánom, nie je potrebné zaoberať sa ani tým, že vedľa už jedna autoumyváreň stojí - riziko podnikania predsa nesie investor. Nevidíme dôvod argumentovať ani prípadným znečistením vôd (stavebník určite predloží projekt, ktorý čistenie a odvádzanie vody rieši v súlade s platnou legislatívou). Pre obyvateľov však považujeme za oveľa dôležitejšie, že mesto stratí zelený priestor,“ uviedla Eva Stanková a doplnila, že je dobré, keď sú v meste aj plochy zelene bez intenzívnej údržby, pretože prirodzene zachytávajú dažďovú vodu a zeleň je vďaka rozmanitosti drevín nielen útočiskom vtákov, ale aj hmyzu a práve  pri súčasnom ústupe zelene a úbytku živočíchov v mestách je vhodné takéto biotopy skôr rozširovať, ako likvidovať.  „Tieto ostrovčeky prírody v meste sú dôležitými miestami aj kvôli devastácii poľnohospodárskej krajiny okolo Rajca v ostatných rokoch, dreviny prispievajú k ochladzovania vzduchu mesta, zachytávajú prach a ďalšie látky produkované dopravou,“ zdôraznila Eva Stanková a prízvukovala aj estetickú funkciu zelene.

Zeleň na vstupe do Rajca ubúda

Neriešil sa kumulatívny účinok prevádzok a širšie vzťahy v lokalite. Na okolitých pozemkoch vyrástli v ostatných rokoch prevádzky s rozsiahlymi spevnenými plochami - stojiská kamiónov, čerpacia stanica, autoumyváreň. O to horšie je podľa Evy Stankovej pridať ďalšiu plochu odvodňovanú kanalizáciou. „Predpokladáme, že po pozemkových úpravách a premene pozemkov v lokalite Záhumnie na stavebné sa opäť zvýši podiel zastavanej plochy v tejto časti Rajca. Zástavba sa však bude týkať najmä súkromných pozemkov. O to viac je potrebné, aby tie mestské ostali zeleňou. Sú to zdanlivo malé výmery, ale iné nemáme,“ vyjadrila svoje obavy Eva Stanková a podotkla, že podstata problému nie je v autoumyvárni ako takej. Kľúčové je podľa nej to, že mesto púšťa zelenú plochu na zástavbu, keďže dnes je trend úplne iný a mestá zelené plochy cielene tvoria.

Primátor vidí prekážky

Primátor mesta Rajec dedukuje, že investor si nevybral pozemok náhodne a pravdepodobne by sa služba v tejto oblasti uživila. „Či by sa našlo vhodnejšie využitie pre daný pozemok je vec názoru, pravdou však je, že doteraz prišli návrhy na využitie len na autoumývarku a autoservis. Autoservis tam nevznikol kvôli hustote sietí, ktoré cez pozemok vedú, a podľa môjho názoru z tohto dôvodu tu nevznikne ani umývarka. Ale práve preto poslanci schválili verejnú obchodnú súťaž na prenájom a nie predaj, aby v prípade potreby mohlo mesto v budúcnosti pozemok ešte využiť ako bude potrebovať,“ uviedol primátor Rajca Milan Lipka.

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod