Žilinský Večerník

23. máj 2024 | Želmíra
| 17°C

Zaujalo nás

Dažďovú vodu využívajú na zavlažovanie

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline je prvou školou na Slovensku, kde je zrealizovaný projekt využitia dažďovej vody pre závlahu. Pilotný projekt žne úspechy.

17.11.2023 | 16:15

Stredná odborná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) pripravuje pre prax každoročne cca 500 žiakov a ma štatút Centra odborného vzdelávania a prípravy v agropodnikaní – kynológii. V roku 2022 začala škola spolupracovať s firmou Horticultural Technology Trading - HTT, s.r.o. Trenčín, ktorá poskytuje poradenstvo a kompletné riešenia v oblasti výstavby poľnohospodárskych skleníkov, ohrievačov a hnojív pre poľnohospodárstvo. Škole bola touto firmou ponúknutá príležitosť zapojiť sa do pilotného projektu, ktorý rieši využívanie dažďovej vody na školách. Stavebné úpravy súvisiace s vybudovaním závlahy a rozvodu vody prebiehali od septembra 2022 do júna 2023.

 

Ľubomír Schvarc, riaditeľ školy: „Ponuka od firmy HTT, s.r.o. bola zameraná na využívanie dažďovej vody zo striech budov v areáli školy a šetrenie finančných prostriedkov na zavlažovanie areálu školy z verejného vodovodu. Uvedený projekt je pilotným projektom a sme veľmi radi, že sa ho podarilo zrealizovať  práve na našej škole.“

 

Škola využíva dažďovú vodu na zavlažovanie ovocných stromov, vysadených kvetov, ako aj pri prevádzkovaní školského skleníka. Vybudovaný systém má zároveň aj edukačný význam pre žiakov odborného zamerania v študijnom odbore sadovnícka a krajinárska tvorba. K realizácii projektu prispeli aktívne aj žiaci, ktorí sa podieľali na výkopových prácach pre rozvod dažďovej vody. „Nakoľko sme prvou školou na Slovensku, kde bol uvedený projekt realizovaný, najdrahšiu položku, ktorou bola nádrž na dažďovú vodu dovezená z Izraela, nám spoločnosť HTT s.r.o. venovala ako dar ( pozn. v hodnote cca 5000 eur). Škola investovala zo svojich zdrojov do projektu 2250 eur, vzhľadom k mnohým prácam, ktoré sme si vykonali vo vlastnej réžii. Zároveň ma teší, že práve naša škola ukázala cestu ako môžeme využiť dažďovú vodu,“ doplnil riaditeľ školy.

S projektom sa dnes v areáli školy oboznámila aj Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK:  „Nedostatok vody začína trápiť čoraz viac oblastí aj v našom kraji. Uvedomujeme si, že dažďová voda nie je odpad, ale dar, ktorý sa musíme naučiť využívať. Preto som rada, že práve naša stredná odborná škola, zrealizovala projekt, ktorý ukazuje aj ostatným cestu, ako s dažďovou narábať, aby nám pomáhala zmierňovať mikroklímu v našich mestách.“

Žiaci sa pod vedením svojich pedagógov tiež aktívne venujú dobrovoľníctvu a sú držiteľom certifikátu „Zelená škola,“ ktorého program je súčasťou medzinárodnej siete Eco-Schools a je najväčším medzinárodným environmentálnym programom.

Škola sa v minulom roku úspešne zapojila do projektovej výzvy ŽSK - Vráťme šport do škôl a získali 2 400 eur na modernizáciu vyučovania telesnej výchovy a posilnenie brannej výchovy.

Do modernizácie odborného vzdelávania v rámci IROP získala škola finančné prostriedky vo výške 290 678,61 Eur. Zrealizovala sa rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove školy a prestavba budovy pôvodných skladov a garáží na učebňu veterinárnej ambulancie. Projekt bol ukončený v 03/ 2023.

Autor: - r -

Foto: ŽSK

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod