Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

31. október 2020 | Aurélia
| 11°C

Spravodajstvo

Do zberného dvora ďaleko: odpad končí pri kontajneroch

V internetovom prostredí sa pravidelne objavujú fotografie kopiaceho sa odpadu. Žilinčania tvoria skládky a znečisťujú okolie.

17.09.2020 | 17:48

Fotografie ilustrujú situáciu na sídliskách Vlčince a Hájik. Obyvatelia ukladajú rôzne druhy odpadu ku kontajnerom. „Miesta vzniku skládok je možné kategorizovať na dva druhy. Prvým sú plochy, kde sa nachádzajú kontajnery určené na komunálny odpad, nachádzajúce sa v prostredí hromadnej bytovej výstavby, teda sídlisk. Občania na takéto miesta často ukladajú starý nábytok, stavebný odpad alebo nepotrebné predmety pochádzajúce napríklad z upratovania pivníc, ktoré patria do zberného dvora, nie do komunálneho odpadu,“ informuje zástupca náčelníka mestskej polície Martin Matejko.

 

Odkaz pre verejnosť

Druhým typickým miestom sú podľa zástupcu náčelníka miesta na okrajoch intravilánu. Prístup autom je tam jednoduchý a rýchlemu a bezstarostnému zbaveniu sa odpadu najmä v tme nahráva aj chýbajúce verejné osvetlenie. „Mestská polícia priebežne prijíma a preveruje podnety súvisiace so znečisťovaním verejných priestranstiev, vytváraním skládok a ďalšieho obdobného konania. V tejto súvislosti by sme chceli vyzvať aj verejnosť, aby ktokoľvek, kto je svedkom vytvárania skládok, bezodkladne kontaktoval operačné stredisko Mestskej polície Žilina na tel. č. 041/5621 166 alebo 159,“ hovorí Martin Matejko.

Ak hliadka príde na neoprávnené uloženie odpadu, a to bez toho, aby mohla identifikovať pôvodcu, vec zadokumentuje a postúpi na príslušný orgán ochrany životného prostredia. „Pokiaľ je pôvodca pristihnutý na mieste, hrozí mu za protiprávne konanie sankcia v zmysle zákona o priestupkoch a, samozrejme, aj povinnosť odstránenia odpadu. V prípade, ak ide o priestupok znečistenia verejného priestranstva, môže byť páchateľovi priestupku na mieste uložená pokuta v hodnote do 33 eur.“

Autor: Zuzana Holienčíková

Foto: MsP Žilina

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod