Žilinský Večerník

16. jún 2024 | Blanka
| 10°C

Spravodajstvo

Dobrovoľníci oslávili desaťročie a zrekapitulovali ďalšiu sezónu

Tohtoročnú hradnú sezónu odštartovali v apríli a v prácach stále pokračujú. Záchrancovia z hradu Hričov predstavili digitálne dvojča hradu.

19.11.2020 | 17:48

VÝŠKOVÉ PRÁCE

„Murárske práce sme tento rok zamerali predovšetkým na konzerváciu objektu zadného paláca, ktorému sa prioritne venujeme už piaty rok. Na zadnom paláci bolo potrebné dokončiť stabilizáciu severnej a západnej steny z exteriéru. V týchto miestach je pre nás takmer nemožné postaviť lešenie, a tak sme do toho zapojili našich kamarátov horolezcov murárov z Moravy. Pomocou výškových prác na lanách sa nám tak podarilo kompletne zakonzervovať všetky obvodové steny paláca z exteriéru,“ hovorí riaditeľ Združenia priateľov Hričovského hradu Jozef Mihálik. Do severnej steny vkladali podľa neho horolezci časti trámov, ktoré rokmi vyhnili a v prázdnych miestach sa murivo rozpadalo.

ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM

Pod južnou stenou objektu urobili na hrade aj archeologický výskum. „Odhalili sa nám nové nebezpečné kaverny, o ktorých sme nevedeli a ktoré ohrozovali stabilitu celej steny. Kaverny boli v celom rozsahu zamurované, južná stena bola z exteriéru takmer celá vyškárovaná a začalo sa s prvou etapou obnovy korún, kde sme vkladali drevá po vyhnitých stropných trámoch. Minulý rok sme objavili v priestoroch zaniknutého stredného paláca torzo obvodovej steny a tento rok sme začali s prvou etapou jej konzervácie, v rámci čoho sa obnovila lícna časť muriva do výšky približne troch metrov. Ďalší veľký murársky zákrok bol urobený na nároží objektu rožnej veže, kde boli vložené aj kamenársky opracované nárožné kamene. Budúci rok plánujeme nárožie dokončiť. Všetky vykonané murárske práce boli urobené vďaka finančnej podpore zo strany ministerstva kultúry v podprograme 1:4, za čo srdečne ďakujeme,“ dopĺňa Jozef Mihálik.

ZRUŠENÝ VÝSTUP

Čo turistom určite neunikne je nové drevené dočasné schodisko v bránovom prechode medzi predným a stredným palácom. Roky tam bolo iba provizórne schodisko z lešenia, na ktoré sa podľa záchrancov hradu väčšina ľudí bála vkročiť. „Pre pandémiu sme tento rok na hrade zrušili všetky kultúrne podujatia, a preto sa neuskutočnil ani tradičný Dušičkový výstup na hrad, ktorý je spojený s osvetlením hradu a tombolou. Tento rok sme preto iba v úzkom kruhu členov oslávili 10. výročie nášho združenia. Okrem murárskych a archeologických prác sa spracovala ďalšia časť architektonicko-historického výskumu a momentálne sa dokončuje kompletná konzervácia pôvodných omietok v zadnom paláci. Práce realizuje šikovný reštaurátor, s ktorým spolupracujeme aj na objekte mýtnice v Dolnom Hričove. Počas celej sezóny sme museli prácne vynášať kameň z roklín, nakoľko sa nám na hrade neustále kameň míňa. Taktiež sme kameň potrebný na murárske práce doviezli aj z okolitých obcí ako Dolný Hričov, za čo ďakujeme starostovi obce a z Diviny, kde náš člen prerába dom. Tento rok nás milo prekvapil aj rád Maltézskych rytierov, ktorí nám podarovali množstvo pracovného oblečenia.“

DIGITÁLNE DVOJČA

Dobrovoľníci z hradu začali tento rok spolupracovať so Stavebnou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA). „V rámci spolupráce sa podrobne nafotil a naskenoval hrad a vytvoril sa reálny digitálny model  - digitálne dvojča hradu. V tomto roku bol vytlačený podrobný model hradu na 3D tlačiarni. Do projektu som sa zapojil s prof. Ing. Martinom Deckým, PhD. a absolventom katedry geodézie a hlavným aktérom projektu bol Ing. Tomáš Cesnek, ktorý aj získal grantový projekt UNIZA. Touto cestou by sme sa im chceli poďakovať, pretože bez ich práce by sme dnes takýto model nemohli mať. Model bude vystavený v priestoroch univerzity a v blízkej budúcnosti plánujeme vytlačiť ešte jeden, a to pre výstavné potreby nášho združenia,“ uzatvára Jozef Mihálik.

Foto: archív J.M.

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod